Overslaan en naar de inhoud gaan
18 maart 2024

Construction du Futur – Digital Wallonia

Versnel de digitale transformatie van je bedrijf!
Bekijk dit project
12 juli 2023

Aanleg en monitoring van proefvakken met en voor de asfaltsector: de digitale switch

Om de monitoring van de proefvakken die in samenwerking met zijn partners zijn aangelegd te verbeteren zet OCW verder in op digitalisering door het gebruik en de ontwikkeling van GIS-apparatuur en -architectuur.
Bekijk dit project
12 juli 2023

GHRANTE: geopolymers and hybrid cements for roads and tunnels

Het opzet van dit project was onder andere om na te gaan of geopolymeren kunnen worden gebruikt als alternatief voor conventioneel wegbeton.
Bekijk dit project
12 juli 2023

APEROFIN: Amélioration des Performances des FINes issues du recyclage

Doel van het project is manieren te ontwikkelen om in een wasinstallatie uitgespoelde fijne bestanddelen te valoriseren in de wegensector, waarbij de studie zich toespitst op zowel de technische als de milieuprestaties van de voorgestelde oplossingen.
Bekijk dit project
23 juni 2023

Derde grootschalige akoestische meetcampagne van het Waalse wegennetwerk

Het project omvat het uitvoeren van CPX-metingen over een totale lengte van 2 800 km aan wegen, waaronder het volledige Waalse autosnelwegennetwerk en een selectie aan meetbare nationale wegen.
Bekijk dit project
23 juni 2023

Project RECYWOBI (Recyclability and Workability of Bituminous Materials)

Met het onderzoeksproject RECYWOBI wil OCW een nieuwe stap voorwaarts zetten om asfalthergebruik hoogwaardig en risicoloos toe te passen, zelfs na meerdere levenscycli.
Bekijk dit project
23 juni 2023

Nieuwe materialen voor duurzame “groene” wegstructuren – Resultaten voor bomengranulaten

In het kader van het prenormatief onderzoeksproject NoMaVert bestudeerden we twee soorten materialen om aan de behoeften van een beter waterbeheer te voldoen.
Bekijk dit project
27 maart 2023

Project DRAINASPAVE rond duurzame en waterdoorlatende asfaltverhardingen gestart

Ons land heeft steeds vaker te kampen met zware regenval. Het is dan ook belangrijk om over oplossingen te beschikken, en dat op meerdere vlakken. Zo kunnen verharde toepassingen waterdoorlatend worden gemaakt.
Bekijk dit project
27 maart 2023

Project MONOCRETE: eenlaagse verharding met grote dikte op basis van alternatieve bindmiddelen en gerecyclede granulaten

Veel infrastructuur heeft momenteel te kampen met een toenemende verkeersbelasting. Eenlaagse betonverhardingen met grote dikte zijn een ideale oplossing om het hoofd te bieden aan deze nieuwe uitdagingen.
Bekijk dit project
27 maart 2023

OCW meet het comfort van voetgangersnetwerken in twee pilootgemeenten

Gezien de groeiende belangstelling van de actoren uit de openbare ruimte voor de meetstoel (ingezet sinds 2017) heeft OCW in 2021 besloten dit instrument te automatiseren.
Bekijk dit project
21 december 2022

Gebruik van gerecycleerde rubbergranulaten in beton: eerste resultaten van het Rubost-project

In 2019 werd het Rubost-project gestart met als doel de toepasbaarheid van gerecycleerde rubbergranulaten – afkomstig van afvalbanden – in betonnen veiligheidsstootbanden te evalueren met het oog op verbeterde verkeersveiligheid in de wegenbouw.
Bekijk dit project
21 december 2022

Veilige en comfortabele fietsinfrastructuur

OCW is net gestart met het prenormatief onderzoeksproject “SuChar-BiLan” om na te gaan hoe de verschillende parameters die van belang zijn voor de veiligheid, het comfort en energieverbruik van de gebruikers van fietsinfrastructuur kunnen worden opgemeten
Bekijk dit project
10 november 2021

Kmo-groeisubsidie (strategisch advies/aanwerving bij groeitraject)

​​​​​​​De kmo-groeisubsidie van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) wil bij kmo’s de ontbrekende strategische kennis subsidiëren die nodig is voor het realiseren van een groeitraject. 
Bekijk dit project
05 augustus 2021

Projecten rond circulaire economie en urban mining

Vanuit het perspectief van de circulaire economie draagt OCW bij tot de evolutie van de technische specificaties, in het bijzonder tot de integratie van meermaals gerecyclede materialen.
Bekijk dit project
08 oktober 2020

PradoWeb

PradoWeb (Program for Road Asphalt Design and Optimization – Web) is de nieuwe OCW-software die het mogelijk maakt om het theoretisch asfaltmengselontwerp snel en efficiënt uit te voeren, aangepast aan de huidige praktijk in de asfaltsector.
Bekijk dit project
10 juli 2020

MATOSOL-project: beoordeling van methoden om het gehalte aan organische stoffen van grond te meten

Het prenormatieve onderzoeksproject MATOSOL had als doel de beschikbare methoden te beoordelen en de geschiktste methode(n) voor de te onderzoeken grondsoort te bepalen.
Bekijk dit project
10 juli 2020

Invloed van hydrofobe impregneermiddelen op de weerstand tegen afschilfering van wegenbeton

Het prenormatieve onderzoeksproject GELAVIA (Smets & Boonen, 2018), waarvoor werd samengewerkt met OCCN en WTCB, was hoofdzakelijk gewijd aan het bestuderen van de weerstand tegen afschilfering van wegenbeton.
Bekijk dit project
10 juli 2020

Europese beproevingsmethoden voor slemlagen

Met dit onderzoeksproject wil het OCW bijdragen tot een betere beheersing van de kwaliteit van slemlagen, waardoor betere en meer hoogwaardige slems kunnen worden gerealiseerd door de asfaltsector.
Bekijk dit project
10 juli 2020

OCW coordineert vergelijkende stroefheidsmetingen op innovatieve proefvakken in uitgewassen beton

In 2019 monitorde OCW enkele innovatieve proefvakken in doorgaand gewapend beton op de autosnelweg A7. Daarbij werd een alternatieve manier van uitwassen van het betonoppervlak op basis van waterstralen onder zeer hoge druk (hydrodénudage) toegepast.
Bekijk dit project
10 juli 2020

Re-RACE-project: Rejuvenation of Reclaimed Asphalt in a Circular Economy

Met het prenormatieve Re-RACE-project bouwt OCW kennis op over de werking van verjongingsmiddelen en het effect ervan op de prestaties van het bindmiddel en het asfaltmengsel.
Bekijk dit project
10 juli 2020

RIDIAS-project: Innovatieve en duurzame verharding met recyclingaggregaten

Het RIDIAS-project had als doel om de technische haalbaarheid na te gaan van de toepassing van een bepaald percentage gerecycled mengpuin in de mengsels voor funderingen en betonverhardingen voor verkavelingswegen.
Bekijk dit project
08 juni 2020

Digitalisering in de wegenbouw

Digitalisering behoort tot de grootste uitdagingen van deze eeuw – ook voor de wegenbouw en OCW.
Bekijk dit project
24 september 2019

Kwaliteitsvolle materialen voor wegverhardingen van natuursteen

Het hoofddoel van dit onderzoek bestond erin beproevingsmethoden en prestatie-eisen op te stellen voor materialen die in wegverhardingen van natuursteen worden toegepast.
Bekijk dit project
18 maart 2024

Construction du Futur – Digital Wallonia

Versnel de digitale transformatie van je bedrijf!
Bekijk dit project
22 september 2023

Voorbereiden van infrastructuur op geautomatiseerde voertuigen

Wat hebben we nu nodig om geautomatiseerde voertuigen (AV) te ondersteunen?
Lees dit artikel
12 juli 2023

Aanleg en monitoring van proefvakken met en voor de asfaltsector: de digitale switch

Om de monitoring van de proefvakken die in samenwerking met zijn partners zijn aangelegd te verbeteren zet OCW verder in op digitalisering door het gebruik en de ontwikkeling van GIS-apparatuur en -architectuur.
Bekijk dit project
08 oktober 2020

PradoWeb

PradoWeb (Program for Road Asphalt Design and Optimization – Web) is de nieuwe OCW-software die het mogelijk maakt om het theoretisch asfaltmengselontwerp snel en efficiënt uit te voeren, aangepast aan de huidige praktijk in de asfaltsector.
Bekijk dit project
08 juni 2020

Digitalisering in de wegenbouw

Digitalisering behoort tot de grootste uitdagingen van deze eeuw – ook voor de wegenbouw en OCW.
Bekijk dit project
03 oktober 2019

Programmatuur om het tijdstip van de wederopenstelling voor het verkeer vooruit te kunnen berekenen

OCW heeft een model ontwikkeld om de temperatuur in een nieuwe asfaltlaag te bepalen en stelt een gebruiksvriendelijke programmatuur ter beschikking om het tijdstip van de wederopenstelling voor het verkeer in normale gevallen vooruit te kunnen berekenen.
Lees dit artikel
22 september 2023

Onderzoek Be-Drain: duurzame wegverhardingen met ter plaatse gestort drainerend beton

Het onderzoeksproject is afgerond. Ontdek de belangrijkste conclusies en een overzicht van de voorstellen voor technische richtlijnen die daaruit voortvloeien.
Lees dit artikel
22 september 2023

Hergebruik van secundaire materialen in de wegenbouw - Conferentie

Conferentie in het kader van de Quinzaine de l'économie circulaire in Wallonië
Lees dit artikel
23 juni 2023

Nieuwe materialen voor duurzame “groene” wegstructuren – Resultaten voor bomengranulaten

In het kader van het prenormatief onderzoeksproject NoMaVert bestudeerden we twee soorten materialen om aan de behoeften van een beter waterbeheer te voldoen.
Bekijk dit project
22 februari 2023

Dossier 22 – Duurzaamheidsevaluatie van asfaltmengsels

In dit document geven we toelichting over de aanpak om te komen tot een objectieve beoordeling van de duurzaamheid van een asfaltwegdek.
Lees dit artikel
21 december 2022

Gebruik van gerecycleerde rubbergranulaten in beton: eerste resultaten van het Rubost-project

In 2019 werd het Rubost-project gestart met als doel de toepasbaarheid van gerecycleerde rubbergranulaten – afkomstig van afvalbanden – in betonnen veiligheidsstootbanden te evalueren met het oog op verbeterde verkeersveiligheid in de wegenbouw.
Bekijk dit project
15 december 2021

Drainerend (schraal) beton voor duurzame wegverhardingen: eerste resultaten van het “Be-Drain” project

Voortbouwend op zijn jarenlange expertise op het vlak van waterdoorlatende verhardingen is OCW nieuw onderzoek gestart naar de toepassing van zogenoemd drainerend of poreus beton als fundering of wegverharding.
Lees dit artikel
05 augustus 2021

Projecten rond circulaire economie en urban mining

Vanuit het perspectief van de circulaire economie draagt OCW bij tot de evolutie van de technische specificaties, in het bijzonder tot de integratie van meermaals gerecyclede materialen.
Bekijk dit project
29 maart 2021

REjuveBIT: duurzaam asfalt door het gebruik van verjongingsmiddelen

OCW werkte mee aan het REjuveBIT-project met als algemeen doel het gebruik van verjongingsmiddelen in de asfaltsector aftoetsen. Ontdek meer over de rol van OCW en de waargenomen resultaten in dit artikel.
Lees dit artikel
10 juli 2020

Re-RACE-project: Rejuvenation of Reclaimed Asphalt in a Circular Economy

Met het prenormatieve Re-RACE-project bouwt OCW kennis op over de werking van verjongingsmiddelen en het effect ervan op de prestaties van het bindmiddel en het asfaltmengsel.
Bekijk dit project
24 september 2019

Kwaliteitsvolle materialen voor wegverhardingen van natuursteen

Het hoofddoel van dit onderzoek bestond erin beproevingsmethoden en prestatie-eisen op te stellen voor materialen die in wegverhardingen van natuursteen worden toegepast.
Bekijk dit project