Overslaan en naar de inhoud gaan

Uitrusting

03 oktober 2019

Diagnostische toestellen en methoden van OCW

Ontdek de steekkaarten van de diagnostische toestellen en methoden van OCW voor een efficiënt wegbeheer.
Lees dit artikel
12 juli 2023

PANDA®: Licht dynamisch sondeerapparaat met variabele energie

Deze in Frankrijk ontwikkelde apparatuur wordt gebruikt om de verdichting van ophogingen te controleren (zie CCT Qualiroutes). Het apparaat maakt het mogelijk om de homogeniteit van de verdichting en de dikte van de lagen na te gaan.
Lees dit artikel
12 juli 2023

Mastic-Asphalt Workability Tester GVM (verwerkbaarheidsmeter)

Dit apparaat wordt gebruikt om de verwerkbaarheid van gietasfalt te meten.
Lees dit artikel
12 juli 2023

Fourier Transform Infrarood Spectrometrie (FT-IR)

Fourier Transform Infrared of FT-IR spectroscopie is een bekende meettechniek met een lange geschiedenis in de chemische wereld, waarbij het als instrument wordt ingezet bij de opheldering van (complexe) chemische structuren.
Lees dit artikel
23 juni 2023

Derde grootschalige akoestische meetcampagne van het Waalse wegennetwerk

Het project omvat het uitvoeren van CPX-metingen over een totale lengte van 2 800 km aan wegen, waaronder het volledige Waalse autosnelwegennetwerk en een selectie aan meetbare nationale wegen.
Bekijk dit project
27 september 2022

OCW behaalt bijkomende BELAC-accreditaties voor proeven op asfalt en gietasfalt

Op 6 juli 2022 behaalden onze teams de BELAC-accreditatie voor vier bijkomende proeven, die bij de voorstudie voor asfalt/gietasfalt zijn voorgeschreven in de standaardbestekken.
Lees dit artikel
28 maart 2022

Aankoop van SPB SToRM-systeem

In 2020 heeft OCW het “SToRM-meetsysteem”, een state-of-the-artapparaat van de firma M+P uit Vught, Nederland, aangekocht.
Lees dit artikel
08 maart 2023

Proeven in verband met mobiliteit, veiligheid en wegbeheer

Zoek je een gespecialiseerde partner om proeven en metingen uit te voeren?
Lees dit artikel
10 maart 2022

Handleiding voor de uniaxiale cyclische drukproef voor gietasfalt

Deze handleiding wil informatie verschaffen over de proef, praktisch advies geven voor het ontwerp en de optimalisatie van gietasfaltmengsels om beter aan de eisen van de proef te voldoen en aanbevelingen geven voor de voorbereiding van proefstukken.
Lees dit artikel
08 maart 2022

Proeven in verband met asfaltwegen, andere bitumineuze toepassingen en chemie

Proeven op asfalt, bitumineuze bindmiddelen, vulstoffen, enz.
Lees dit artikel
20 januari 2022

Proeven op afdichtingen, gietasfalt en proeven op de bouwplaats

Wist je dat OCW een hele reeks proeven op afdichtingen voor bruggen en parkeerdaken kan realiseren volgens de Europese normen? Ook voor gietasfalt en voor een aantal proeven die op de bouwplaats moeten worden uitgevoerd is dat het geval.
Lees dit artikel
15 december 2021

OCW investeert in nieuwe meet- en beproevingsapparatuur

OCW heeft recent nieuwe meet- en beproevingsapparatuur aangeschaft. Het betreft zowel een Pressure Ageing Vessel (PAV) als een automatisch titratietoestel.
Lees dit artikel
15 december 2021

Interlaboratoriumproef voor indeuking

De indeukingsproef volgens norm NBN EN 12697-20 (Bureau voor Normalisatie, 2020) is een standaardproef om de weerstand van gietasfalt tegen blijvende vervormingen te bepalen.
Lees dit artikel
15 december 2021

Akoestische karakterisatie van het wegennet in Wallonië met de CPX-methode: tweede meetcampagne 2020-2021

In 2020 heeft SPW Mobilité et Infrastructures de openbare aanbesteding “Réalisation d’une campagne de mesures de caractérisation acoustique des revêtements sur le réseau wallon par la méthode CPX” herhaald. In 2018 werd dit project aan OCW toegekend.
Lees dit artikel
27 september 2021

Een infrarood thermografisch onderzoek nodig op de bitumineuze afdichting van jouw brug? Doe een beroep op OCW!

Al meer dan 10 jaar zet OCW een infraroodcamera in om warmtebeelden te maken van asfalttoepassingen en toepassingen op bitumineuze afdichtingen. Dergelijke beelden zijn een interessant hulpmiddel om bepaalde gebreken in kaart te brengen.
Lees dit artikel
29 maart 2021

Fast-FWD

Meting van structurele kenmerken van wegen
Lees dit artikel
07 januari 2021

Meetstoel

Instrument voor de beoordeling van de kwaliteit van voetgangersverhardingen
Lees dit artikel
08 oktober 2020

PradoWeb

PradoWeb (Program for Road Asphalt Design and Optimization – Web) is de nieuwe OCW-software die het mogelijk maakt om het theoretisch asfaltmengselontwerp snel en efficiënt uit te voeren, aangepast aan de huidige praktijk in de asfaltsector.
Bekijk dit project
07 februari 2020

CPX – Geluidsmetingen volgens de Close ProXimity-methode

De Close ProXimity (CPX)-methode is een methode waarbij het band-wegdekgeluid wordt gemeten met behulp van microfoons dicht bij de band van een wiel dat over een wegdek rolt.
Lees dit artikel
10 juli 2020

Invloed van hydrofobe impregneermiddelen op de weerstand tegen afschilfering van wegenbeton

Het prenormatieve onderzoeksproject GELAVIA (Smets & Boonen, 2018), waarvoor werd samengewerkt met OCCN en WTCB, was hoofdzakelijk gewijd aan het bestuderen van de weerstand tegen afschilfering van wegenbeton.
Bekijk dit project
10 juli 2020

MATOSOL-project: beoordeling van methoden om het gehalte aan organische stoffen van grond te meten

Het prenormatieve onderzoeksproject MATOSOL had als doel de beschikbare methoden te beoordelen en de geschiktste methode(n) voor de te onderzoeken grondsoort te bepalen.
Bekijk dit project
10 juli 2020

Europese beproevingsmethoden voor slemlagen

Met dit onderzoeksproject wil het OCW bijdragen tot een betere beheersing van de kwaliteit van slemlagen, waardoor betere en meer hoogwaardige slems kunnen worden gerealiseerd door de asfaltsector.
Bekijk dit project
10 juli 2020

Onderzoek naar de gebruikskwaliteit van natuursteenverhardingen voor voetgangersvoorzieningen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

Dit project had als doel om een handvest op te stellen met technische voorschriften voor de aanleg van natuursteenverhardingen voor voetgangersvoorzieningen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest met optimale toegangeliijkheid.
Lees dit artikel
10 juli 2020

Meetcampagne met de CPX-methode voor de akoestische kenmerking van het wegennet in Wallonië (SPW)

Het project had als doel de akoestische kwaliteit van het Waalse wegennet in kaart te brengen.
Lees dit artikel
10 juli 2020

OCW coordineert vergelijkende stroefheidsmetingen op innovatieve proefvakken in uitgewassen beton

In 2019 monitorde OCW enkele innovatieve proefvakken in doorgaand gewapend beton op de autosnelweg A7. Daarbij werd een alternatieve manier van uitwassen van het betonoppervlak op basis van waterstralen onder zeer hoge druk (hydrodénudage) toegepast.
Bekijk dit project
07 februari 2020

GPR – Radiografie van wegconstructies

Metingen met grond- of georadar (Ground-Penetrating Radar – GPR) worden verricht om snel en op niet-destructieve wijze informatie over de opbouw van een wegconstructie te verzamelen.
Lees dit artikel
03 oktober 2019

Gebruikersinterface Gekleurde granulaten

Met deze gebruikersinterface kan automatisch en systematisch worden nagegaan of granulaten aan een aantal geometrische en mechanische eisen in de Belgische standaardbestekken voldoen.
Lees dit artikel
03 oktober 2019

Visuele rioolinspectie - Belgische opmaak voor gegevensuitwisseling BEFDSS

De software voor het registreren van waarnemingen tijdens visueel onderzoek moet aangepast zijn aan de norm en aan de Belgische opmaak voor de uitwisseling van gegevens (Belgian Exchange Format for Drain and Sewer Systems – BEFDSS). BEFDSS-versie 01_01 is
Lees dit artikel
03 oktober 2019

Asfaltcentrales in België

Ontdek alle asfaltcentrales in België.
Lees dit artikel
03 oktober 2019

OCW-applicatie voor de bepaling van de kleurklasse

OCW heeft een webapplicatie ontwikkeld waaraan kleurcoördinaten kunnen worden toegevoerd en die automatisch aangeeft of de betrokken kleur voor een bepaalde kleurklasse voldoet.
Lees dit artikel
03 oktober 2019

Programmatuur om het tijdstip van de wederopenstelling voor het verkeer vooruit te kunnen berekenen

OCW heeft een model ontwikkeld om de temperatuur in een nieuwe asfaltlaag te bepalen en stelt een gebruiksvriendelijke programmatuur ter beschikking om het tijdstip van de wederopenstelling voor het verkeer in normale gevallen vooruit te kunnen berekenen.
Lees dit artikel