Overslaan en naar de inhoud gaan

PradoWeb

PradoWeb (Program for Road Asphalt Design and Optimization – Web) is de nieuwe OCW-software die het mogelijk maakt om het theoretisch asfaltmengselontwerp snel en efficiënt uit te voeren, aangepast aan de huidige praktijk in de asfaltsector.

PradoWeb

De vorige software, PradoWin uit 2002, werd snel zowel nationaal als internationaal erkend als referentiemethode voor theoretisch asfaltmengselontwerp. De informatietechnologie evolueert echter razendsnel, en ook de asfalttechnologie staat niet stil. Nieuwe primaire en secundaire grondstoffen, meer hergebruik van asfaltgranulaat, prestatiegerichte specificaties, nieuwe proefmethoden en betere inzichten in de impact van alle mengselparameters op de prestaties, bieden kansen om steeds betere en duurzamere asfaltmengsels te ontwerpen.

Er was dus nood aan een vernieuwing van de software, voortbouwend op de decennialange ervaring van OCW en rekening houdend met de huidige en toekomstige verwachtingen van de gebruikers en de asfaltsector in het algemeen. Na een grondige voorbereiding kon de ontwikkeling eind 2019 van start gaan. Dit gebeurde in samenwerking met een gespecialiseerd IT-bedrijf.

Vandaag is de nieuwe software PradoWeb klaar voor gebruik. Op 26 november kon je tijdens een webinar een demonstratie van de software volgen en vernam je meer over de licenties.

Wat doet PradoWeb?

PradoWeb berekent de volumetrische samenstelling van bitumineuze mengsels op basis van de kenmerken van de bestanddelen, de samenstelling van het mengsel van aggregaten, de hoeveelheid bindmiddel en eventuele additieven. Hieruit volgen verschillende grootheden die indicatief zijn voor de verwerkbaarheid en de mechanische prestaties.

De mengselsamenstelling en de berekende resultaten kunnen worden getoetst aan de eisen van de Belgische standaardbestekken, voor wat betreft de korrelverdeling, de holle ruimte na gyratorverdichting en het gekozen bindmiddelgehalte.

Achter al de resultaten van PradoWeb gaan heel wat berekeningen schuil, gebaseerd op theoretische modellen en formules die door de jaren heen maximaal werden gevalideerd door experimentele data. Dankzij PradoWeb kan elke gebruiker deze berekeningen in enkele seconden uitvoeren. De impact van bepaalde keuzen of wijzigingen qua bestanddelen en samenstelling wordt snel duidelijk, zodat men vlot het mengselontwerp kan optimaliseren via theoretische weg, vooraleer over te gaan op de laboratoriumproeven.

De belangrijkste verbeteringen

Bij het definiëren van de eisen voor de nieuwe software werd maximaal rekening gehouden met de wensen van de gebruikers. Deze werden onder andere afgeleid uit een voorafgaande enquête door de Belgische Vereniging voor Asfaltproducenten (BVA) onder haar leden en uit overleg binnen de ad-hocwerkgroep. Enkele leden van deze werkgroep waren bij het ontwikkelingstraject betrokken.

Gebruiksgemak was een prioritaire eis. De software moet in de eerste plaats het werk faciliteren en dit vraagt om een aantrekkelijke gebruikersinterface waarin de gebruiker gemakkelijk zijn weg vindt en snel tot resultaten komt. PradoWeb voorziet daarvoor overzichtelijke vensters, met vele zoek- en filtermogelijkheden om de nodige data van materialen en mengsels terug te vinden. Een zogenoemde mengselwizard leidt de gebruiker doorheen het proces van mengselontwerp.

Up-to-date zijn en blijven met evoluties en innovaties in de asfaltsector was ook een duidelijke vereiste.

Een voorbeeld van een dergelijke evolutie is de sterke toename in het gebruik van asfaltgranulaat. PradoWeb rekent correct met zeer hoge percentages asfaltgranulaat en voorziet de mogelijkheid om verschillende soorten asfaltgranulaat van meerdere stapels in eenzelfde mengsel te gebruiken.

Zoals in de vorige PradoWin-software zijn de berekeningen grotendeels gebaseerd op theoretische modellen en formules ontwikkeld aan het OCW, maar verschillende berekeningsparameters werden aangepast om de voorspellingskracht van PradoWeb te verbeteren.

Omdat de sector niet stilstaat, lag de nadruk bij de ontwikkeling sterk op de onderhoudbaarheid en uitbreidbaarheid van de software. De mogelijkheid om bestaande functionaliteiten verder te verbeteren of aan te passen aan nieuwe noden, of de toevoeging van nieuwe functionaliteiten, is voorzien. De juiste noden zullen bekeken worden samen met de asfaltsector. Zo kan PradoWeb gaandeweg verder groeien en verbeteren.

Wat betekent PradoWeb voor de asfaltsector?

De laboratoriumproeven die vereist zijn in het kader van de experimentele voorstudie van bitumineuze mengsels vragen heel wat tijd en middelen. Het mengselontwerp in die fase bijsturen, om daarna de proeven te moeten herhalen, heeft een hoog kostenplaatje dat men als asfaltproducent het liefst wil vermijden. Het spreekt dus voor zich dat een maximale optimalisatie van het mengsel via theoretische weg een enorme kostenbesparing betekent.

De ambities van PradoWeb reiken echter nog verder. PradoWeb leert de gebruiker hoe de mengselprestaties kunnen worden verbeterd. Een hoger kennisniveau en een beter inzicht in het belang en de impact van alle mengselparameters zal leiden tot betere, innovatievere en meer duurzame mengsels, waar niet enkel asfaltproducenten en wegbeheerders, maar elke weggebruiker baat bij zal hebben.

OCW staat zoals steeds klaar om gebruikers te ondersteunen en verder op te leiden in het mengselontwerp.

PradoWeb figure

PradoWeb (Program for Road Asphalt Design and Optimization – Web) is de nieuwe OCW-software die het mogelijk maakt om het theoretisch asfaltmengselontwerp snel en efficiënt uit te voeren, aangepast aan de huidige praktijk in de asfaltsector.

PradoWeb

De vorige software, PradoWin uit 2002, werd snel zowel nationaal als internationaal erkend als referentiemethode voor theoretisch asfaltmengselontwerp. De informatietechnologie evolueert echter razendsnel, en ook de asfalttechnologie staat niet stil. Nieuwe primaire en secundaire grondstoffen, meer hergebruik van asfaltgranulaat, prestatiegerichte specificaties, nieuwe proefmethoden en betere inzichten in de impact van alle mengselparameters op de prestaties, bieden kansen om steeds betere en duurzamere asfaltmengsels te ontwerpen.

Er was dus nood aan een vernieuwing van de software, voortbouwend op de decennialange ervaring van OCW en rekening houdend met de huidige en toekomstige verwachtingen van de gebruikers en de asfaltsector in het algemeen. Na een grondige voorbereiding kon de ontwikkeling eind 2019 van start gaan. Dit gebeurde in samenwerking met een gespecialiseerd IT-bedrijf.

Vandaag is de nieuwe software PradoWeb klaar voor gebruik. Op 26 november kon je tijdens een webinar een demonstratie van de software volgen en vernam je meer over de licenties.

Wat doet PradoWeb?

PradoWeb berekent de volumetrische samenstelling van bitumineuze mengsels op basis van de kenmerken van de bestanddelen, de samenstelling van het mengsel van aggregaten, de hoeveelheid bindmiddel en eventuele additieven. Hieruit volgen verschillende grootheden die indicatief zijn voor de verwerkbaarheid en de mechanische prestaties.

De mengselsamenstelling en de berekende resultaten kunnen worden getoetst aan de eisen van de Belgische standaardbestekken, voor wat betreft de korrelverdeling, de holle ruimte na gyratorverdichting en het gekozen bindmiddelgehalte.

Achter al de resultaten van PradoWeb gaan heel wat berekeningen schuil, gebaseerd op theoretische modellen en formules die door de jaren heen maximaal werden gevalideerd door experimentele data. Dankzij PradoWeb kan elke gebruiker deze berekeningen in enkele seconden uitvoeren. De impact van bepaalde keuzen of wijzigingen qua bestanddelen en samenstelling wordt snel duidelijk, zodat men vlot het mengselontwerp kan optimaliseren via theoretische weg, vooraleer over te gaan op de laboratoriumproeven.

De belangrijkste verbeteringen

Bij het definiëren van de eisen voor de nieuwe software werd maximaal rekening gehouden met de wensen van de gebruikers. Deze werden onder andere afgeleid uit een voorafgaande enquête door de Belgische Vereniging voor Asfaltproducenten (BVA) onder haar leden en uit overleg binnen de ad-hocwerkgroep. Enkele leden van deze werkgroep waren bij het ontwikkelingstraject betrokken.

Gebruiksgemak was een prioritaire eis. De software moet in de eerste plaats het werk faciliteren en dit vraagt om een aantrekkelijke gebruikersinterface waarin de gebruiker gemakkelijk zijn weg vindt en snel tot resultaten komt. PradoWeb voorziet daarvoor overzichtelijke vensters, met vele zoek- en filtermogelijkheden om de nodige data van materialen en mengsels terug te vinden. Een zogenoemde mengselwizard leidt de gebruiker doorheen het proces van mengselontwerp.

Up-to-date zijn en blijven met evoluties en innovaties in de asfaltsector was ook een duidelijke vereiste.

Een voorbeeld van een dergelijke evolutie is de sterke toename in het gebruik van asfaltgranulaat. PradoWeb rekent correct met zeer hoge percentages asfaltgranulaat en voorziet de mogelijkheid om verschillende soorten asfaltgranulaat van meerdere stapels in eenzelfde mengsel te gebruiken.

Zoals in de vorige PradoWin-software zijn de berekeningen grotendeels gebaseerd op theoretische modellen en formules ontwikkeld aan het OCW, maar verschillende berekeningsparameters werden aangepast om de voorspellingskracht van PradoWeb te verbeteren.

Omdat de sector niet stilstaat, lag de nadruk bij de ontwikkeling sterk op de onderhoudbaarheid en uitbreidbaarheid van de software. De mogelijkheid om bestaande functionaliteiten verder te verbeteren of aan te passen aan nieuwe noden, of de toevoeging van nieuwe functionaliteiten, is voorzien. De juiste noden zullen bekeken worden samen met de asfaltsector. Zo kan PradoWeb gaandeweg verder groeien en verbeteren.

Wat betekent PradoWeb voor de asfaltsector?

De laboratoriumproeven die vereist zijn in het kader van de experimentele voorstudie van bitumineuze mengsels vragen heel wat tijd en middelen. Het mengselontwerp in die fase bijsturen, om daarna de proeven te moeten herhalen, heeft een hoog kostenplaatje dat men als asfaltproducent het liefst wil vermijden. Het spreekt dus voor zich dat een maximale optimalisatie van het mengsel via theoretische weg een enorme kostenbesparing betekent.

De ambities van PradoWeb reiken echter nog verder. PradoWeb leert de gebruiker hoe de mengselprestaties kunnen worden verbeterd. Een hoger kennisniveau en een beter inzicht in het belang en de impact van alle mengselparameters zal leiden tot betere, innovatievere en meer duurzame mengsels, waar niet enkel asfaltproducenten en wegbeheerders, maar elke weggebruiker baat bij zal hebben.

OCW staat zoals steeds klaar om gebruikers te ondersteunen en verder op te leiden in het mengselontwerp.

PradoWeb figure