Overslaan en naar de inhoud gaan

Europese beproevingsmethoden voor slemlagen

Opzet

Slemlagen worden toegepast als oppervlakbehandeling. Ze herstellen de toestand van het wegdek en beschermen de gehele wegconstructie, zodat de levensduur ervan wordt verlengd. Steden en gemeenten maken steeds vaker gebruik van de slemtechniek om de toestand en de kwaliteit van wegen op peil te houden.

Het is een “koude” techniek, waarbij minder materiaal wordt verbruikt en minder transport nodig is dan bij warme asfaltmengsels. De slemtechniek is dus ook uit ecologisch oogpunt interessant.

Met dit onderzoeksproject wil het OCW bijdragen tot een betere beheersing van de kwaliteit van slemlagen, waardoor betere en meer hoogwaardige slems kunnen worden gerealiseerd door de asfaltsector.

Projectverloop

Het project startte op 1 juni 2016 voor een periode van vier jaar met als doel prestatiegerichte proeven voor slemlagen en bitumenemulsies uit te werken en te verbeteren. Daartoe werd eerst ervaring opgedaan over de invloed van de mengselparameters op de kenmerken en prestaties van slemlagen, onder meer door het volgen van de uitvoering in situ op een aantal bouwplaatsen.

Op die manier konden ook de resultaten van laboratoriumproeven en de prestaties bij de aanleg en in het gebruik worden afgetoetst. Er werd aangetoond dat de huidige Europese norm voor visuele beoordeling van gebreken (NBN EN 12274-8) onvoldoende reproduceerbaar is. Deze norm is zeer belangrijk voor ons land omdat de eisen voor slemlagen in de Belgische bestekken op de inspectieresultaten steunen.

Voortbouwend op de verworven kennis wordt een methode ontwikkeld voor het mengselontwerp van slemlagen en bij uitbreiding van hoogwaardige slems (microsurfacings), om ook de toepassing op wegen met zwaarder verkeer mogelijk te maken. Voorts wordt de invloed van de bestanddelen en de samenstelling op de prestaties uitgebreid bestudeerd en er worden enkele nieuwe proeven uitgewerkt. Bovendien wordt ingezet op een betere en reproduceerbare methode voor de visuele beoordeling van gebreken.

MBCF

Ten slotte wordt een handleiding voor slemlagen geschreven, met aanbevelingen waar en wanneer oppervlakbehandeling met slem aangewezen is en ook aandacht voor voorafgaande herstellingen. Dat gebeurt in overleg met een begeleidingscomité, om de publicatie zo nauw mogelijk op de noden van de sector te doen aansluiten. De kennis wordt ook gedeeld in de Belgische klankbordgroep “Bestrijkingen en slemlagen”. De voorstellen voor verbeteringen aan normen worden aan het Europese normalisatiecomité CEN TC 227/WG 2 meegedeeld.

OCW, een kenniscentrum

OCW deelt zijn kennis met professionals in de wegensector, onder meer via eigen publicaties, zoals de hierboven genoemde handleiding. Benieuwd naar meer informatie? Bekijk onze publicaties of neem contact met ons op over onze documentaire bijstand.

Opzet

Slemlagen worden toegepast als oppervlakbehandeling. Ze herstellen de toestand van het wegdek en beschermen de gehele wegconstructie, zodat de levensduur ervan wordt verlengd. Steden en gemeenten maken steeds vaker gebruik van de slemtechniek om de toestand en de kwaliteit van wegen op peil te houden.

Het is een “koude” techniek, waarbij minder materiaal wordt verbruikt en minder transport nodig is dan bij warme asfaltmengsels. De slemtechniek is dus ook uit ecologisch oogpunt interessant.

Met dit onderzoeksproject wil het OCW bijdragen tot een betere beheersing van de kwaliteit van slemlagen, waardoor betere en meer hoogwaardige slems kunnen worden gerealiseerd door de asfaltsector.

Projectverloop

Het project startte op 1 juni 2016 voor een periode van vier jaar met als doel prestatiegerichte proeven voor slemlagen en bitumenemulsies uit te werken en te verbeteren. Daartoe werd eerst ervaring opgedaan over de invloed van de mengselparameters op de kenmerken en prestaties van slemlagen, onder meer door het volgen van de uitvoering in situ op een aantal bouwplaatsen.

Op die manier konden ook de resultaten van laboratoriumproeven en de prestaties bij de aanleg en in het gebruik worden afgetoetst. Er werd aangetoond dat de huidige Europese norm voor visuele beoordeling van gebreken (NBN EN 12274-8) onvoldoende reproduceerbaar is. Deze norm is zeer belangrijk voor ons land omdat de eisen voor slemlagen in de Belgische bestekken op de inspectieresultaten steunen.

Voortbouwend op de verworven kennis wordt een methode ontwikkeld voor het mengselontwerp van slemlagen en bij uitbreiding van hoogwaardige slems (microsurfacings), om ook de toepassing op wegen met zwaarder verkeer mogelijk te maken. Voorts wordt de invloed van de bestanddelen en de samenstelling op de prestaties uitgebreid bestudeerd en er worden enkele nieuwe proeven uitgewerkt. Bovendien wordt ingezet op een betere en reproduceerbare methode voor de visuele beoordeling van gebreken.

MBCF

Ten slotte wordt een handleiding voor slemlagen geschreven, met aanbevelingen waar en wanneer oppervlakbehandeling met slem aangewezen is en ook aandacht voor voorafgaande herstellingen. Dat gebeurt in overleg met een begeleidingscomité, om de publicatie zo nauw mogelijk op de noden van de sector te doen aansluiten. De kennis wordt ook gedeeld in de Belgische klankbordgroep “Bestrijkingen en slemlagen”. De voorstellen voor verbeteringen aan normen worden aan het Europese normalisatiecomité CEN TC 227/WG 2 meegedeeld.

OCW, een kenniscentrum

OCW deelt zijn kennis met professionals in de wegensector, onder meer via eigen publicaties, zoals de hierboven genoemde handleiding. Benieuwd naar meer informatie? Bekijk onze publicaties of neem contact met ons op over onze documentaire bijstand.