Overslaan en naar de inhoud gaan

Mobiliteit

23 juni 2023

Elektrische voertuigen en het opladen ervan via een kabel over het voetpad

Brussel Mobiliteit heeft aan OCW gevraagd op zoek te gaan naar een antwoord op de vraag: hoe kunnen we omgaan met of reageren op burgers die hun elektrisch voertuig willen opladen via een kabel die over het voetpad loopt?
Lees dit artikel
21 december 2022

Veilige en comfortabele fietsinfrastructuur

OCW is net gestart met het prenormatief onderzoeksproject “SuChar-BiLan” om na te gaan hoe de verschillende parameters die van belang zijn voor de veiligheid, het comfort en energieverbruik van de gebruikers van fietsinfrastructuur kunnen worden opgemeten
Bekijk dit project
25 november 2022

Cahier Cyclostrades

De klemtoon in dit cahier ligt op de cyclostrades langs lijninfrastructuur zoals spoorlijnen en waterlopen of snelwegen.
Lees dit artikel
27 september 2022

Studie naar het gebruik van asfalt op voetgangersvoorzieningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

OCW voerde een studie uit naar de mogelijkheden van asfalt op voetgangersvoorzieningen.
Lees dit artikel
27 september 2022

OCW geeft wegenaannemers opleiding over voetgangerstoegankelijkheid van de openbare ruimte

OCW en de vzw Atingo hebben hun krachten gebundeld om een eendaagse opleiding aan te bieden waarin theorie, maar ook praktijk, en bewustmaking over handicaps werden gecombineerd.
Lees dit artikel
27 juni 2022

Inrichtingen ter ondersteuning van Stad 30

In het kader van Stad 30 heeft OCW voor Brussel Mobiliteit een catalogus opgesteld met inrichtingen die een snelheid van 30 km/u ondersteunen.
Lees dit artikel
08 maart 2023

Proeven in verband met mobiliteit, veiligheid en wegbeheer

Zoek je een gespecialiseerde partner om proeven en metingen uit te voeren?
Lees dit artikel
02 augustus 2021

Kruispunten van de RAVeL met het wegennet voor gemotoriseerde voertuigen

De kruispunten van de RAVeL met het wegennet voor gemotoriseerde voertuigen vormen een gevoelig punt. De inrichting ervan verdient dan ook bijzondere aandacht.
Lees dit artikel
10 juli 2020

Onderzoek naar de gebruikskwaliteit van natuursteenverhardingen voor voetgangersvoorzieningen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

Dit project had als doel om een handvest op te stellen met technische voorschriften voor de aanleg van natuursteenverhardingen voor voetgangersvoorzieningen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest met optimale toegangeliijkheid.
Lees dit artikel