Overslaan en naar de inhoud gaan

Visuele rioolinspectie - Belgische opmaak voor gegevensuitwisseling BEFDSS

Visuele rioolinspectie - Belgische opmaak voor gegevensuitwisseling BEFDSS

BEFDSS - BELGIAN EXCHANGE FORMAT FOR DRAIN AND SEWER SYSTEMS
NBN EN 13508-2:2003
BEFDSS_01_01
NBN EN 13508-2:2003+A1:2011
BEFDSS_02_01

De NBN EN 13508-2:2003 specificeert een coderingssysteem voor de omschrijving van de toestand waarin drainagesystemen, riolen en riool- en inspectieputten bij inwendig visueel onderzoek zijn aangetroffen. Met dit coderingssysteem kan alle informatie over het riool (hoofdcodes A** en C**) en het visuele onderzoek (hoofdcodes B** en D**) gedetailleerd worden vastgelegd (OCW Mededelingen 62, blz. 9-12).

sewers control monitors

De software voor het registreren van waarnemingen tijdens visueel onderzoek moet aangepast zijn aan de norm en aan de Belgische opmaak voor de uitwisseling van gegevens. In de voorschriften van het bestek dat voor de plaats van uitvoering geldt wordt verwezen naar de actuele versie van de NBN EN13508-2. In België zijn dat de standaardbestekken SB 250 voor Vlaanderen, CCT Qualiroutes voor Wallonië en TB 2011 (versie 2012) voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Belgische opmaak voor gegevensuitwisseling BEFDSS

De Belgische opmaak voor gegevensuitwisseling BEFDSS-versie 01_01 is sinds begin december 2006 op deze website en op de website van VLARIO beschikbaar (OCW Mededelingen 69, blz. 5-6). Het systeem is in drie delen opgesplitst:

 1. BEFDSS_01_01_DP (Direct Pipeline Inspection) voor visueel onderzoek van de leiding vanuit de leiding;
 2. BEFDSS_01_01_IP (Indirect Pipeline Inspection) voor visueel onderzoek van de leiding vanuit een rioolput, inspectieput of inspectieconstructie;
 3. BEFDSS_01_01_M (Manhole Inspection) voor visueel onderzoek van een rioolput, inspectieput of inspectieconstructie.

Om conformiteit met de nationale bijlage A1:2011 te garanderen, is een geüpdatete versie BEFDSS-versie 02_01 beschikbaar:

 1. BEFDSS_02_01_DP (Direct & Indirect Pipeline Inspection) voor visueel onderzoek van de leiding vanuit de leiding;
 2. BEFDSS_02_01_S (Stationary Pipeline Inspection – voorheen IP) voor visueel onderzoek van de leiding vanuit een rioolput, inspectieput of inspectieconstructie;
 3. BEFDSS_02_01_M (Manhole Inspection) voor visueel onderzoek van een rioolput, inspectieput of inspectieconstructie.

BEFDSS-subsetprogrammatuur

Een deel van de invoergegevens (in het bijzonder de informatie over het riool, aangegeven met de hoofdcodes A** en C**) is statisch en enkel door de opdrachtgever gekend. Het deel van die gegevens met betrekking tot het onderzoek dient door het uitvoerende bedrijf te worden aangevuld. De BEFDSS-subsetprogrammatuur zorgt ervoor dat de opdrachtgever alle nodige gegevens in de juiste (BEFDSS-)opmaak aan het uitvoerende bedrijf levert. Het uitvoerende bedrijf dient dan de gegevens die uit het onderzoek resulteren (in het bijzonder de informatie over de toestand van het riool, aangegeven met de hoofdcodes B** en D**) toe te voeren.

De subset omvat slechts twee delen (de invoergegevens voor het gedeelte van de leiding zijn immers identiek voor de twee soorten van rioolonderzoek – van de leiding vanuit de leiding en van de leiding vanuit de put):

 1. BEFDSS_01_01_IDP (Inventory Data Pipeline Inpection) voor het uitwisselen van invoergegevens bij visueel onderzoek van de leiding;
 2. BEFDSS_01_01_IDM (Inventory Data Manhole Inspection) voor het uitwisselen van invoergegevens bij visueel onderzoek van een rioolput, inspectieput of inspectieconstructie.

Om conformiteit met de nationale bijlage A1:2011 te garanderen, is een geüpdatete versie BEFDSS-versie 02_01 beschikbaar:

 1. BEFDSS_02_01_IDP (Inventory Data Pipeline Inpection) voor het uitwisselen van invoergegevens bij visueel onderzoek van de leiding;
 2. BEFDSS_02_01_IDM (Inventory Data Manhole Inspection) voor het uitwisselen van invoergegevens bij visueel onderzoek van een rioolput, inspectieput of inspectieconstructie.

BEFDSS staat voor Belgian Exchange Format for Drain and Sewer Systems. De programmatuur is inderdaad uitsluitend in het Engels uitgewerkt, om de complexe documenten niet in de drie landstalen te hoeven te vertalen. De presentatie op deze website geeft in het Nederlands en het Frans een korte beschrijving (BEFDSS_01_01_Beschrijving.pdf) van de opzet van BEFDSS, de lijsten van de invoergegevens (BEFDSS_01_01_Invoergegevens.pdf) die door de opdrachtgever dienen te worden aangeleverd (met andere woorden de coderingen die in de twee opmaken zijn terug te vinden) en andere nuttige informatie voor de toepassing van het systeem.

De wijzigingen in BEFDSS-versie 02_01 ten opzichte van BEFDSS-versie 01_01 staan voor elk van de vijf delen raadpleegbaar in een begeleidende (Engelstalige) tabel in Excelopmaak (BEFDSS_02_01_Tabel_modifications.xlsx). Voorts is voor de plaatsbepaling (BEFDSS_02_01_Nodes.zip) waarnaar in de tabel wordt verwezen een praktische toelichting beschikbaar.

Welke visuele inspectietechniek voor welk toepassingsgebied?

In het Dossier 16 Kwaliteit van rioolnetten – Deel 1 Visuele rioolinspectie (Bijlage bij OCW Mededelingen 95, april – mei – juni 2013) is als bijlage 1 een tabel opgenomen om de geschikte inspectietechniek volgens toepassingsgebied te bepalen.

Erkende Belgische visuele rioolinspecteurs

Via de knop "BEFDSS" op deze pagina kan je een lijst downloaden  van de inspecteurs in de drie Belgische Gewesten die een certificaat bezitten voor het uitvoeren van visueel rioolonderzoek volgens de NBN EN13508-2:2003+A1:2011. Om de lijst op voornaam (Firstname), naam (Name) of certificaatnummer (Certificate) te doorzoeken, klikt u op "Edit", vervolgens op "Find" en ten slotte tikt u het gewenste gegeven in.

Visuele rioolinspectie - Belgische opmaak voor gegevensuitwisseling BEFDSS

BEFDSS - BELGIAN EXCHANGE FORMAT FOR DRAIN AND SEWER SYSTEMS
NBN EN 13508-2:2003
BEFDSS_01_01
NBN EN 13508-2:2003+A1:2011
BEFDSS_02_01

De NBN EN 13508-2:2003 specificeert een coderingssysteem voor de omschrijving van de toestand waarin drainagesystemen, riolen en riool- en inspectieputten bij inwendig visueel onderzoek zijn aangetroffen. Met dit coderingssysteem kan alle informatie over het riool (hoofdcodes A** en C**) en het visuele onderzoek (hoofdcodes B** en D**) gedetailleerd worden vastgelegd (OCW Mededelingen 62, blz. 9-12).

sewers control monitors

De software voor het registreren van waarnemingen tijdens visueel onderzoek moet aangepast zijn aan de norm en aan de Belgische opmaak voor de uitwisseling van gegevens. In de voorschriften van het bestek dat voor de plaats van uitvoering geldt wordt verwezen naar de actuele versie van de NBN EN13508-2. In België zijn dat de standaardbestekken SB 250 voor Vlaanderen, CCT Qualiroutes voor Wallonië en TB 2011 (versie 2012) voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Belgische opmaak voor gegevensuitwisseling BEFDSS

De Belgische opmaak voor gegevensuitwisseling BEFDSS-versie 01_01 is sinds begin december 2006 op deze website en op de website van VLARIO beschikbaar (OCW Mededelingen 69, blz. 5-6). Het systeem is in drie delen opgesplitst:

 1. BEFDSS_01_01_DP (Direct Pipeline Inspection) voor visueel onderzoek van de leiding vanuit de leiding;
 2. BEFDSS_01_01_IP (Indirect Pipeline Inspection) voor visueel onderzoek van de leiding vanuit een rioolput, inspectieput of inspectieconstructie;
 3. BEFDSS_01_01_M (Manhole Inspection) voor visueel onderzoek van een rioolput, inspectieput of inspectieconstructie.

Om conformiteit met de nationale bijlage A1:2011 te garanderen, is een geüpdatete versie BEFDSS-versie 02_01 beschikbaar:

 1. BEFDSS_02_01_DP (Direct & Indirect Pipeline Inspection) voor visueel onderzoek van de leiding vanuit de leiding;
 2. BEFDSS_02_01_S (Stationary Pipeline Inspection – voorheen IP) voor visueel onderzoek van de leiding vanuit een rioolput, inspectieput of inspectieconstructie;
 3. BEFDSS_02_01_M (Manhole Inspection) voor visueel onderzoek van een rioolput, inspectieput of inspectieconstructie.

BEFDSS-subsetprogrammatuur

Een deel van de invoergegevens (in het bijzonder de informatie over het riool, aangegeven met de hoofdcodes A** en C**) is statisch en enkel door de opdrachtgever gekend. Het deel van die gegevens met betrekking tot het onderzoek dient door het uitvoerende bedrijf te worden aangevuld. De BEFDSS-subsetprogrammatuur zorgt ervoor dat de opdrachtgever alle nodige gegevens in de juiste (BEFDSS-)opmaak aan het uitvoerende bedrijf levert. Het uitvoerende bedrijf dient dan de gegevens die uit het onderzoek resulteren (in het bijzonder de informatie over de toestand van het riool, aangegeven met de hoofdcodes B** en D**) toe te voeren.

De subset omvat slechts twee delen (de invoergegevens voor het gedeelte van de leiding zijn immers identiek voor de twee soorten van rioolonderzoek – van de leiding vanuit de leiding en van de leiding vanuit de put):

 1. BEFDSS_01_01_IDP (Inventory Data Pipeline Inpection) voor het uitwisselen van invoergegevens bij visueel onderzoek van de leiding;
 2. BEFDSS_01_01_IDM (Inventory Data Manhole Inspection) voor het uitwisselen van invoergegevens bij visueel onderzoek van een rioolput, inspectieput of inspectieconstructie.

Om conformiteit met de nationale bijlage A1:2011 te garanderen, is een geüpdatete versie BEFDSS-versie 02_01 beschikbaar:

 1. BEFDSS_02_01_IDP (Inventory Data Pipeline Inpection) voor het uitwisselen van invoergegevens bij visueel onderzoek van de leiding;
 2. BEFDSS_02_01_IDM (Inventory Data Manhole Inspection) voor het uitwisselen van invoergegevens bij visueel onderzoek van een rioolput, inspectieput of inspectieconstructie.

BEFDSS staat voor Belgian Exchange Format for Drain and Sewer Systems. De programmatuur is inderdaad uitsluitend in het Engels uitgewerkt, om de complexe documenten niet in de drie landstalen te hoeven te vertalen. De presentatie op deze website geeft in het Nederlands en het Frans een korte beschrijving (BEFDSS_01_01_Beschrijving.pdf) van de opzet van BEFDSS, de lijsten van de invoergegevens (BEFDSS_01_01_Invoergegevens.pdf) die door de opdrachtgever dienen te worden aangeleverd (met andere woorden de coderingen die in de twee opmaken zijn terug te vinden) en andere nuttige informatie voor de toepassing van het systeem.

De wijzigingen in BEFDSS-versie 02_01 ten opzichte van BEFDSS-versie 01_01 staan voor elk van de vijf delen raadpleegbaar in een begeleidende (Engelstalige) tabel in Excelopmaak (BEFDSS_02_01_Tabel_modifications.xlsx). Voorts is voor de plaatsbepaling (BEFDSS_02_01_Nodes.zip) waarnaar in de tabel wordt verwezen een praktische toelichting beschikbaar.

Welke visuele inspectietechniek voor welk toepassingsgebied?

In het Dossier 16 Kwaliteit van rioolnetten – Deel 1 Visuele rioolinspectie (Bijlage bij OCW Mededelingen 95, april – mei – juni 2013) is als bijlage 1 een tabel opgenomen om de geschikte inspectietechniek volgens toepassingsgebied te bepalen.

Erkende Belgische visuele rioolinspecteurs

Via de knop "BEFDSS" op deze pagina kan je een lijst downloaden  van de inspecteurs in de drie Belgische Gewesten die een certificaat bezitten voor het uitvoeren van visueel rioolonderzoek volgens de NBN EN13508-2:2003+A1:2011. Om de lijst op voornaam (Firstname), naam (Name) of certificaatnummer (Certificate) te doorzoeken, klikt u op "Edit", vervolgens op "Find" en ten slotte tikt u het gewenste gegeven in.