Overslaan en naar de inhoud gaan

Meetcampagne met de CPX-methode voor de akoestische kenmerking van het wegennet in Wallonië (SPW)

Opzet

OCW beschikt sinds eind 2014 over een aanhangwagen om geluidmetingen op wegen volgens de Close ProXimity-methode (CPX) uit te voeren. In 2017 schreef de Service Public de Wallonie (SPW) de openbare aanbesteding Réalisation d’une campagne de mesures de caractérisation acoustique des revêtements sur le réseau wallon par la méthode CPX (ISO 11819-2) uit. OCW schreef hiervoor in en kreeg dee opdracht toegewezen. Sébastien Marcocci, gekwalificeerd attaché bij de Direction des études environnementales et paysagères, was de leidende SPW-ambtenaar.

Het project had als doel de akoestische kwaliteit van het Waalse wegennet in kaart te brengen. Bovendien zal deze parameter worden meegenomen in de algemene analyse van de staat (met andere parameters zoals spoorvorming, enz.) van deze wegdekken. De meetcampagne omvatte een totale lengte van ongeveer 3 720 km autosnelwegen en wegen (routes “nationales”) in Wallonië.

CPX

Projectverloop

Het project liep van 22 maart 2018 tot en met 30 augustus 2019. We voerden de meeste metingen van eind maart 2018 tot en met september 2018 uit. Wegens meteorologische omstandigheden (regen, luchttemperatuur) vonden in het herfst- en winterseizoen slechts twee meetcampagnes (in oktober en november 2018) plaats. We konden de metingen eind maart 2019 hervatten en in juli 2019 beëindigen.

Meetcampagne

We voerden de metingen uit met de CPX-aanhangwagen van OCW, op de trage rijstrook in beide rijrichtingen en bij 80 km/h. We gebruikten referentiebanden P1 (SRTT) en H1 (Avon 4). Deze referentiebanden zijn kenmerkend voor respectievelijk de geluidsafstraling door personenwagen- en vrachtwagenbanden. Ze staan beschreven in ISO/TS 11819-3. Om een verband te kunnen leggen tussen de metingen en de staat van het wegdek, maakten we gegeolokaliseerde foto’s met de IMAJBOX® van OCW.

De meetcampagne genereerde een grote hoeveelheid data. Voor een gedeeltelijke automatisatie van de analyses werkten we dan ook nauw samen met het IT-team van OCW. Het resultaat is een Exceltabel per uitgevoerde meting die volgende informatie bevat:

 • weg;
 • zijde;
 • districtnummer;
 • link naar de hectometerpalen (filaire);
 • gps-coördinaten van de wegsegmenten van 20 m;
 • datum;
 • CPX-niveaus van de wegsegmenten van 20 m: LCPX:P,w,i en L:CPX:H,w,i voor de linkerband, rechterband en het gemiddelde van de linker- en rechterband;
 • geluidsspectra van de wegsegmenten van 20 m (315 – 5000 Hz): L’CPX:P,w,i,f en L’CPX:H,w,i,f voor de linkerband, rechterband en het gemiddelde van de linker- en rechterband;
 • standaardafwijkingen van wegsegmenten van 20 m;
 • luchttemperatuur;
 • referentiesnelheid;
 • type wegverharding;
 • link naar de foto’s van de wegsegmenten van 20 m.

Classificatie

We hielden bij onze contacten in Europa een rondvraag over het bestaan van een classificatiesysteem voor CPX-geluidmetingen. Hieruit kwam naar voren dat er in dit domein geen uniformiteit is. Daarom werkten we een voorstel uit op basis van het classificatiesysteem dat in Vlaanderen door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voor band P1 bij 80 km/h wordt gebruikt. Ons classificatiesysteem diende voor de eindanalyses van het project (tabel 1 en tabel 2).

CPX

Meetresultaten

De totale meetresultaten bij 80 km/h met P1-band geven het volgende beeld van de akoestische kwaliteit van wegen in Wallonië:

 • zeer stil: ongeveer 1,2 %;
 • stil: ongeveer 23,9 %;
 • normaal: ongeveer 49 %;
 • lawaaierig: 20 %;
 • zeer lawaaierig: ongeveer 5,9 %.

De resultaten en conclusies van de metingen met band H1 zijn analoog aan die met band P1. SPW heeft de meetresultaten in cartografische vorm omgezet. De kaart is didactisch en geeft een visueel beeld van de verschillende zones die “zeer stil” tot “zeer lawaaierig” zijn. In de loop van het eerste semester 2020 wordt een dynamische visualisatie ter beschikking gesteld van alle medewerkers via een cartografisch portaal van SPW Mobilité et Infrastructures.

OCW werkt mee aan minder wegverkeerslawaai

Met onze geavanceerde uitrusting voor geluid en textuurmetingen helpen we aannemers en wegbeheerders de akoestische kwaliteit van bestaande wegen en van proefvakken met nieuwe soorten van stillere wegdekken beoordelen.

Opzet

OCW beschikt sinds eind 2014 over een aanhangwagen om geluidmetingen op wegen volgens de Close ProXimity-methode (CPX) uit te voeren. In 2017 schreef de Service Public de Wallonie (SPW) de openbare aanbesteding Réalisation d’une campagne de mesures de caractérisation acoustique des revêtements sur le réseau wallon par la méthode CPX (ISO 11819-2) uit. OCW schreef hiervoor in en kreeg dee opdracht toegewezen. Sébastien Marcocci, gekwalificeerd attaché bij de Direction des études environnementales et paysagères, was de leidende SPW-ambtenaar.

Het project had als doel de akoestische kwaliteit van het Waalse wegennet in kaart te brengen. Bovendien zal deze parameter worden meegenomen in de algemene analyse van de staat (met andere parameters zoals spoorvorming, enz.) van deze wegdekken. De meetcampagne omvatte een totale lengte van ongeveer 3 720 km autosnelwegen en wegen (routes “nationales”) in Wallonië.

CPX

Projectverloop

Het project liep van 22 maart 2018 tot en met 30 augustus 2019. We voerden de meeste metingen van eind maart 2018 tot en met september 2018 uit. Wegens meteorologische omstandigheden (regen, luchttemperatuur) vonden in het herfst- en winterseizoen slechts twee meetcampagnes (in oktober en november 2018) plaats. We konden de metingen eind maart 2019 hervatten en in juli 2019 beëindigen.

Meetcampagne

We voerden de metingen uit met de CPX-aanhangwagen van OCW, op de trage rijstrook in beide rijrichtingen en bij 80 km/h. We gebruikten referentiebanden P1 (SRTT) en H1 (Avon 4). Deze referentiebanden zijn kenmerkend voor respectievelijk de geluidsafstraling door personenwagen- en vrachtwagenbanden. Ze staan beschreven in ISO/TS 11819-3. Om een verband te kunnen leggen tussen de metingen en de staat van het wegdek, maakten we gegeolokaliseerde foto’s met de IMAJBOX® van OCW.

De meetcampagne genereerde een grote hoeveelheid data. Voor een gedeeltelijke automatisatie van de analyses werkten we dan ook nauw samen met het IT-team van OCW. Het resultaat is een Exceltabel per uitgevoerde meting die volgende informatie bevat:

 • weg;
 • zijde;
 • districtnummer;
 • link naar de hectometerpalen (filaire);
 • gps-coördinaten van de wegsegmenten van 20 m;
 • datum;
 • CPX-niveaus van de wegsegmenten van 20 m: LCPX:P,w,i en L:CPX:H,w,i voor de linkerband, rechterband en het gemiddelde van de linker- en rechterband;
 • geluidsspectra van de wegsegmenten van 20 m (315 – 5000 Hz): L’CPX:P,w,i,f en L’CPX:H,w,i,f voor de linkerband, rechterband en het gemiddelde van de linker- en rechterband;
 • standaardafwijkingen van wegsegmenten van 20 m;
 • luchttemperatuur;
 • referentiesnelheid;
 • type wegverharding;
 • link naar de foto’s van de wegsegmenten van 20 m.

Classificatie

We hielden bij onze contacten in Europa een rondvraag over het bestaan van een classificatiesysteem voor CPX-geluidmetingen. Hieruit kwam naar voren dat er in dit domein geen uniformiteit is. Daarom werkten we een voorstel uit op basis van het classificatiesysteem dat in Vlaanderen door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voor band P1 bij 80 km/h wordt gebruikt. Ons classificatiesysteem diende voor de eindanalyses van het project (tabel 1 en tabel 2).

CPX

Meetresultaten

De totale meetresultaten bij 80 km/h met P1-band geven het volgende beeld van de akoestische kwaliteit van wegen in Wallonië:

 • zeer stil: ongeveer 1,2 %;
 • stil: ongeveer 23,9 %;
 • normaal: ongeveer 49 %;
 • lawaaierig: 20 %;
 • zeer lawaaierig: ongeveer 5,9 %.

De resultaten en conclusies van de metingen met band H1 zijn analoog aan die met band P1. SPW heeft de meetresultaten in cartografische vorm omgezet. De kaart is didactisch en geeft een visueel beeld van de verschillende zones die “zeer stil” tot “zeer lawaaierig” zijn. In de loop van het eerste semester 2020 wordt een dynamische visualisatie ter beschikking gesteld van alle medewerkers via een cartografisch portaal van SPW Mobilité et Infrastructures.

OCW werkt mee aan minder wegverkeerslawaai

Met onze geavanceerde uitrusting voor geluid en textuurmetingen helpen we aannemers en wegbeheerders de akoestische kwaliteit van bestaande wegen en van proefvakken met nieuwe soorten van stillere wegdekken beoordelen.