Overslaan en naar de inhoud gaan
29 maart 2021

REjuveBIT: duurzaam asfalt door het gebruik van verjongingsmiddelen

OCW werkte mee aan het REjuveBIT-project met als algemeen doel het gebruik van verjongingsmiddelen in de asfaltsector aftoetsen. Ontdek meer over de rol van OCW en de waargenomen resultaten in dit artikel.
Lees dit artikel
29 maart 2021

Rekening houden met het contrast van palen en paaltjes in de Brusselse openbare ruimte

Een succesvol inrichtingsproject respecteert de gebruikersbehoeften door een veilige toegankelijkheid te garanderen.
Lees dit artikel
03 oktober 2019

Programmatuur om het tijdstip van de wederopenstelling voor het verkeer vooruit te kunnen berekenen

OCW heeft een model ontwikkeld om de temperatuur in een nieuwe asfaltlaag te bepalen en stelt een gebruiksvriendelijke programmatuur ter beschikking om het tijdstip van de wederopenstelling voor het verkeer in normale gevallen vooruit te kunnen berekenen.
Lees dit artikel
25 juni 2021

Dag van het Onderhoud - 18/11/2021

Schrijf in voor de OCW- en AWV-sessies over onderhoud van wegen!
Lees dit artikel
03 oktober 2019

Ontwerp, aanleg en onderhoud van riolerings- en infiltratiesystemen - OCW-documentatie gebundeld!

Een overzicht van OCW-documentatie over het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van riolerings- en infiltratiesystemen.
Lees dit artikel
28 juni 2021

Duurzame slem op Belgische wegen

Het belang van een objectieve beoordeling van de staat van een wegdek voor de toepassing van een slembehandeling
Lees dit artikel
10 juli 2020

Onderzoek naar de gebruikskwaliteit van natuursteenverhardingen voor voetgangersvoorzieningen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

Dit project had als doel om een handvest op te stellen met technische voorschriften voor de aanleg van natuursteenverhardingen voor voetgangersvoorzieningen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest met optimale toegangeliijkheid.
Lees dit artikel
29 maart 2021

Fast-FWD

Meting van structurele kenmerken van wegen
Lees dit artikel
30 september 2019

Werkblad “Sleufbodem: controle en aanbevolen oplossingen”

OCW stelt een werkblad voor de kwaliteitsbeoordeling van sleufbodems voor, samen met een methodiek om de meest aangewezen oplossing te kiezen.
Lees dit artikel
03 oktober 2019

OCW-applicatie voor de bepaling van de kleurklasse

OCW heeft een webapplicatie ontwikkeld waaraan kleurcoördinaten kunnen worden toegevoerd en die automatisch aangeeft of de betrokken kleur voor een bepaalde kleurklasse voldoet.
Lees dit artikel
07 januari 2021

Meetstoel

Instrument voor de beoordeling van de kwaliteit van voetgangersverhardingen
Lees dit artikel
27 september 2019

Normensteunpunt

Informatie nodig over normalisatie, certificatie en technische specificaties bij wegenwerken? Doe een beroep op het OCW-normensteunpunt.
Lees dit artikel
22 september 2020

OCW-experts delen hun kennis

Op deze pagina vind je de evenementen waaraan onze experts deelnemen om de kennis die ze door hun werk in OCW verwerven te delen
Lees dit artikel
29 maart 2021

Signalisatie bij wegenwerken in België

Verkeersveiligheid en veiligheid bij wegenwerken zijn thema’s waaraan OCW, in nauwe samenwerking met verschillende partners, de voorbije jaren heel wat aandacht besteedde.
Lees dit artikel
03 oktober 2019

Visuele rioolinspectie - Belgische opmaak voor gegevensuitwisseling BEFDSS

De software voor het registreren van waarnemingen tijdens visueel onderzoek moet aangepast zijn aan de norm en aan de Belgische opmaak voor de uitwisseling van gegevens (Belgian Exchange Format for Drain and Sewer Systems – BEFDSS). BEFDSS-versie 01_01 is
Lees dit artikel
03 oktober 2019

Diagnostische toestellen en methoden van OCW

Ontdek de steekkaarten van de diagnostische toestellen en methoden van OCW voor een efficiënt wegbeheer.
Lees dit artikel
03 oktober 2019

Gebruikersinterface Gekleurde granulaten

Met deze gebruikersinterface kan automatisch en systematisch worden nagegaan of granulaten aan een aantal geometrische en mechanische eisen in de Belgische standaardbestekken voldoen.
Lees dit artikel
03 oktober 2019

Asfaltcentrales in België

Ontdek alle asfaltcentrales in België.
Lees dit artikel
10 juli 2020

Meetcampagne met de CPX-methode voor de akoestische kenmerking van het wegennet in Wallonië (SPW)

Het project had als doel de akoestische kwaliteit van het Waalse wegennet in kaart te brengen.
Lees dit artikel
07 februari 2020

GPR – Radiografie van wegconstructies

Metingen met grond- of georadar (Ground-Penetrating Radar – GPR) worden verricht om snel en op niet-destructieve wijze informatie over de opbouw van een wegconstructie te verzamelen.
Lees dit artikel