Overslaan en naar de inhoud gaan

Wegbeheer

23 juni 2023

Elektrische voertuigen en het opladen ervan via een kabel over het voetpad

Brussel Mobiliteit heeft aan OCW gevraagd op zoek te gaan naar een antwoord op de vraag: hoe kunnen we omgaan met of reageren op burgers die hun elektrisch voertuig willen opladen via een kabel die over het voetpad loopt?
Lees dit artikel
27 maart 2023

OCW meet het comfort van voetgangersnetwerken in twee pilootgemeenten

Gezien de groeiende belangstelling van de actoren uit de openbare ruimte voor de meetstoel (ingezet sinds 2017) heeft OCW in 2021 besloten dit instrument te automatiseren.
Bekijk dit project
27 juni 2022

Nieuw CEDR-project rond asset management gaat van start

Naar aanleiding van de recentste CEDR-projectoproep heeft een consortium, waar OCW deel van uitmaakt, het project Innovative & Future-proof Road Asset Condition Monitoring Systems (INFRACOMS) voorgesteld.
Lees dit artikel
08 maart 2023

Proeven in verband met mobiliteit, veiligheid en wegbeheer

Zoek je een gespecialiseerde partner om proeven en metingen uit te voeren?
Lees dit artikel
10 november 2021

Kmo-groeisubsidie (strategisch advies/aanwerving bij groeitraject)

​​​​​​​De kmo-groeisubsidie van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) wil bij kmo’s de ontbrekende strategische kennis subsidiëren die nodig is voor het realiseren van een groeitraject. 
Bekijk dit project
02 augustus 2021

Kruispunten van de RAVeL met het wegennet voor gemotoriseerde voertuigen

De kruispunten van de RAVeL met het wegennet voor gemotoriseerde voertuigen vormen een gevoelig punt. De inrichting ervan verdient dan ook bijzondere aandacht.
Lees dit artikel
29 maart 2021

Rekening houden met het contrast van palen en paaltjes in de Brusselse openbare ruimte

Een succesvol inrichtingsproject respecteert de gebruikersbehoeften door een veilige toegankelijkheid te garanderen.
Lees dit artikel
07 februari 2020

GPR – Radiografie van wegconstructies

Metingen met grond- of georadar (Ground-Penetrating Radar – GPR) worden verricht om snel en op niet-destructieve wijze informatie over de opbouw van een wegconstructie te verzamelen.
Lees dit artikel
01 oktober 2019

OCW blijft inzetten op visuele inspectie van gemeentewegen

OCW actualiseerde een methodiek voor visuele inspecties op netwerkniveau.
Lees dit artikel