Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderzoek naar de gebruikskwaliteit van natuursteenverhardingen voor voetgangersvoorzieningen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

Opzet

Dit project met een looptijd van achttien maanden had als doel om een handvest op te stellen met technische voorschriften voor de aanleg van natuursteenverhardingen voor voetgangersvoorzieningen (trottoirs, voetgangerszones, enz.) in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest met optimale toegankelijkheid voor valide en minder valide gebruikers.

Projectverloop

OCW-meetstoel

Met de meetstoel van OCW (voor meer informatie over dit apparaat, zie Activiteitenverslag 2016-2017 en OCW Mededelingen 113) kan het comfort van om het even welke voetgangersinfrastructuur in openbare ruimten worden bepaald (score op tien).

In combinatie met stroefheidsmetingen met de PFT (Portable Friction Tester), een ander apparaat waarover OCW beschikt, kan de gebruikskwaliteit snel, continu en objectief worden beoordeeld.

Drie fasen

In de eerste fase van het project gebruikten we de voornoemde twee apparaten om de gebruikskwaliteit van meer dan 150 verschillende voetgangersvoorzieningen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest te meten.

In de tweede fase maakten we op basis van de verkregen resultaten en de duidelijke waargenomen tendensen een grondige technische analyse (soort, breedte en diepte van voegen, soort van oppervlakafwerking, enz.) bij vijftien natuursteenverhardingen met goede resultaten voor gebruikskwaliteit.

In de derde fase legden we technische voorschriften vast zoals prestatie-eisen voor elementenverhardingen, de keuze van de soort en de uitvoeringswijze van voegen, onderhoud, enz. We werkten ook technische fiches per soort van verhardingsmateriaal uit. We steunden hiervoor op de analyseresultaten, onze ervaring en de nauwe samenwerking met Brussel Mobiliteit.

De voorschriften en technische fiches werden gebundeld in het Handvest van de verhardingen voor voetgangersvoorzieningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bruxelles Mobilité

Gevalideerd handvest

Op 28 november 2019 werd dit handvest gevalideerd door de Gewestregering, die alle administraties die zich bezighouden met de openbare ruimte en de wegen, vraagt om er rekening mee te houden.

Het kan worden geraadpleegd op de website van Brussel Mobiliteit.

OCW adviseert wegenactoren

We gebruiken onze expertise in dit domein om onze leden optimaal bijstand te verlenen. Aannemers, wegbeheerders, ontwerpbureaus, enz. kunnen een beroep doen op onze diensten en ons advies in het kader van een technische bijstand of voor specifieke maatregelen op de bouwplaats.

Samen werken we aan openbare ruimtes die voor iedereen toegankelijk en bruikbaar zijn.

Onze innovaties in de pers

Eind juli 2020 kreeg de door OCW ontwikkelde meetstoel aandacht in de media, onder meer bij Bruzz, Radio 2Het Laatste Nieuws,Het Nieuwsblad, Bouwkroniek (artikels in het Nederlands), L’Echo, La Capitale, RTBF, Métro en BX1 (artikels in het Frans).

Deze artikelen illustreren de integrale benadering van de openbare ruimte door OCW met aandacht voor alle soorten van wegverhardingen en weggebruikers – in dit geval voetgangers. In het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest is stappen inderdaad het belangrijkste vervoermiddel; kwaliteitsvolle voetgangersvoorzieningen zijn dan ook van cruciaal belang.

Begin augustus kwam onze meetstoel ook in beeld op televisie in (Franstalige) reportages van RTBF en BX1.

Opzet

Dit project met een looptijd van achttien maanden had als doel om een handvest op te stellen met technische voorschriften voor de aanleg van natuursteenverhardingen voor voetgangersvoorzieningen (trottoirs, voetgangerszones, enz.) in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest met optimale toegankelijkheid voor valide en minder valide gebruikers.

Projectverloop

OCW-meetstoel

Met de meetstoel van OCW (voor meer informatie over dit apparaat, zie Activiteitenverslag 2016-2017 en OCW Mededelingen 113) kan het comfort van om het even welke voetgangersinfrastructuur in openbare ruimten worden bepaald (score op tien).

In combinatie met stroefheidsmetingen met de PFT (Portable Friction Tester), een ander apparaat waarover OCW beschikt, kan de gebruikskwaliteit snel, continu en objectief worden beoordeeld.

Drie fasen

In de eerste fase van het project gebruikten we de voornoemde twee apparaten om de gebruikskwaliteit van meer dan 150 verschillende voetgangersvoorzieningen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest te meten.

In de tweede fase maakten we op basis van de verkregen resultaten en de duidelijke waargenomen tendensen een grondige technische analyse (soort, breedte en diepte van voegen, soort van oppervlakafwerking, enz.) bij vijftien natuursteenverhardingen met goede resultaten voor gebruikskwaliteit.

In de derde fase legden we technische voorschriften vast zoals prestatie-eisen voor elementenverhardingen, de keuze van de soort en de uitvoeringswijze van voegen, onderhoud, enz. We werkten ook technische fiches per soort van verhardingsmateriaal uit. We steunden hiervoor op de analyseresultaten, onze ervaring en de nauwe samenwerking met Brussel Mobiliteit.

De voorschriften en technische fiches werden gebundeld in het Handvest van de verhardingen voor voetgangersvoorzieningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bruxelles Mobilité

Gevalideerd handvest

Op 28 november 2019 werd dit handvest gevalideerd door de Gewestregering, die alle administraties die zich bezighouden met de openbare ruimte en de wegen, vraagt om er rekening mee te houden.

Het kan worden geraadpleegd op de website van Brussel Mobiliteit.

OCW adviseert wegenactoren

We gebruiken onze expertise in dit domein om onze leden optimaal bijstand te verlenen. Aannemers, wegbeheerders, ontwerpbureaus, enz. kunnen een beroep doen op onze diensten en ons advies in het kader van een technische bijstand of voor specifieke maatregelen op de bouwplaats.

Samen werken we aan openbare ruimtes die voor iedereen toegankelijk en bruikbaar zijn.

Onze innovaties in de pers

Eind juli 2020 kreeg de door OCW ontwikkelde meetstoel aandacht in de media, onder meer bij Bruzz, Radio 2Het Laatste Nieuws,Het Nieuwsblad, Bouwkroniek (artikels in het Nederlands), L’Echo, La Capitale, RTBF, Métro en BX1 (artikels in het Frans).

Deze artikelen illustreren de integrale benadering van de openbare ruimte door OCW met aandacht voor alle soorten van wegverhardingen en weggebruikers – in dit geval voetgangers. In het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest is stappen inderdaad het belangrijkste vervoermiddel; kwaliteitsvolle voetgangersvoorzieningen zijn dan ook van cruciaal belang.

Begin augustus kwam onze meetstoel ook in beeld op televisie in (Franstalige) reportages van RTBF en BX1.