Overslaan en naar de inhoud gaan

Experts in wegenbouw

OCW is hét kenniscentrum voor de wegenbouw. We verrichten onderzoek, voeren proeven uit, organiseren opleidingen, delen kennis via lezingen en publicaties, en verzamelen en verspreiden documentatie over wegenbouw.

Stel je vraag

Lummen

OCW is er voor jou. Heb je een vraag? Onze experts staan voor je klaar.

WEGENBOUW VAN A TOT Z
Expertisedomeinen

Geotechniek  >

OCW controleert de kwaliteit van grondwerken en (onder)funderingen en besteedt aandacht aan grondbehandeling, recycling en hergebruik van materialen.

Asfaltwegen  >

OCW behandelt asfaltwegen en andere bitumineuze toepassingen, van mengselontwerp tot recycling.

Betonwegen  >

OCW bouwt kennis op over betonwegen, zoals over de vorst- en dooibestendigheid, de vlakheid, trillingsgecontroleerd stabiliseren van betonplaten, enzovoort.

Bestratingen  >

Innovatieve voegvullingsmaterialen, prestatie-eisen voor materialen, zuiverend vermogen van waterdoorlatende bestratingen zijn slechts een greep uit de aandachtspunten voor bestratingen.

Water en de weg  >

OCW verzamelt knowhow over de afvoer van hemel- en afvalwater en over hoe je wegconstructies beschermt tegen water, rioleringen, boven- en ondergrondse waterinfiltratie.

Mobiliteit  >

OCW verdiept zich in duurzame en slimme mobiliteit en vervoerseconomie. Van vervoer en levering van goederen tot personenvervoer en actieve vervoerwijzen. 

Verkeer & veiligheid  >

Focus op bescherming van weggebruikers en wegenwerkers. Hoe draagt de weginrichting bij aan de veiligheid?

Wegbeheer  >

Alles over onderzoek, analyse, controle, inspectie en beheer van het wegenpatrimonium.

Leefmilieu  >

Ook milieutechnische aspecten verliezen we niet uit het oog. Denk aan recycling van materialen, stillere wegdekken en onkruidbeheer. 

Publicaties  >

Wat vind je in onze publicaties? Aanbevelingen gebaseerd op ervaring, onderzoeksresultaten, beschrijvingen van meetmethoden en werkwijzen en de huidige stand van zaken voor specifieke problemen.

Uitrusting  >

OCW is een referentielaboratorium voor asfalt-, beton- en geotechnische proeven. We beschikken over software en apparatuur voor wegconditieonderzoek, verkeerstellingen en –analyses en geluidsmetingen.

Normensteunpunt  >

Advies of informatie nodig over normen, certificatie of regelgeving in de wegenbouw? Ook daarvoor kan je bij OCW terecht.

Onze expertise

Recente artikels

OCW investeert in nieuwe meet- en beproevingsapparatuur

OCW heeft recent nieuwe meet- en beproevingsapparatuur aangeschaft. Het betreft zowel een Pressure Ageing Vessel (PAV) als een automatisch titratietoestel.

Interlaboratoriumproef voor indeuking

De indeukingsproef volgens norm NBN EN 12697-20 (Bureau voor Normalisatie, 2020) is een standaardproef om de weerstand van gietasfalt tegen blijvende vervormingen te bepalen.

Akoestische karakterisatie van het wegennet in Wallonië met de CPX-methode: tweede meetcampagne 2020-2021

In 2020 heeft SPW Mobilité et Infrastructures de openbare aanbesteding “Réalisation d’une campagne de mesures de caractérisation acoustique des revêtements sur le réseau wallon par la méthode CPX” herhaald. In 2018 werd dit project aan OCW toegekend.

Ga snel naar ...

Handige links

OCW-normensteunpunt

Advies of informatie over normen, certificatie of regelgeving in de wegenbouw? Ook daarvoor kan je bij OCW terecht.

Opleiding nodig?

Meer weten over duurzame wegenbouw, visuele inspectie van wegennetten en rioleringen, nieuwe ontwikkelingen in asfalt- en betonverhardingen ...?

Bijstand nodig?

Technische hulp nodig tijdens wegenwerken? Advies over normen of bestekken? Ons team van experts staat voor je klaar.

Doe een beroep op onze knowhow

Vragen over wegenbouw? Reken op de technische ervaring van onze experts.

De wegenbouw is complex. En je wil zeker geen dure fouten maken. Vraag daarom de hulp van een OCW-expert. Een multidisciplinair team staat klaar om je  vragen te beantwoorden, proeven te organiseren en je  bij te staan.