Overslaan en naar de inhoud gaan

Efficiënte bouwlogistiek door middel van een IT-platform

IT-platform

Vrachtvervoer speelt een grote rol in het stedelijk verkeer (15-30 % van voertuigkilometers in stedelijke gebieden), en bouwactiviteiten zijn noodzakelijk om de stedelijke dynamiek te ondersteunen. Het onderhoud van wegen en de heraanleg van het openbaar domein, met de trend om meer plaats te bieden aan actieve weggebruikers, zijn samen met de bouw en renovatie van gebouwen essentieel voor het goed functioneren van een stad. Deze activiteiten veroorzaken echter hinder voor weggebruikers en bewoners. Hoewel leveranciers al optimaliseren en aannemers elk voor zich de hinder trachten te beperken, kunnen er nog stappen worden gezet op onder meer het vlak van communicatie tussen de actoren.

Sinds enkele jaren zijn nieuwe diensten voor een efficiëntere stadslogistiek uitgetest en geïmplementeerd, zoals distributiecentra in de stad en leveringen buiten de spitsuren. Dit biedt aantoonbare operationele en milieuvoordelen. Informatica kan verder helpen om de leveringen in het stadscentrum en de bevoorrading van bouwplaatsen rationeler en optimaler te laten verlopen.

Het OCW onderzocht samen met het departement Qalinca Labs van de ULB, het WTCB en Multitel de mogelijkheden om de communicatie en planning bij activiteiten voor de levering van bouwmaterialen te optimaliseren. We ontwikkelden een prototype, dat het perspectief laat zien om via een platform de leveringen in stadscentra en de bevoorrading van bouwplaatsen (gebouwen en wegen) optimaler te laten verlopen. URBANWISE Construction moet helpen om de efficiëntie van de levering aan bouwplaatsen en de verwijdering van afval en materialen te verbeteren. Het behandelt de belangrijkste actoren in de bouw- en wegensector, zoals aannemers, leveranciers, inzamelaars, transporteurs en onderaannemers. Door een betere communicatie tussen al deze spelers wil URBANWISE Construction al deze spelers begeleiden bij de voorbereiding van leveringen, de monitoring van transport, het beheer van het laden en lossen en de verwijdering van afval.

In OCW Mededelingen 115 is een uitgebreid artikel over het onderwerp verschenen.

IT-platform

Vrachtvervoer speelt een grote rol in het stedelijk verkeer (15-30 % van voertuigkilometers in stedelijke gebieden), en bouwactiviteiten zijn noodzakelijk om de stedelijke dynamiek te ondersteunen. Het onderhoud van wegen en de heraanleg van het openbaar domein, met de trend om meer plaats te bieden aan actieve weggebruikers, zijn samen met de bouw en renovatie van gebouwen essentieel voor het goed functioneren van een stad. Deze activiteiten veroorzaken echter hinder voor weggebruikers en bewoners. Hoewel leveranciers al optimaliseren en aannemers elk voor zich de hinder trachten te beperken, kunnen er nog stappen worden gezet op onder meer het vlak van communicatie tussen de actoren.

Sinds enkele jaren zijn nieuwe diensten voor een efficiëntere stadslogistiek uitgetest en geïmplementeerd, zoals distributiecentra in de stad en leveringen buiten de spitsuren. Dit biedt aantoonbare operationele en milieuvoordelen. Informatica kan verder helpen om de leveringen in het stadscentrum en de bevoorrading van bouwplaatsen rationeler en optimaler te laten verlopen.

Het OCW onderzocht samen met het departement Qalinca Labs van de ULB, het WTCB en Multitel de mogelijkheden om de communicatie en planning bij activiteiten voor de levering van bouwmaterialen te optimaliseren. We ontwikkelden een prototype, dat het perspectief laat zien om via een platform de leveringen in stadscentra en de bevoorrading van bouwplaatsen (gebouwen en wegen) optimaler te laten verlopen. URBANWISE Construction moet helpen om de efficiëntie van de levering aan bouwplaatsen en de verwijdering van afval en materialen te verbeteren. Het behandelt de belangrijkste actoren in de bouw- en wegensector, zoals aannemers, leveranciers, inzamelaars, transporteurs en onderaannemers. Door een betere communicatie tussen al deze spelers wil URBANWISE Construction al deze spelers begeleiden bij de voorbereiding van leveringen, de monitoring van transport, het beheer van het laden en lossen en de verwijdering van afval.

In OCW Mededelingen 115 is een uitgebreid artikel over het onderwerp verschenen.