Overslaan en naar de inhoud gaan

Handleiding voor verhardingen met tegels, grootformaattegels en geprefabriceerde betonplaten

brac-grootformaattegels

Deze handleiding voor verhardingen met tegels, grootformaattegels en geprefabriceerde betonplaten is een leidraad voor de keuze van het toepassingsgebied, de dimensionering van de structuuropbouw, de plaatsing en het onderhoud van dergelijke wegverhardingen.

De verschillende producten en bijbehorende oppervlakafwerkingen komen aan bod, samen met de kwaliteitscertificatie en de controle van de bestratingselementen. Een aantal bijzondere toepassingen, onder meer waterdoorlatende verhardingen en verhardingen op dakconstructies, worden eveneens besproken.

Ten slotte worden nog een aantal praktijkvoorbeelden aangereikt, die aantonen hoe de theorie kan worden toegepast en hoe schade door oneigenlijk gebruik van deze betonelementen kan worden voorkomen.

De handleiding is gebaseerd op een kritische analyse van de bestaande literatuur, modelberekeningen, empirische methodes en de Belgische praktijk en ervaring. Ze is bedoeld voor ontwerpers, architecten, aannemers, fabrikanten en private of publieke wegbeheerders. Ze wil een technisch basisdocument vormen om nieuwe, kwalitatieve toepassingen van dit soort betonverharding in de toekomst te stimuleren.

brac-grootformaattegels

Deze handleiding voor verhardingen met tegels, grootformaattegels en geprefabriceerde betonplaten is een leidraad voor de keuze van het toepassingsgebied, de dimensionering van de structuuropbouw, de plaatsing en het onderhoud van dergelijke wegverhardingen.

De verschillende producten en bijbehorende oppervlakafwerkingen komen aan bod, samen met de kwaliteitscertificatie en de controle van de bestratingselementen. Een aantal bijzondere toepassingen, onder meer waterdoorlatende verhardingen en verhardingen op dakconstructies, worden eveneens besproken.

Ten slotte worden nog een aantal praktijkvoorbeelden aangereikt, die aantonen hoe de theorie kan worden toegepast en hoe schade door oneigenlijk gebruik van deze betonelementen kan worden voorkomen.

De handleiding is gebaseerd op een kritische analyse van de bestaande literatuur, modelberekeningen, empirische methodes en de Belgische praktijk en ervaring. Ze is bedoeld voor ontwerpers, architecten, aannemers, fabrikanten en private of publieke wegbeheerders. Ze wil een technisch basisdocument vormen om nieuwe, kwalitatieve toepassingen van dit soort betonverharding in de toekomst te stimuleren.