Overslaan en naar de inhoud gaan

Experts in wegenbouw

OCW is hét kenniscentrum voor de wegenbouw. We verrichten onderzoek, voeren proeven uit, organiseren opleidingen, delen kennis via lezingen en publicaties, en verzamelen en verspreiden documentatie over wegenbouw.

Stel je vraag

Lummen

OCW is er voor jou. Heb je een vraag? Onze experts staan voor je klaar.

WEGENBOUW VAN A TOT Z
Expertisedomeinen

Geotechniek  >

OCW controleert de kwaliteit van grondwerken en (onder)funderingen en besteedt aandacht aan grondbehandeling, recycling en hergebruik van materialen.

Asfaltwegen  >

OCW behandelt asfaltwegen en andere bitumineuze toepassingen, van mengselontwerp tot recycling.

Betonwegen  >

OCW bouwt kennis op over betonwegen, zoals over de vorst- en dooibestendigheid, de vlakheid, trillingsgecontroleerd stabiliseren van betonplaten, enzovoort.

Bestratingen  >

Innovatieve voegvullingsmaterialen, prestatie-eisen voor materialen, zuiverend vermogen van waterdoorlatende bestratingen zijn slechts een greep uit de aandachtspunten voor bestratingen.

Water en de weg  >

Tot de vele expertisegebieden van OCW behoort het verzamelen van knowhow over de afvoer van hemel- en afvalwater, rioleringen, boven- en ondergrondse waterinfiltratie en de bescherming van wegconstructies tegen water.

Mobiliteit  >

OCW verdiept zich in duurzame en slimme mobiliteit en vervoerseconomie. Van vervoer en levering van goederen tot personenvervoer en actieve vervoerwijzen. 

Verkeer & veiligheid  >

Focus op bescherming van weggebruikers en wegenwerkers. Hoe draagt de weginrichting bij aan de veiligheid?

Wegbeheer  >

Alles over onderzoek, analyse, controle, inspectie en beheer van het wegenpatrimonium.

Leefmilieu  >

Ook milieutechnische aspecten verliezen we niet uit het oog. Denk aan recycling van materialen, stillere wegdekken en onkruidbeheer. 

Publicaties  >

Wat vind je in onze publicaties? Aanbevelingen gebaseerd op ervaring, onderzoeksresultaten, beschrijvingen van meetmethoden en werkwijzen en de huidige stand van zaken voor specifieke problemen.

Uitrusting  >

OCW is een referentielaboratorium voor asfalt-, beton- en geotechnische proeven. We beschikken over software en apparatuur voor wegconditieonderzoek, verkeerstellingen en –analyses en geluidsmetingen.

Normensteunpunt  >

Advies of informatie nodig over normen, certificatie of regelgeving in de wegenbouw? Ook daarvoor kan je bij OCW terecht.

Onze expertise

Recente artikels

Hergebruik van secundaire materialen in de wegenbouw - Conferentie

Conferentie in het kader van de Quinzaine de l'économie circulaire in Wallonië

Onderzoek Be-Drain: duurzame wegverhardingen met ter plaatse gestort drainerend beton

Het onderzoeksproject is afgerond. Ontdek de belangrijkste conclusies en een overzicht van de voorstellen voor technische richtlijnen die daaruit voortvloeien.

Voorbereiden van infrastructuur op geautomatiseerde voertuigen

Wat hebben we nu nodig om geautomatiseerde voertuigen (AV) te ondersteunen?

Ga snel naar ...

Handige links

OCW Newsletter

Blijf op de hoogte van ons nieuws via onze driemaandelijkse newsletter.

Opleiding nodig?

Meer weten over duurzame wegenbouw, visuele inspectie van wegennetten en rioleringen, nieuwe ontwikkelingen in asfalt- en betonverhardingen ...?

Bijstand nodig?

Technische hulp nodig tijdens wegenwerken? Advies over normen of bestekken? Ons team van experts staat voor je klaar.

Doe een beroep op onze knowhow

Vragen over wegenbouw? Reken op de technische ervaring van onze experts.

De wegenbouw is complex. En je wil zeker geen dure fouten maken. Vraag daarom de hulp van een OCW-expert. Een multidisciplinair team staat klaar om je  vragen te beantwoorden, proeven te organiseren en je  bij te staan.