Overslaan en naar de inhoud gaan

Publicaties

25 september 2019

Alles over OCW-publicaties

Op zoek naar een handleiding, synthese, researchverslag of meetmethode over wegenbouw? Raadpleeg de lijst met al onze publicaties.
Lees dit artikel
22 februari 2023

Dossier 22 – Duurzaamheidsevaluatie van asfaltmengsels

In dit document geven we toelichting over de aanpak om te komen tot een objectieve beoordeling van de duurzaamheid van een asfaltwegdek.
Lees dit artikel
25 november 2022

Cahier Cyclostrades

De klemtoon in dit cahier ligt op de cyclostrades langs lijninfrastructuur zoals spoorlijnen en waterlopen of snelwegen.
Lees dit artikel
30 september 2022

Handleiding voor het ontwerp van bitumineuze mengsels

Deze handleiding beschrijft de door het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw aanbevolen methode voor het ontwerp van bitumineuze mengsels.
Lees dit artikel
02 juni 2022

Handleiding voor niet-chemisch(e) onkruidbeheer(sing) op verhardingen met kleinschalige elementen

Deze handleiding bundelt een aantal belangrijke richtlijnen voor ecologisch en economisch verantwoord onkruidbeheer op verhardingen, om te komen tot aanvaardbare onkruidgroei in relatie tot het algemene straatbeeld.
Lees dit artikel
22 maart 2022

Grondbehandeling met kalk – Europese ervaringen voor grondverbetering en grondstabilisatie

Deze handleiding geeft een overzicht van de stand van de techniek op het gebied van grondbehandeling met kalk in Europa.
Lees dit artikel
10 maart 2022

Handleiding voor de uniaxiale cyclische drukproef voor gietasfalt

Deze handleiding wil informatie verschaffen over de proef, praktisch advies geven voor het ontwerp en de optimalisatie van gietasfaltmengsels om beter aan de eisen van de proef te voldoen en aanbevelingen geven voor de voorbereiding van proefstukken.
Lees dit artikel
12 januari 2022

Meetmethode voor het meten van de kleur van gekleurde bitumineuze verhardingen - Bepaling aan asfaltkernen

Deze publicatie beschrijft de meetmethode en de objectieve opdeling in klassen van het OCW om de kleur van gekleurde bitumineuze verhardingen aan asfaltkernen te meten.
Lees dit artikel
30 augustus 2021

Meetmethode voor het gebruik van de nucleaire dichtheidsmeter bij het bepalen van de dichtheid en de controle van asfaltverhardingen

Om de duurzaamheid van nieuw aangelegde asfaltverhardingen te kunnen garanderen, is het uiterst belangrijk dat het asfalt voldoende wordt verdicht. Daarom is het nuttig de dichtheid tijdens de uitvoering te controleren.
Lees dit artikel
07 februari 2020

GPR – Radiografie van wegconstructies

Metingen met grond- of georadar (Ground-Penetrating Radar – GPR) worden verricht om snel en op niet-destructieve wijze informatie over de opbouw van een wegconstructie te verzamelen.
Lees dit artikel