Overslaan en naar de inhoud gaan

Over OCW

Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) is een onafhankelijk onderzoekscentrum voor alle bedrijven en personen in de wegenbouw. Ons doel? De wegenbouw versterken en duurzame innovatie stimuleren. 

General

OCW ondersteunt de wegenbouw 

OCW is een private onderzoeksinstelling van openbaar nut. De missie luidt: de technische vooruitgang in de wegenbouw bevorderen. Dat doen we door onderzoek te organiseren, innovatie te stimuleren en nieuwe kennis te verspreiden. 
 

4 redenen om OCW in te schakelen

 1.  Wegenbouw is onze specialiteit. Ons team bestaat uit experts die dag, in dag uit alle aspecten van de wegenbouw onderzoeken. Wil je gespecialiseerde knowhow over bijvoorbeeld betonverharding of weginspectie? Of over de drie standaardbestekken in België? Dan is OCW jouw partner.  
 2. OCW is een onafhankelijke organisatie die onpartijdig advies geeft. 
 3.  OCW beschikt over een uitgebreid en multidisciplinair team van experts: ingenieurs, geologen, chemici, planologen, laboranten, technici enz. Jouw voordeel? Met alle vragen over alle aspecten van de wegenbouw kun je bij ons terecht. En we bekijken je vraag vanuit verschillende standpunten. 
 4. Onze diensten zijn doorgaans gratis voor ressorterende, gelijkgestelde en steunende leden.

OCW activiteiten: vier speerpunten

 1. Onderzoek en innovatie: via onderzoeksprojecten en experimenten maken we onze wegen duurzamer, slimmer en groener.
 2. Bijstand: iedereen met een vraag over wegenbouw kan een beroep doen op ons multidisciplinair team van experts. 
 3. Opleiding: onder de naam Belgian Road Academy biedt OCW een brede waaier van opleidingen aan. Zowel theoretische cursussen als praktische workshops. Alle aspecten van de wegenbouw komen aan bod. 
 4. Expertise: doorheen de jaren bouwden we een brede kennis over wegenbouw op. Die kennis delen we via opleiding, technische en documentaire bijstand en publicaties.
   

Expertisedomeinen

OCW is actief in alle aspecten van de wegenbouw: materialen, technieken, proeven, metingen, software. En in alle fasen van een wegenbouwproject: ontwerp, uitvoering, controle, beheer en onderhoud. Dit zijn onze expertisedomeinen:

 • geotechniek en (onder)funderingen
 • water en de weg
 • asfaltwegen en andere bitumineuze toepassingen
 • betonwegen en bestratingen 
 • mobiliteit
 • verkeer en veiligheid
 • leefmilieu

Ons uitgangspunt? Het wegennet vormt een onmisbare schakel binnen een integraal en duurzaam vervoersysteem. Daarom hebben we aandacht voor alle spelers: wegenaannemers, wegbeheerders en alle soorten weggebruikers, voertuigen en infrastructuur. Maar eveneens voor de onmiddellijke leefomgeving, de sociaaleconomische en de maatschappelijke context.
 

Leden

 • Ressorterende leden. Dat zijn bedrijven (aannemers) die actief zijn in de aanleg, herstelling of onderhoud van wegen en aanverwante voorzieningen. Zij betalen een wettelijk verplichte bijdrage van 0,8 % op wegenwerken in België. Onze dienstverlening, maar ook ons onderzoek en ontwikkelingen, richt zich in de eerste plaats op hen (en gebeurt vaak met hen). Wat krijgen zij? Gratis technische bijstand (op enkele uitzonderingen na). Al onze publicaties gratis en automatisch toegestuurd. En een voordeeltarief voor opleidingen.
 • Gelijkgestelde leden: OCW is een private onderzoeksinstelling van openbaar nut en werkt voor en met de Belgische wegbeherende overheden: federale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, parastatale organisaties en intercommunales. 
 • Steunende leden. Andere spelers in de wegenbouw (studiebureaus en ontwerpers, producenten van materialen en fabrikanten van materieel, het onderwijs enz.) kunnen voor 200 euro per jaar steunend lid worden. Ze kunnen dan van bepaalde diensten gebruik maken. 

Vragen over het OCW-lidmaatschap? Contacteer ons.

Ontstaan OCW

OCW is opgericht in 1952, in de nasleep van Wereldoorlog II. De schade die de oorlog aanrichtte, was groot. Niet alleen op menselijk vlak, maar ook op de infrastructuur. Steden, gemeenten, bruggen en wegen moesten worden heropgebouwd.


Met die realiteit in het achterhoofd vaardigde minister De Groote in 1947 een wet uit: de wet-De Groote. Die gaf Belgische industrietakken de mogelijkheid om een collectief onderzoekscentrum op te richten. Het doel? De technische vooruitgang in hun sector promoten en coördineren.


De wegenbouw maakte gebruik van de wet en richtte op 5 mei 1952 het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) op. Een onafhankelijk kenniscentrum dat ten dienste staat van alle spelers in de wegenbouw en een bijzonder statuut heeft:  een private researchinstelling van openbaar nut, gefinancierd door de sector. Elke aannemer in de wegenbouw is wettelijk verplicht een bijdrage te betalen. 
 

Interne werking

Het OCW-team telt een honderdtal medewerkers met heel verschillende profielen. Die diversiteit garandeert een multidisciplinaire en integrale aanpak van onderzoek, bijstand en opleidingen. Onze medewerkers zijn actief in heel het land, verdeeld over drie vestigingen. Eén in elk gewest: Sterrebeek, Waver en Brussel.


In onze bestuursorganen (Bestendig Comité en Algemene Raad)  zetelen vertegenwoordigers van de aannemers in Vlaanderen, Wallonië en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, een vakbondsafgevaardigde en een vertegenwoordiger van FOD economie. De drie gewestelijke wegendirecteuren nemen om de beurt het voorzitterschap waar. De huidige voorzitter is ir. Tom Roelants, administrateur-generaal van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). 


Zes technische comités (Veiligheid, Mobiliteit en Verkeer; Betonwegen en bestratingen; Asfaltwegen en andere bitumineuze toepassingen; Beheer van het wegenpatrimonium; Waterafvoer en Infiltratietechnieken; Geotechniek en funderingen) en het Comité voor het Programma geven advies over de prioriteiten van de OCW-activiteiten. In deze comités zetelen experts van de betrokken expertisedomeinen – van binnen en buiten OCW.


De dagelijkse leiding is in handen van directeur-generaal ir. Annick de Swaef en een managementteam van 5 personen: de leidinggevenden van de drie technisch-wetenschappelijke afdelingen en van de afdelingen Bijdragen en Administratief & Financieel Beheer.
 

board

Nationale en internationale samenwerking

OCW kan pas echt resultaten boeken en de sector doen bloeien door kennis uit te wisselen. Daarom zet OCW in op nationale, Europese en internationale samenwerkingen
In België bijvoorbeeld werken we samen met: 

 • andere collectieve onderzoeksinstellingen in de bouw 
 • beroepsverenigingen 
 • het Bureau voor Normalisatie (NBN),
 • verscheidene spelers op het gebied van certificatie 

Het Centrum speelt daarnaast een leidinggevende rol in de Belgische Wegenvereniging (BWV). Die organiseert onder meer de Belgische wegencongressen, studiedagen, technische bezoeken en de Belgische deelname aan activiteiten in de World Road Association (PIARC). 
Op wereldniveau speelt OCW vaak een voortrekkersrol en neemt actief deel aan onder meer: 

 • het Forum of European National Highway Research Laboratories (FEHRL)
 • de European Road Transport Research Advisory Council (ERTRAC)
 • het Europese normalisatiecomité (CEN)
 • de Europese Commissie (EC)
 • de Conference of European Directors of Roads (CEDR) 
 •  het Joint OECD/ITF Transport Research Committee
 • de International Transport Research Documentation (ITRD) 
 • de Réunion internationale de laboratoires d’essais et de recherches sur les matériaux et les constructions (RILEM) 
 • de World Road Association (PIARC)

Voorts werken we mee aan de ontwikkeling van documentatie, databases en een viertalige thesaurus voor de International Transport Research Documentation (ITRD). 
Het OCW levert in het comité Terminologie van PIARC een grote bijdrage aan de meertalige online terminologiedatabase. In elk vak en vooral bij internationale contacten is begrijpen en begrepen worden een must. Maar dat geldt des te meer voor de wegenbouw, dé sector die mensen met elkaar verbindt.
 

Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) is een onafhankelijk onderzoekscentrum voor alle bedrijven en personen in de wegenbouw. Ons doel? De wegenbouw versterken en duurzame innovatie stimuleren. 

General

OCW ondersteunt de wegenbouw 

OCW is een private onderzoeksinstelling van openbaar nut. De missie luidt: de technische vooruitgang in de wegenbouw bevorderen. Dat doen we door onderzoek te organiseren, innovatie te stimuleren en nieuwe kennis te verspreiden. 
 

4 redenen om OCW in te schakelen

 1.  Wegenbouw is onze specialiteit. Ons team bestaat uit experts die dag, in dag uit alle aspecten van de wegenbouw onderzoeken. Wil je gespecialiseerde knowhow over bijvoorbeeld betonverharding of weginspectie? Of over de drie standaardbestekken in België? Dan is OCW jouw partner.  
 2. OCW is een onafhankelijke organisatie die onpartijdig advies geeft. 
 3.  OCW beschikt over een uitgebreid en multidisciplinair team van experts: ingenieurs, geologen, chemici, planologen, laboranten, technici enz. Jouw voordeel? Met alle vragen over alle aspecten van de wegenbouw kun je bij ons terecht. En we bekijken je vraag vanuit verschillende standpunten. 
 4. Onze diensten zijn doorgaans gratis voor ressorterende, gelijkgestelde en steunende leden.

OCW activiteiten: vier speerpunten

 1. Onderzoek en innovatie: via onderzoeksprojecten en experimenten maken we onze wegen duurzamer, slimmer en groener.
 2. Bijstand: iedereen met een vraag over wegenbouw kan een beroep doen op ons multidisciplinair team van experts. 
 3. Opleiding: onder de naam Belgian Road Academy biedt OCW een brede waaier van opleidingen aan. Zowel theoretische cursussen als praktische workshops. Alle aspecten van de wegenbouw komen aan bod. 
 4. Expertise: doorheen de jaren bouwden we een brede kennis over wegenbouw op. Die kennis delen we via opleiding, technische en documentaire bijstand en publicaties.
   

Expertisedomeinen

OCW is actief in alle aspecten van de wegenbouw: materialen, technieken, proeven, metingen, software. En in alle fasen van een wegenbouwproject: ontwerp, uitvoering, controle, beheer en onderhoud. Dit zijn onze expertisedomeinen:

 • geotechniek en (onder)funderingen
 • water en de weg
 • asfaltwegen en andere bitumineuze toepassingen
 • betonwegen en bestratingen 
 • mobiliteit
 • verkeer en veiligheid
 • leefmilieu

Ons uitgangspunt? Het wegennet vormt een onmisbare schakel binnen een integraal en duurzaam vervoersysteem. Daarom hebben we aandacht voor alle spelers: wegenaannemers, wegbeheerders en alle soorten weggebruikers, voertuigen en infrastructuur. Maar eveneens voor de onmiddellijke leefomgeving, de sociaaleconomische en de maatschappelijke context.
 

Leden

 • Ressorterende leden. Dat zijn bedrijven (aannemers) die actief zijn in de aanleg, herstelling of onderhoud van wegen en aanverwante voorzieningen. Zij betalen een wettelijk verplichte bijdrage van 0,8 % op wegenwerken in België. Onze dienstverlening, maar ook ons onderzoek en ontwikkelingen, richt zich in de eerste plaats op hen (en gebeurt vaak met hen). Wat krijgen zij? Gratis technische bijstand (op enkele uitzonderingen na). Al onze publicaties gratis en automatisch toegestuurd. En een voordeeltarief voor opleidingen.
 • Gelijkgestelde leden: OCW is een private onderzoeksinstelling van openbaar nut en werkt voor en met de Belgische wegbeherende overheden: federale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, parastatale organisaties en intercommunales. 
 • Steunende leden. Andere spelers in de wegenbouw (studiebureaus en ontwerpers, producenten van materialen en fabrikanten van materieel, het onderwijs enz.) kunnen voor 200 euro per jaar steunend lid worden. Ze kunnen dan van bepaalde diensten gebruik maken. 

Vragen over het OCW-lidmaatschap? Contacteer ons.

Ontstaan OCW

OCW is opgericht in 1952, in de nasleep van Wereldoorlog II. De schade die de oorlog aanrichtte, was groot. Niet alleen op menselijk vlak, maar ook op de infrastructuur. Steden, gemeenten, bruggen en wegen moesten worden heropgebouwd.


Met die realiteit in het achterhoofd vaardigde minister De Groote in 1947 een wet uit: de wet-De Groote. Die gaf Belgische industrietakken de mogelijkheid om een collectief onderzoekscentrum op te richten. Het doel? De technische vooruitgang in hun sector promoten en coördineren.


De wegenbouw maakte gebruik van de wet en richtte op 5 mei 1952 het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) op. Een onafhankelijk kenniscentrum dat ten dienste staat van alle spelers in de wegenbouw en een bijzonder statuut heeft:  een private researchinstelling van openbaar nut, gefinancierd door de sector. Elke aannemer in de wegenbouw is wettelijk verplicht een bijdrage te betalen. 
 

Interne werking

Het OCW-team telt een honderdtal medewerkers met heel verschillende profielen. Die diversiteit garandeert een multidisciplinaire en integrale aanpak van onderzoek, bijstand en opleidingen. Onze medewerkers zijn actief in heel het land, verdeeld over drie vestigingen. Eén in elk gewest: Sterrebeek, Waver en Brussel.


In onze bestuursorganen (Bestendig Comité en Algemene Raad)  zetelen vertegenwoordigers van de aannemers in Vlaanderen, Wallonië en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, een vakbondsafgevaardigde en een vertegenwoordiger van FOD economie. De drie gewestelijke wegendirecteuren nemen om de beurt het voorzitterschap waar. De huidige voorzitter is ir. Tom Roelants, administrateur-generaal van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). 


Zes technische comités (Veiligheid, Mobiliteit en Verkeer; Betonwegen en bestratingen; Asfaltwegen en andere bitumineuze toepassingen; Beheer van het wegenpatrimonium; Waterafvoer en Infiltratietechnieken; Geotechniek en funderingen) en het Comité voor het Programma geven advies over de prioriteiten van de OCW-activiteiten. In deze comités zetelen experts van de betrokken expertisedomeinen – van binnen en buiten OCW.


De dagelijkse leiding is in handen van directeur-generaal ir. Annick de Swaef en een managementteam van 5 personen: de leidinggevenden van de drie technisch-wetenschappelijke afdelingen en van de afdelingen Bijdragen en Administratief & Financieel Beheer.
 

board

Nationale en internationale samenwerking

OCW kan pas echt resultaten boeken en de sector doen bloeien door kennis uit te wisselen. Daarom zet OCW in op nationale, Europese en internationale samenwerkingen
In België bijvoorbeeld werken we samen met: 

 • andere collectieve onderzoeksinstellingen in de bouw 
 • beroepsverenigingen 
 • het Bureau voor Normalisatie (NBN),
 • verscheidene spelers op het gebied van certificatie 

Het Centrum speelt daarnaast een leidinggevende rol in de Belgische Wegenvereniging (BWV). Die organiseert onder meer de Belgische wegencongressen, studiedagen, technische bezoeken en de Belgische deelname aan activiteiten in de World Road Association (PIARC). 
Op wereldniveau speelt OCW vaak een voortrekkersrol en neemt actief deel aan onder meer: 

 • het Forum of European National Highway Research Laboratories (FEHRL)
 • de European Road Transport Research Advisory Council (ERTRAC)
 • het Europese normalisatiecomité (CEN)
 • de Europese Commissie (EC)
 • de Conference of European Directors of Roads (CEDR) 
 •  het Joint OECD/ITF Transport Research Committee
 • de International Transport Research Documentation (ITRD) 
 • de Réunion internationale de laboratoires d’essais et de recherches sur les matériaux et les constructions (RILEM) 
 • de World Road Association (PIARC)

Voorts werken we mee aan de ontwikkeling van documentatie, databases en een viertalige thesaurus voor de International Transport Research Documentation (ITRD). 
Het OCW levert in het comité Terminologie van PIARC een grote bijdrage aan de meertalige online terminologiedatabase. In elk vak en vooral bij internationale contacten is begrijpen en begrepen worden een must. Maar dat geldt des te meer voor de wegenbouw, dé sector die mensen met elkaar verbindt.