Overslaan en naar de inhoud gaan

Efficiënt procesbeheer door het intelligent inzetten van IT in de (asfalt)wegenbouw

Het aanbod van nieuwe technologieën blijft toenemen en de hele sector – aannemers, opdrachtgevers en technologieleveranciers – staat voor de uitdaging om ze toe te passen.Het Road_IT-project geeft een aanzet tot de toekomstige gebruiksmogelijkheden van IT-toepassingen.

Road-IT

Het doel was:

  • ontwikkelen en demonstreren van een geïntegreerd en coherent IT-procesbeheersingssysteem voor de hele Vlaamse asfaltsector, waardoor alle bestaande sensoren en actuatoren – elk met hun eigen operationele informatica – op een werkbare manier met elkaar kunnen communiceren en archiveren;
  • ontwikkelen en implementeren van een robuuste IT-architectuur met een digitaal portaal dat communicatie tot stand brengt tussen alle relevante bestaande (en, bij uitbreiding, toekomstige) data-input- en outputpunten voor de processen in de productie en verwerking van asfalt;
  • demonstreren van de werking van de IT-architectuur en het portaal, door middel van vier gedocumenteerde proofs of concept uit de asfaltsector;
  • kennis delen met de sector.

De demonstraties tonen de werking en de mogelijkheden van het systeem aan.

Het projectteam verbindt zich ertoe ook in de toekomst op het gebruik van deze technologieën in te zetten en de branche bij te staan bij de implementatie ervan. De eerste stappen zijn al ondernomen voor de implementatie van IT-systemen bij enkele leden van de gebruikersgroep. Op die manier worden de eerste ervaringen opgedaan en blijven wij samen met de sector bouwen aan de technologie van morgen.

In OCW Mededelingen 114 is een uitgebreid artikel over het onderwerp verschenen.

Het aanbod van nieuwe technologieën blijft toenemen en de hele sector – aannemers, opdrachtgevers en technologieleveranciers – staat voor de uitdaging om ze toe te passen.Het Road_IT-project geeft een aanzet tot de toekomstige gebruiksmogelijkheden van IT-toepassingen.

Road-IT

Het doel was:

  • ontwikkelen en demonstreren van een geïntegreerd en coherent IT-procesbeheersingssysteem voor de hele Vlaamse asfaltsector, waardoor alle bestaande sensoren en actuatoren – elk met hun eigen operationele informatica – op een werkbare manier met elkaar kunnen communiceren en archiveren;
  • ontwikkelen en implementeren van een robuuste IT-architectuur met een digitaal portaal dat communicatie tot stand brengt tussen alle relevante bestaande (en, bij uitbreiding, toekomstige) data-input- en outputpunten voor de processen in de productie en verwerking van asfalt;
  • demonstreren van de werking van de IT-architectuur en het portaal, door middel van vier gedocumenteerde proofs of concept uit de asfaltsector;
  • kennis delen met de sector.

De demonstraties tonen de werking en de mogelijkheden van het systeem aan.

Het projectteam verbindt zich ertoe ook in de toekomst op het gebruik van deze technologieën in te zetten en de branche bij te staan bij de implementatie ervan. De eerste stappen zijn al ondernomen voor de implementatie van IT-systemen bij enkele leden van de gebruikersgroep. Op die manier worden de eerste ervaringen opgedaan en blijven wij samen met de sector bouwen aan de technologie van morgen.

In OCW Mededelingen 114 is een uitgebreid artikel over het onderwerp verschenen.