Overslaan en naar de inhoud gaan

Bitumineuze toepassingen

23 juni 2023

Project RECYWOBI (Recyclability and Workability of Bituminous Materials)

Met het onderzoeksproject RECYWOBI wil OCW een nieuwe stap voorwaarts zetten om asfalthergebruik hoogwaardig en risicoloos toe te passen, zelfs na meerdere levenscycli.
Bekijk dit project
27 maart 2023

Project DRAINASPAVE rond duurzame en waterdoorlatende asfaltverhardingen gestart

Ons land heeft steeds vaker te kampen met zware regenval. Het is dan ook belangrijk om over oplossingen te beschikken, en dat op meerdere vlakken. Zo kunnen verharde toepassingen waterdoorlatend worden gemaakt.
Bekijk dit project

Uitvoeringscertificatie afdichtingen en beschermlagen in gietasfalt

Volg deze opleiding om te voldoen aan één van de eisen voor het verkrijgen van het COPRO.exe merk voor afdichtingen en beschermlagen in gietasfalt.
Bekijk deze opleiding
12 januari 2022

Meetmethode voor het meten van de kleur van gekleurde bitumineuze verhardingen - Bepaling aan asfaltkernen

Deze publicatie beschrijft de meetmethode en de objectieve opdeling in klassen van het OCW om de kleur van gekleurde bitumineuze verhardingen aan asfaltkernen te meten.
Lees dit artikel
20 januari 2022

Proeven op afdichtingen, gietasfalt en proeven op de bouwplaats

Wist je dat OCW een hele reeks proeven op afdichtingen voor bruggen en parkeerdaken kan realiseren volgens de Europese normen? Ook voor gietasfalt en voor een aantal proeven die op de bouwplaats moeten worden uitgevoerd is dat het geval.
Lees dit artikel
27 september 2021

Een infrarood thermografisch onderzoek nodig op de bitumineuze afdichting van jouw brug? Doe een beroep op OCW!

Al meer dan 10 jaar zet OCW een infraroodcamera in om warmtebeelden te maken van asfalttoepassingen en toepassingen op bitumineuze afdichtingen. Dergelijke beelden zijn een interessant hulpmiddel om bepaalde gebreken in kaart te brengen.
Lees dit artikel
30 augustus 2021

Meetmethode voor het gebruik van de nucleaire dichtheidsmeter bij het bepalen van de dichtheid en de controle van asfaltverhardingen

Om de duurzaamheid van nieuw aangelegde asfaltverhardingen te kunnen garanderen, is het uiterst belangrijk dat het asfalt voldoende wordt verdicht. Daarom is het nuttig de dichtheid tijdens de uitvoering te controleren.
Lees dit artikel
28 juni 2021

Duurzame slem op Belgische wegen

Het belang van een objectieve beoordeling van de staat van een wegdek voor de toepassing van een slembehandeling
Lees dit artikel
10 juli 2020

Europese beproevingsmethoden voor slemlagen

Met dit onderzoeksproject wil het OCW bijdragen tot een betere beheersing van de kwaliteit van slemlagen, waardoor betere en meer hoogwaardige slems kunnen worden gerealiseerd door de asfaltsector.
Bekijk dit project
03 oktober 2019

Gebruikersinterface Gekleurde granulaten

Met deze gebruikersinterface kan automatisch en systematisch worden nagegaan of granulaten aan een aantal geometrische en mechanische eisen in de Belgische standaardbestekken voldoen.
Lees dit artikel
03 oktober 2019

OCW-applicatie voor de bepaling van de kleurklasse

OCW heeft een webapplicatie ontwikkeld waaraan kleurcoördinaten kunnen worden toegevoerd en die automatisch aangeeft of de betrokken kleur voor een bepaalde kleurklasse voldoet.
Lees dit artikel