Overslaan en naar de inhoud gaan

Asfaltwegen

22 september 2023

Hergebruik van secundaire materialen in de wegenbouw - Conferentie

Conferentie in het kader van de Quinzaine de l'économie circulaire in Wallonië
Lees dit artikel
12 juli 2023

Aanleg en monitoring van proefvakken met en voor de asfaltsector: de digitale switch

Om de monitoring van de proefvakken die in samenwerking met zijn partners zijn aangelegd te verbeteren zet OCW verder in op digitalisering door het gebruik en de ontwikkeling van GIS-apparatuur en -architectuur.
Bekijk dit project
23 juni 2023

Project RECYWOBI (Recyclability and Workability of Bituminous Materials)

Met het onderzoeksproject RECYWOBI wil OCW een nieuwe stap voorwaarts zetten om asfalthergebruik hoogwaardig en risicoloos toe te passen, zelfs na meerdere levenscycli.
Bekijk dit project
27 maart 2023

Project DRAINASPAVE rond duurzame en waterdoorlatende asfaltverhardingen gestart

Ons land heeft steeds vaker te kampen met zware regenval. Het is dan ook belangrijk om over oplossingen te beschikken, en dat op meerdere vlakken. Zo kunnen verharde toepassingen waterdoorlatend worden gemaakt.
Bekijk dit project
22 februari 2023

Dossier 22 – Duurzaamheidsevaluatie van asfaltmengsels

In dit document geven we toelichting over de aanpak om te komen tot een objectieve beoordeling van de duurzaamheid van een asfaltwegdek.
Lees dit artikel
30 september 2022

Handleiding voor het ontwerp van bitumineuze mengsels

Deze handleiding beschrijft de door het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw aanbevolen methode voor het ontwerp van bitumineuze mengsels.
Lees dit artikel
27 september 2022

OCW behaalt bijkomende BELAC-accreditaties voor proeven op asfalt en gietasfalt

Op 6 juli 2022 behaalden onze teams de BELAC-accreditatie voor vier bijkomende proeven, die bij de voorstudie voor asfalt/gietasfalt zijn voorgeschreven in de standaardbestekken.
Lees dit artikel
27 september 2022

Studie naar het gebruik van asfalt op voetgangersvoorzieningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

OCW voerde een studie uit naar de mogelijkheden van asfalt op voetgangersvoorzieningen.
Lees dit artikel
01 juli 2022

TOPTREMA: Towards performance testing and requirements for mastic asphalt

Het onderzoek in dit project richt zich op normatieve doelstellingen voor gietasfalt enerzijds en bitumineuze bindmiddelen anderzijds.
Lees dit artikel
10 maart 2022

Handleiding voor de uniaxiale cyclische drukproef voor gietasfalt

Deze handleiding wil informatie verschaffen over de proef, praktisch advies geven voor het ontwerp en de optimalisatie van gietasfaltmengsels om beter aan de eisen van de proef te voldoen en aanbevelingen geven voor de voorbereiding van proefstukken.
Lees dit artikel
08 maart 2022

Proeven in verband met asfaltwegen, andere bitumineuze toepassingen en chemie

Proeven op asfalt, bitumineuze bindmiddelen, vulstoffen, enz.
Lees dit artikel

Uitvoeringscertificatie afdichtingen en beschermlagen in gietasfalt

Volg deze opleiding om te voldoen aan één van de eisen voor het verkrijgen van het COPRO.exe merk voor afdichtingen en beschermlagen in gietasfalt.
Bekijk deze opleiding
12 januari 2022

Meetmethode voor het meten van de kleur van gekleurde bitumineuze verhardingen - Bepaling aan asfaltkernen

Deze publicatie beschrijft de meetmethode en de objectieve opdeling in klassen van het OCW om de kleur van gekleurde bitumineuze verhardingen aan asfaltkernen te meten.
Lees dit artikel
20 januari 2022

Proeven op afdichtingen, gietasfalt en proeven op de bouwplaats

Wist je dat OCW een hele reeks proeven op afdichtingen voor bruggen en parkeerdaken kan realiseren volgens de Europese normen? Ook voor gietasfalt en voor een aantal proeven die op de bouwplaats moeten worden uitgevoerd is dat het geval.
Lees dit artikel
10 februari 2022

Asfaltproductie, beheersing van de kwaliteit - Modulaire opleiding

Kennismaking met de technische voorschriften, de voorstudie en het asfaltmengselontwerp
Bekijk deze opleiding
27 september 2021

Een infrarood thermografisch onderzoek nodig op de bitumineuze afdichting van jouw brug? Doe een beroep op OCW!

Al meer dan 10 jaar zet OCW een infraroodcamera in om warmtebeelden te maken van asfalttoepassingen en toepassingen op bitumineuze afdichtingen. Dergelijke beelden zijn een interessant hulpmiddel om bepaalde gebreken in kaart te brengen.
Lees dit artikel
10 februari 2022

Asfaltproductie, beheersing van de kwaliteit - Modulaire opleiding

Wil jij als (toekomstig) asfaltlaborant of zelfcontroleverantwoordelijke de diverse aspecten voor de kwaliteit van asfaltproductie beheersen? Dan bieden wij jou de geschikte opleiding!
Bekijk deze opleiding
30 augustus 2021

Meetmethode voor het gebruik van de nucleaire dichtheidsmeter bij het bepalen van de dichtheid en de controle van asfaltverhardingen

Om de duurzaamheid van nieuw aangelegde asfaltverhardingen te kunnen garanderen, is het uiterst belangrijk dat het asfalt voldoende wordt verdicht. Daarom is het nuttig de dichtheid tijdens de uitvoering te controleren.
Lees dit artikel
05 augustus 2021

Projecten rond circulaire economie en urban mining

Vanuit het perspectief van de circulaire economie draagt OCW bij tot de evolutie van de technische specificaties, in het bijzonder tot de integratie van meermaals gerecyclede materialen.
Bekijk dit project
28 juni 2021

Duurzame slem op Belgische wegen

Het belang van een objectieve beoordeling van de staat van een wegdek voor de toepassing van een slembehandeling
Lees dit artikel
29 maart 2021

REjuveBIT: duurzaam asfalt door het gebruik van verjongingsmiddelen

OCW werkte mee aan het REjuveBIT-project met als algemeen doel het gebruik van verjongingsmiddelen in de asfaltsector aftoetsen. Ontdek meer over de rol van OCW en de waargenomen resultaten in dit artikel.
Lees dit artikel
08 oktober 2020

PradoWeb

PradoWeb (Program for Road Asphalt Design and Optimization – Web) is de nieuwe OCW-software die het mogelijk maakt om het theoretisch asfaltmengselontwerp snel en efficiënt uit te voeren, aangepast aan de huidige praktijk in de asfaltsector.
Bekijk dit project
10 juli 2020

Europese beproevingsmethoden voor slemlagen

Met dit onderzoeksproject wil het OCW bijdragen tot een betere beheersing van de kwaliteit van slemlagen, waardoor betere en meer hoogwaardige slems kunnen worden gerealiseerd door de asfaltsector.
Bekijk dit project
10 juli 2020

Re-RACE-project: Rejuvenation of Reclaimed Asphalt in a Circular Economy

Met het prenormatieve Re-RACE-project bouwt OCW kennis op over de werking van verjongingsmiddelen en het effect ervan op de prestaties van het bindmiddel en het asfaltmengsel.
Bekijk dit project
03 oktober 2019

Gebruikersinterface Gekleurde granulaten

Met deze gebruikersinterface kan automatisch en systematisch worden nagegaan of granulaten aan een aantal geometrische en mechanische eisen in de Belgische standaardbestekken voldoen.
Lees dit artikel
03 oktober 2019

Asfaltcentrales in België

Ontdek alle asfaltcentrales in België.
Lees dit artikel
03 oktober 2019

OCW-applicatie voor de bepaling van de kleurklasse

OCW heeft een webapplicatie ontwikkeld waaraan kleurcoördinaten kunnen worden toegevoerd en die automatisch aangeeft of de betrokken kleur voor een bepaalde kleurklasse voldoet.
Lees dit artikel