Overslaan en naar de inhoud gaan

Duurzaamheid

22 september 2023

Onderzoek Be-Drain: duurzame wegverhardingen met ter plaatse gestort drainerend beton

Het onderzoeksproject is afgerond. Ontdek de belangrijkste conclusies en een overzicht van de voorstellen voor technische richtlijnen die daaruit voortvloeien.
Lees dit artikel
22 september 2023

Hergebruik van secundaire materialen in de wegenbouw - Conferentie

Conferentie in het kader van de Quinzaine de l'économie circulaire in Wallonië
Lees dit artikel
23 juni 2023

Nieuwe materialen voor duurzame “groene” wegstructuren – Resultaten voor bomengranulaten

In het kader van het prenormatief onderzoeksproject NoMaVert bestudeerden we twee soorten materialen om aan de behoeften van een beter waterbeheer te voldoen.
Bekijk dit project
22 februari 2023

Dossier 22 – Duurzaamheidsevaluatie van asfaltmengsels

In dit document geven we toelichting over de aanpak om te komen tot een objectieve beoordeling van de duurzaamheid van een asfaltwegdek.
Lees dit artikel
21 december 2022

Gebruik van gerecycleerde rubbergranulaten in beton: eerste resultaten van het Rubost-project

In 2019 werd het Rubost-project gestart met als doel de toepasbaarheid van gerecycleerde rubbergranulaten – afkomstig van afvalbanden – in betonnen veiligheidsstootbanden te evalueren met het oog op verbeterde verkeersveiligheid in de wegenbouw.
Bekijk dit project

OCW op het Belgisch Wegencongres

Van 4 tot 7 april neemt OCW deel aan het XXIVe Belgisch Wegencongres, dat gehouden wordt op de Campus Gasthuisberg van de KU Leuven.
Lees dit artikel
15 december 2021

Drainerend (schraal) beton voor duurzame wegverhardingen: eerste resultaten van het “Be-Drain” project

Voortbouwend op zijn jarenlange expertise op het vlak van waterdoorlatende verhardingen is OCW nieuw onderzoek gestart naar de toepassing van zogenoemd drainerend of poreus beton als fundering of wegverharding.
Lees dit artikel
05 augustus 2021

Projecten rond circulaire economie en urban mining

Vanuit het perspectief van de circulaire economie draagt OCW bij tot de evolutie van de technische specificaties, in het bijzonder tot de integratie van meermaals gerecyclede materialen.
Bekijk dit project
29 maart 2021

REjuveBIT: duurzaam asfalt door het gebruik van verjongingsmiddelen

OCW werkte mee aan het REjuveBIT-project met als algemeen doel het gebruik van verjongingsmiddelen in de asfaltsector aftoetsen. Ontdek meer over de rol van OCW en de waargenomen resultaten in dit artikel.
Lees dit artikel
10 juli 2020

Re-RACE-project: Rejuvenation of Reclaimed Asphalt in a Circular Economy

Met het prenormatieve Re-RACE-project bouwt OCW kennis op over de werking van verjongingsmiddelen en het effect ervan op de prestaties van het bindmiddel en het asfaltmengsel.
Bekijk dit project
24 september 2019

Kwaliteitsvolle materialen voor wegverhardingen van natuursteen

Het hoofddoel van dit onderzoek bestond erin beproevingsmethoden en prestatie-eisen op te stellen voor materialen die in wegverhardingen van natuursteen worden toegepast.
Bekijk dit project