Overslaan en naar de inhoud gaan

Update Vademecum voor wegverkeerslawaai in de stad

Vademecum Brussel

Lawaai is de voornaamste bron van milieuhinder in Brussel. Voor ongeveer 30 % van de Brusselse gezinnen is wegverkeer de belangrijkste bron van deze geluidshinder. Verkeerslawaai is nadelig voor de gezondheid en het welzijn: het veroorzaakt onder andere hart- en vaatziekten, leerstoornissen en slaapverstoring. Ter bestrijding van deze hinder publiceerde “Leefmilieu Brussel” in het verleden het Vademecum voor wegverkeerslawaai in de stad. Het is een gids met goede praktijken die geluid met het beheer van wegen in verband brengt. Het vademecum is voor beleidsmakers en mensen op het terrein bedoeld, maar richt zich ook tot het grote publiek.

OCW en A-tech Acoustic Technologies actualiseerde een deel van het vademecum te actualiseren, namelijk het informatieve en technische gedeelte van fiche 7 “Wegdekken” en fiche 11 “Geluidsschermen en geluidsabsorberende wandbekledingen”.

Fiche 7 omschrijft de wegdeksoorten, inclusief geluidreducerende wegdekken, die het meest in de stad worden toegepast. Ze bespreekt fysische verschijnselen bij het ontstaan van rolgeluid en wegdekeigenschappen die relevant zijn voor lawaaiproductie. Aandachtspunten bij de verschillende wegdekken worden op een rijtje gezet. Voorts komt de invloed van weersomstandigheden, oneffenheden, slijtage en reparaties op het geproduceerde geluid aan bod. Ten slotte worden enkele kostenaspecten met betrekking tot de toepassing van stille wegdekken behandeld.

Fiche 11 bespreekt bepalende factoren voor de effectiviteit van een geluidsscherm. De intrinsieke kenmerken en prestaties van de voorzieningen komen aan bod en de voor- en nadelen van gebruikte materialen en systemen worden opgesomd. Ten slotte worden de installatie en kostprijs van een geluidsscherm kort besproken. De informatieve en technische fiches 7 en 11 kunnen op de website van Leefmilieu Brussel worden gedownload.

Vademecum Brussel

Lawaai is de voornaamste bron van milieuhinder in Brussel. Voor ongeveer 30 % van de Brusselse gezinnen is wegverkeer de belangrijkste bron van deze geluidshinder. Verkeerslawaai is nadelig voor de gezondheid en het welzijn: het veroorzaakt onder andere hart- en vaatziekten, leerstoornissen en slaapverstoring. Ter bestrijding van deze hinder publiceerde “Leefmilieu Brussel” in het verleden het Vademecum voor wegverkeerslawaai in de stad. Het is een gids met goede praktijken die geluid met het beheer van wegen in verband brengt. Het vademecum is voor beleidsmakers en mensen op het terrein bedoeld, maar richt zich ook tot het grote publiek.

OCW en A-tech Acoustic Technologies actualiseerde een deel van het vademecum te actualiseren, namelijk het informatieve en technische gedeelte van fiche 7 “Wegdekken” en fiche 11 “Geluidsschermen en geluidsabsorberende wandbekledingen”.

Fiche 7 omschrijft de wegdeksoorten, inclusief geluidreducerende wegdekken, die het meest in de stad worden toegepast. Ze bespreekt fysische verschijnselen bij het ontstaan van rolgeluid en wegdekeigenschappen die relevant zijn voor lawaaiproductie. Aandachtspunten bij de verschillende wegdekken worden op een rijtje gezet. Voorts komt de invloed van weersomstandigheden, oneffenheden, slijtage en reparaties op het geproduceerde geluid aan bod. Ten slotte worden enkele kostenaspecten met betrekking tot de toepassing van stille wegdekken behandeld.

Fiche 11 bespreekt bepalende factoren voor de effectiviteit van een geluidsscherm. De intrinsieke kenmerken en prestaties van de voorzieningen komen aan bod en de voor- en nadelen van gebruikte materialen en systemen worden opgesomd. Ten slotte worden de installatie en kostprijs van een geluidsscherm kort besproken. De informatieve en technische fiches 7 en 11 kunnen op de website van Leefmilieu Brussel worden gedownload.