Overslaan en naar de inhoud gaan

Leefmilieu

22 september 2023

Hergebruik van secundaire materialen in de wegenbouw - Conferentie

Conferentie in het kader van de Quinzaine de l'économie circulaire in Wallonië
Lees dit artikel
12 juli 2023

GHRANTE: geopolymers and hybrid cements for roads and tunnels

Het opzet van dit project was onder andere om na te gaan of geopolymeren kunnen worden gebruikt als alternatief voor conventioneel wegbeton.
Bekijk dit project
23 juni 2023

Project RECYWOBI (Recyclability and Workability of Bituminous Materials)

Met het onderzoeksproject RECYWOBI wil OCW een nieuwe stap voorwaarts zetten om asfalthergebruik hoogwaardig en risicoloos toe te passen, zelfs na meerdere levenscycli.
Bekijk dit project
23 juni 2023

Nieuwe materialen voor duurzame “groene” wegstructuren – Resultaten voor bomengranulaten

In het kader van het prenormatief onderzoeksproject NoMaVert bestudeerden we twee soorten materialen om aan de behoeften van een beter waterbeheer te voldoen.
Bekijk dit project
23 juni 2023

Derde grootschalige akoestische meetcampagne van het Waalse wegennetwerk

Het project omvat het uitvoeren van CPX-metingen over een totale lengte van 2 800 km aan wegen, waaronder het volledige Waalse autosnelwegennetwerk en een selectie aan meetbare nationale wegen.
Bekijk dit project
22 februari 2023

Dossier 22 – Duurzaamheidsevaluatie van asfaltmengsels

In dit document geven we toelichting over de aanpak om te komen tot een objectieve beoordeling van de duurzaamheid van een asfaltwegdek.
Lees dit artikel
02 juni 2022

Handleiding voor niet-chemisch(e) onkruidbeheer(sing) op verhardingen met kleinschalige elementen

Deze handleiding bundelt een aantal belangrijke richtlijnen voor ecologisch en economisch verantwoord onkruidbeheer op verhardingen, om te komen tot aanvaardbare onkruidgroei in relatie tot het algemene straatbeeld.
Lees dit artikel
28 maart 2022

Minder verkeerslawaai door stillere banden

OCW droeg bij aan het afgeronde STEER-project
Lees dit artikel
15 december 2021

Akoestische karakterisatie van het wegennet in Wallonië met de CPX-methode: tweede meetcampagne 2020-2021

In 2020 heeft SPW Mobilité et Infrastructures de openbare aanbesteding “Réalisation d’une campagne de mesures de caractérisation acoustique des revêtements sur le réseau wallon par la méthode CPX” herhaald. In 2018 werd dit project aan OCW toegekend.
Lees dit artikel
29 maart 2021

REjuveBIT: duurzaam asfalt door het gebruik van verjongingsmiddelen

OCW werkte mee aan het REjuveBIT-project met als algemeen doel het gebruik van verjongingsmiddelen in de asfaltsector aftoetsen. Ontdek meer over de rol van OCW en de waargenomen resultaten in dit artikel.
Lees dit artikel
07 februari 2020

CPX – Geluidsmetingen volgens de Close ProXimity-methode

De Close ProXimity (CPX)-methode is een methode waarbij het band-wegdekgeluid wordt gemeten met behulp van microfoons dicht bij de band van een wiel dat over een wegdek rolt.
Lees dit artikel
10 juli 2020

Meetcampagne met de CPX-methode voor de akoestische kenmerking van het wegennet in Wallonië (SPW)

Het project had als doel de akoestische kwaliteit van het Waalse wegennet in kaart te brengen.
Lees dit artikel
10 juli 2020

OCW coordineert vergelijkende stroefheidsmetingen op innovatieve proefvakken in uitgewassen beton

In 2019 monitorde OCW enkele innovatieve proefvakken in doorgaand gewapend beton op de autosnelweg A7. Daarbij werd een alternatieve manier van uitwassen van het betonoppervlak op basis van waterstralen onder zeer hoge druk (hydrodénudage) toegepast.
Bekijk dit project
10 juli 2020

Re-RACE-project: Rejuvenation of Reclaimed Asphalt in a Circular Economy

Met het prenormatieve Re-RACE-project bouwt OCW kennis op over de werking van verjongingsmiddelen en het effect ervan op de prestaties van het bindmiddel en het asfaltmengsel.
Bekijk dit project
10 juli 2020

RIDIAS-project: Innovatieve en duurzame verharding met recyclingaggregaten

Het RIDIAS-project had als doel om de technische haalbaarheid na te gaan van de toepassing van een bepaald percentage gerecycled mengpuin in de mengsels voor funderingen en betonverhardingen voor verkavelingswegen.
Bekijk dit project