Overslaan en naar de inhoud gaan

Betonwegen

22 september 2023

Onderzoek Be-Drain: duurzame wegverhardingen met ter plaatse gestort drainerend beton

Het onderzoeksproject is afgerond. Ontdek de belangrijkste conclusies en een overzicht van de voorstellen voor technische richtlijnen die daaruit voortvloeien.
Lees dit artikel
22 september 2023

Hergebruik van secundaire materialen in de wegenbouw - Conferentie

Conferentie in het kader van de Quinzaine de l'économie circulaire in Wallonië
Lees dit artikel
12 juli 2023

APEROFIN: Amélioration des Performances des FINes issues du recyclage

Doel van het project is manieren te ontwikkelen om in een wasinstallatie uitgespoelde fijne bestanddelen te valoriseren in de wegensector, waarbij de studie zich toespitst op zowel de technische als de milieuprestaties van de voorgestelde oplossingen.
Bekijk dit project
27 maart 2023

Project MONOCRETE: eenlaagse verharding met grote dikte op basis van alternatieve bindmiddelen en gerecyclede granulaten

Veel infrastructuur heeft momenteel te kampen met een toenemende verkeersbelasting. Eenlaagse betonverhardingen met grote dikte zijn een ideale oplossing om het hoofd te bieden aan deze nieuwe uitdagingen.
Bekijk dit project
21 december 2022

Gebruik van gerecycleerde rubbergranulaten in beton: eerste resultaten van het Rubost-project

In 2019 werd het Rubost-project gestart met als doel de toepasbaarheid van gerecycleerde rubbergranulaten – afkomstig van afvalbanden – in betonnen veiligheidsstootbanden te evalueren met het oog op verbeterde verkeersveiligheid in de wegenbouw.
Bekijk dit project
15 december 2021

Drainerend (schraal) beton voor duurzame wegverhardingen: eerste resultaten van het “Be-Drain” project

Voortbouwend op zijn jarenlange expertise op het vlak van waterdoorlatende verhardingen is OCW nieuw onderzoek gestart naar de toepassing van zogenoemd drainerend of poreus beton als fundering of wegverharding.
Lees dit artikel
05 augustus 2021

Projecten rond circulaire economie en urban mining

Vanuit het perspectief van de circulaire economie draagt OCW bij tot de evolutie van de technische specificaties, in het bijzonder tot de integratie van meermaals gerecyclede materialen.
Bekijk dit project
09 maart 2021

Way ahead for sustainable roads : Thema 1 - ONLINE opleiding

Ontwerp, samenstelling, speciale toepassingen en het voorschrijven van wegbeton komen aan bod tijdens dit eerste thema
Bekijk deze opleiding
10 juli 2020

Invloed van hydrofobe impregneermiddelen op de weerstand tegen afschilfering van wegenbeton

Het prenormatieve onderzoeksproject GELAVIA (Smets & Boonen, 2018), waarvoor werd samengewerkt met OCCN en WTCB, was hoofdzakelijk gewijd aan het bestuderen van de weerstand tegen afschilfering van wegenbeton.
Bekijk dit project
10 juli 2020

OCW coordineert vergelijkende stroefheidsmetingen op innovatieve proefvakken in uitgewassen beton

In 2019 monitorde OCW enkele innovatieve proefvakken in doorgaand gewapend beton op de autosnelweg A7. Daarbij werd een alternatieve manier van uitwassen van het betonoppervlak op basis van waterstralen onder zeer hoge druk (hydrodénudage) toegepast.
Bekijk dit project
10 juli 2020

RIDIAS-project: Innovatieve en duurzame verharding met recyclingaggregaten

Het RIDIAS-project had als doel om de technische haalbaarheid na te gaan van de toepassing van een bepaald percentage gerecycled mengpuin in de mengsels voor funderingen en betonverhardingen voor verkavelingswegen.
Bekijk dit project