Overslaan en naar de inhoud gaan

Natuursteenverhardingen - A 95

Natuursteenverhardingen

In een project voor de inrichting van openbare ruimte wordt natuursteen doorgaans gekozen omdat hij een historische of esthetische aanblik biedt. Hij wordt als verhardingsmateriaal toegepast in de vorm van tegels, straatkeien en opsluitbanden, waarmee zowel de erfgoedwaarde van een locatie kan worden onderstreept als resoluut voor een moderne aankleding kan worden gegaan, bijvoorbeeld op een culturele plaats.

De laatste decennia zijn de mogelijkheden om stedelijke ruimten creatief en hedendaags in te richten sterk uitgebreid door nieuwe technieken om straatkeien te fabriceren en door de uiterst verscheiden nieuwe “kleinschalige” elementen die voor natuursteenverhardingen op de markt zijn gekomen. Door de wisselwerking tussen materialen, vormen, afwerkingen en bestratingsverbanden kan concrete invulling worden gegeven aan innovatieve projecten.

De technieken om deze nieuwe verhardingen aan te brengen, zijn veranderd en helemaal niet meer te vergelijken met die voor “traditionele” bestratingen met handmatig gekloven of behouwen straatkeien. Deze handleiding vormt een gelegenheid om de stand van zaken voor deze modernere technieken en materialen te bepalen.

Anderzijds moet worden gezegd dat straatkeien enige tijd plaats hebben moeten ruimen voor verhardingsmaterialen die als moderner werden gezien en als beter presterend bekendstaan. Later is gebleken dat natuursteenverhardingen nog steeds heel goed hun plaats verdienen, onder meer voor de inrichting van historische locaties. Doordat straatkeien tijdelijk verguisd werden, blijken de regelen der kunst voor de toepassing en verwerking van deze verhardingsmateralen wat in de vergetelheid te zijn geraakt.

Deze handleiding voor natuursteenverhardingen wil een technisch basisdocument vormen voor iedereen die bij een inrichtingsproject met natuursteen betrokken is. Ze is bedoeld voor ontwerpers, architecten, aannemers, publieke of private wegbeheerders, of leveranciers van materialen. Ze vormt een naslagwerk voor de keuze van de materialen (zowel de natuurstenen bestratingselementen als de voeg- en de straatlaagmaterialen), het ontwerp en de dimensionering van projecten en de aanleg en het onderhoud van wegen met natuursteen. Omdat de fabricage van een natuurstenen bestratingselement in de eerste plaats haar oorsprong vindt in processen die soms honderden miljoenen jaren teruggaan, is een inleiding over geologie heel zinvol, te meer omdat de kenmerken van de steen er nauw mee samenhangen.

Natuursteenverhardingen

In een project voor de inrichting van openbare ruimte wordt natuursteen doorgaans gekozen omdat hij een historische of esthetische aanblik biedt. Hij wordt als verhardingsmateriaal toegepast in de vorm van tegels, straatkeien en opsluitbanden, waarmee zowel de erfgoedwaarde van een locatie kan worden onderstreept als resoluut voor een moderne aankleding kan worden gegaan, bijvoorbeeld op een culturele plaats.

De laatste decennia zijn de mogelijkheden om stedelijke ruimten creatief en hedendaags in te richten sterk uitgebreid door nieuwe technieken om straatkeien te fabriceren en door de uiterst verscheiden nieuwe “kleinschalige” elementen die voor natuursteenverhardingen op de markt zijn gekomen. Door de wisselwerking tussen materialen, vormen, afwerkingen en bestratingsverbanden kan concrete invulling worden gegeven aan innovatieve projecten.

De technieken om deze nieuwe verhardingen aan te brengen, zijn veranderd en helemaal niet meer te vergelijken met die voor “traditionele” bestratingen met handmatig gekloven of behouwen straatkeien. Deze handleiding vormt een gelegenheid om de stand van zaken voor deze modernere technieken en materialen te bepalen.

Anderzijds moet worden gezegd dat straatkeien enige tijd plaats hebben moeten ruimen voor verhardingsmaterialen die als moderner werden gezien en als beter presterend bekendstaan. Later is gebleken dat natuursteenverhardingen nog steeds heel goed hun plaats verdienen, onder meer voor de inrichting van historische locaties. Doordat straatkeien tijdelijk verguisd werden, blijken de regelen der kunst voor de toepassing en verwerking van deze verhardingsmateralen wat in de vergetelheid te zijn geraakt.

Deze handleiding voor natuursteenverhardingen wil een technisch basisdocument vormen voor iedereen die bij een inrichtingsproject met natuursteen betrokken is. Ze is bedoeld voor ontwerpers, architecten, aannemers, publieke of private wegbeheerders, of leveranciers van materialen. Ze vormt een naslagwerk voor de keuze van de materialen (zowel de natuurstenen bestratingselementen als de voeg- en de straatlaagmaterialen), het ontwerp en de dimensionering van projecten en de aanleg en het onderhoud van wegen met natuursteen. Omdat de fabricage van een natuurstenen bestratingselement in de eerste plaats haar oorsprong vindt in processen die soms honderden miljoenen jaren teruggaan, is een inleiding over geologie heel zinvol, te meer omdat de kenmerken van de steen er nauw mee samenhangen.