Overslaan en naar de inhoud gaan

Dossier 21 – Classificatie en analyse van verjongingsmiddelen voor asfaltrecycling

dossier21

In onderzoek naar een verder circulair hergebruik van asfalt met het oog op hoogwaardiger toepassingen, hogere recyclingratio’s en meervoudige recycling, is een belangrijke rol weggelegd voor het gebruik van zogenaamde verjongingsmiddelen.  

Een verjongingsmiddel is een additief dat aan het gerecyclede asfaltgranulaat (AG) wordt toege­voegd, met de bedoeling dat het interageert met het oude bindmiddel en zo de oorspronkelijke kenmerken regenereert en herstelt, voor zover mogelijk. Het verjongings­middel wordt gebruikt om de fysische én chemische eigenschappen van verouderd bitumineus bindmiddel aan te passen en te verbeteren. Het beoogt in het ideale geval het mengsel met recycling van AG terug flexibeler te maken, de hechting tussen aggregaat en bitumen te verbeteren, de viscositeit te verlagen en in het bindmiddel de prestaties te herwinnen die door de veroudering deels verloren zijn gegaan.

Momenteel gaat er veel aandacht uit naar de mogelijke inzet van verjongingsmiddelen en worden door leveranciers een brede waaier aan producten op de markt gebracht.

Dit dossier wil dan ook een beter zicht in dit ruime aanbod verschaffen door middel van een categorisering van de verjongings­middelen in diverse groepen. Deze indeling maakt het ook mogelijk om per groep een analyse van de plus- en minpunten te maken. Daarbij komen de volgende elementen aan bod:

  • oorsprong en productieproces;
  • chemische samenstelling;
  • werking;
  • beschikbaarheid en praktijkervaring;
  • milieuhygiëne, arbeidsveiligheid en bepaalde duurzaamheidsaspecten zoals emissies en uitloging.

Deze categorisering en analyse worden per groep aan de hand van een aantal voorbeelden geïllustreerd.

dossier21

In onderzoek naar een verder circulair hergebruik van asfalt met het oog op hoogwaardiger toepassingen, hogere recyclingratio’s en meervoudige recycling, is een belangrijke rol weggelegd voor het gebruik van zogenaamde verjongingsmiddelen.  

Een verjongingsmiddel is een additief dat aan het gerecyclede asfaltgranulaat (AG) wordt toege­voegd, met de bedoeling dat het interageert met het oude bindmiddel en zo de oorspronkelijke kenmerken regenereert en herstelt, voor zover mogelijk. Het verjongings­middel wordt gebruikt om de fysische én chemische eigenschappen van verouderd bitumineus bindmiddel aan te passen en te verbeteren. Het beoogt in het ideale geval het mengsel met recycling van AG terug flexibeler te maken, de hechting tussen aggregaat en bitumen te verbeteren, de viscositeit te verlagen en in het bindmiddel de prestaties te herwinnen die door de veroudering deels verloren zijn gegaan.

Momenteel gaat er veel aandacht uit naar de mogelijke inzet van verjongingsmiddelen en worden door leveranciers een brede waaier aan producten op de markt gebracht.

Dit dossier wil dan ook een beter zicht in dit ruime aanbod verschaffen door middel van een categorisering van de verjongings­middelen in diverse groepen. Deze indeling maakt het ook mogelijk om per groep een analyse van de plus- en minpunten te maken. Daarbij komen de volgende elementen aan bod:

  • oorsprong en productieproces;
  • chemische samenstelling;
  • werking;
  • beschikbaarheid en praktijkervaring;
  • milieuhygiëne, arbeidsveiligheid en bepaalde duurzaamheidsaspecten zoals emissies en uitloging.

Deze categorisering en analyse worden per groep aan de hand van een aantal voorbeelden geïllustreerd.