Overslaan en naar de inhoud gaan
23 juni 2023

Derde grootschalige akoestische meetcampagne van het Waalse wegennetwerk

Het project omvat het uitvoeren van CPX-metingen over een totale lengte van 2 800 km aan wegen, waaronder het volledige Waalse autosnelwegennetwerk en een selectie aan meetbare nationale wegen.
Bekijk dit project
15 december 2021

Akoestische karakterisatie van het wegennet in Wallonië met de CPX-methode: tweede meetcampagne 2020-2021

In 2020 heeft SPW Mobilité et Infrastructures de openbare aanbesteding “Réalisation d’une campagne de mesures de caractérisation acoustique des revêtements sur le réseau wallon par la méthode CPX” herhaald. In 2018 werd dit project aan OCW toegekend.
Lees dit artikel
07 februari 2020

CPX – Geluidsmetingen volgens de Close ProXimity-methode

De Close ProXimity (CPX)-methode is een methode waarbij het band-wegdekgeluid wordt gemeten met behulp van microfoons dicht bij de band van een wiel dat over een wegdek rolt.
Lees dit artikel
10 juli 2020

MATOSOL-project: beoordeling van methoden om het gehalte aan organische stoffen van grond te meten

Het prenormatieve onderzoeksproject MATOSOL had als doel de beschikbare methoden te beoordelen en de geschiktste methode(n) voor de te onderzoeken grondsoort te bepalen.
Bekijk dit project
10 juli 2020

Meetcampagne met de CPX-methode voor de akoestische kenmerking van het wegennet in Wallonië (SPW)

Het project had als doel de akoestische kwaliteit van het Waalse wegennet in kaart te brengen.
Lees dit artikel