Overslaan en naar de inhoud gaan

Geotechniek

22 september 2023

Hergebruik van secundaire materialen in de wegenbouw - Conferentie

Conferentie in het kader van de Quinzaine de l'économie circulaire in Wallonië
Lees dit artikel
23 juni 2023

Nieuwe materialen voor duurzame “groene” wegstructuren – Resultaten voor bomengranulaten

In het kader van het prenormatief onderzoeksproject NoMaVert bestudeerden we twee soorten materialen om aan de behoeften van een beter waterbeheer te voldoen.
Bekijk dit project
27 maart 2023

Project MONOCRETE: eenlaagse verharding met grote dikte op basis van alternatieve bindmiddelen en gerecyclede granulaten

Veel infrastructuur heeft momenteel te kampen met een toenemende verkeersbelasting. Eenlaagse betonverhardingen met grote dikte zijn een ideale oplossing om het hoofd te bieden aan deze nieuwe uitdagingen.
Bekijk dit project
28 maart 2022

Duurzame funderingen door in situ recycling met schuimbitumentechnologie

Het globaal doel van het project is het technisch, economisch en ecologisch aftoetsen van de schuimbitumentechnologie voor funderingen opdat het innovatief gebruik ervan tot een duurzamere funderingslaag leidt.
Lees dit artikel
22 maart 2022

Grondbehandeling met kalk – Europese ervaringen voor grondverbetering en grondstabilisatie

Deze handleiding geeft een overzicht van de stand van de techniek op het gebied van grondbehandeling met kalk in Europa.
Lees dit artikel
27 september 2021

Formule van Palmer en Barber: berekening van een equivalente modulus M1,eq van een structuur met onderfundering / fundering

Als de vereiste dikte voor de verschillende lagen van een weg niet kan worden gehaald, moet kunnen worden geschat welk draagvermogen redelijkerwijs kan worden vereist. CCT Qualiroutes voorziet in het gebruik van de Palmer en Barber formule in dit geval.
Lees dit artikel
05 augustus 2021

Projecten rond circulaire economie en urban mining

Vanuit het perspectief van de circulaire economie draagt OCW bij tot de evolutie van de technische specificaties, in het bijzonder tot de integratie van meermaals gerecyclede materialen.
Bekijk dit project
10 juli 2020

MATOSOL-project: beoordeling van methoden om het gehalte aan organische stoffen van grond te meten

Het prenormatieve onderzoeksproject MATOSOL had als doel de beschikbare methoden te beoordelen en de geschiktste methode(n) voor de te onderzoeken grondsoort te bepalen.
Bekijk dit project
10 juli 2020

RIDIAS-project: Innovatieve en duurzame verharding met recyclingaggregaten

Het RIDIAS-project had als doel om de technische haalbaarheid na te gaan van de toepassing van een bepaald percentage gerecycled mengpuin in de mengsels voor funderingen en betonverhardingen voor verkavelingswegen.
Bekijk dit project
30 september 2019

Werkblad “Sleufbodem: controle en aanbevolen oplossingen”

OCW stelt een werkblad voor de kwaliteitsbeoordeling van sleufbodems voor, samen met een methodiek om de meest aangewezen oplossing te kiezen.
Lees dit artikel