Overslaan en naar de inhoud gaan

Re-RACE-project: Rejuvenation of Reclaimed Asphalt in a Circular Economy

Opzet

In België wordt hergebruik van asfaltgranulaat (AG) al meer dan veertig jaar toegepast. Hiermee is ons land een van de koplopers in Europa en bij uitbreiding op wereldvlak. De ecologische en financiële baten van asfalthergebruik zijn hierbij de voornaamste drijfveren. Dit succesvolle hergebruik betekent dat de sector momenteel (en in de toekomst wellicht nog meer) aandacht moet besteden aan de problematiek van herhaald hergebruik (multiple recycling). Als we asfalthergebruik duurzaam (zonder prestatieverlies) willen blijven toepassen of, in het ideale geval, willen verhogen, is toevoeging van additieven en in het bijzonder van verjongingsmiddelen (rejuvenators) noodzakelijk.

Met het prenormatieve Re-RACE-project bouwen we kennis op over de werking van verjongingsmiddelen en het effect ervan op de prestaties van het bindmiddel en het asfaltmengsel. Dat moet het in de toekomst mogelijk maken om asfaltmengsels met hogere hergebruikpercentages of herhaaldelijk hergebruik zonder prestatieverlies – ook in toplagen – toe te passen. Dat past in het streven naar een circulaire economie, ook in de asfaltsector.

Projectverloop: drie takenpakketten

In 2019 bestudeerden we de werking van verjongingsmiddelen in AG en het effect op de prestaties van het bindmiddel en asfaltmengselsDe OCW-werkgroep Steering Committee Reclaimed Asphalt met experts van binnen en buiten OCW stuurt dit onderzoek mee aan. Daarin wordt aandacht besteed aan de schommelingen in de tijd van AG-kenmerken en het effect ervan op de asfaltprestaties. Voorts werken we aan de ontwikkeling en validatie van een geschikte proef om de verwerkbaarheid van asfaltmengsels van het type APT-C met AG-hergebruik te beoordelen.

Momenteel brengen leveranciers een brede waaier aan verjongingsmiddelen op de markt. Om een beter inzicht in dit ruime aanbod te krijgen, hebben we een kritische analyse naar verjongingsmiddelen uitgevoerd. Daartoe is een indeling van verjongingsmiddelen in diverse groepen gemaakt. Daarbij komen de volgende elementen aan bod:

  • oorsprong en productieproces;
  • chemische samenstelling;
  • werking;
  • beschikbaarheid en praktijkervaring;
  • milieuhygiëne, arbeidsveiligheid en bepaalde duurzaamheidsaspecten zoals emissies en uitloging.

In Dossier 21 van OCW staat deze categorisering van verjongingsmiddelen en de analyse per groep uitgebreid en met een aantal voorbeelden beschreven.

Voor een objectieve beoordeling van de duurzaamheid bij toepassing van verjongingsmiddelen voor AG-hergebruik en het effect ervan volgens het toegepaste AG-percentage in asfaltmengsels voor toplagen, wordt met de methodiek uit het CEDR-project EDGAR (Evaluation and Decision process for Greener Asphalt Roads) gewerkt.

RE-RACE

OCW zet mee in op groen aanbesteden

We bouwen kennis op over verder circulair hergebruik van asfalt en objectieve duurzaamheidsbeoordeling en delen deze met onze stakeholders. Zo dragen we in de toekomst bij aan groen aanbesteden.

Presentatie ter gelegenheid van de CROW Infradagen 2020

Op 8 september 2020 gaf OCW tijdens het webinar "Proeven" van de CROW Infradagen een presentatie over de onderzoeksactiviteiten in het kader van het Re-RACE project. De resultaten over het opstellen van een standaardprotocol voor het uitvoeren van een voorstudie of ITT (Initial Type Testing) voor asfaltmengsels met AG en verjongers werd toegelicht.

Meer informatie over dit onderwerp vind je in de downloadbare PDF bovenaan deze pagina en op de CROW Infradagen Community.

Opzet

In België wordt hergebruik van asfaltgranulaat (AG) al meer dan veertig jaar toegepast. Hiermee is ons land een van de koplopers in Europa en bij uitbreiding op wereldvlak. De ecologische en financiële baten van asfalthergebruik zijn hierbij de voornaamste drijfveren. Dit succesvolle hergebruik betekent dat de sector momenteel (en in de toekomst wellicht nog meer) aandacht moet besteden aan de problematiek van herhaald hergebruik (multiple recycling). Als we asfalthergebruik duurzaam (zonder prestatieverlies) willen blijven toepassen of, in het ideale geval, willen verhogen, is toevoeging van additieven en in het bijzonder van verjongingsmiddelen (rejuvenators) noodzakelijk.

Met het prenormatieve Re-RACE-project bouwen we kennis op over de werking van verjongingsmiddelen en het effect ervan op de prestaties van het bindmiddel en het asfaltmengsel. Dat moet het in de toekomst mogelijk maken om asfaltmengsels met hogere hergebruikpercentages of herhaaldelijk hergebruik zonder prestatieverlies – ook in toplagen – toe te passen. Dat past in het streven naar een circulaire economie, ook in de asfaltsector.

Projectverloop: drie takenpakketten

In 2019 bestudeerden we de werking van verjongingsmiddelen in AG en het effect op de prestaties van het bindmiddel en asfaltmengselsDe OCW-werkgroep Steering Committee Reclaimed Asphalt met experts van binnen en buiten OCW stuurt dit onderzoek mee aan. Daarin wordt aandacht besteed aan de schommelingen in de tijd van AG-kenmerken en het effect ervan op de asfaltprestaties. Voorts werken we aan de ontwikkeling en validatie van een geschikte proef om de verwerkbaarheid van asfaltmengsels van het type APT-C met AG-hergebruik te beoordelen.

Momenteel brengen leveranciers een brede waaier aan verjongingsmiddelen op de markt. Om een beter inzicht in dit ruime aanbod te krijgen, hebben we een kritische analyse naar verjongingsmiddelen uitgevoerd. Daartoe is een indeling van verjongingsmiddelen in diverse groepen gemaakt. Daarbij komen de volgende elementen aan bod:

  • oorsprong en productieproces;
  • chemische samenstelling;
  • werking;
  • beschikbaarheid en praktijkervaring;
  • milieuhygiëne, arbeidsveiligheid en bepaalde duurzaamheidsaspecten zoals emissies en uitloging.

In Dossier 21 van OCW staat deze categorisering van verjongingsmiddelen en de analyse per groep uitgebreid en met een aantal voorbeelden beschreven.

Voor een objectieve beoordeling van de duurzaamheid bij toepassing van verjongingsmiddelen voor AG-hergebruik en het effect ervan volgens het toegepaste AG-percentage in asfaltmengsels voor toplagen, wordt met de methodiek uit het CEDR-project EDGAR (Evaluation and Decision process for Greener Asphalt Roads) gewerkt.

RE-RACE

OCW zet mee in op groen aanbesteden

We bouwen kennis op over verder circulair hergebruik van asfalt en objectieve duurzaamheidsbeoordeling en delen deze met onze stakeholders. Zo dragen we in de toekomst bij aan groen aanbesteden.

Presentatie ter gelegenheid van de CROW Infradagen 2020

Op 8 september 2020 gaf OCW tijdens het webinar "Proeven" van de CROW Infradagen een presentatie over de onderzoeksactiviteiten in het kader van het Re-RACE project. De resultaten over het opstellen van een standaardprotocol voor het uitvoeren van een voorstudie of ITT (Initial Type Testing) voor asfaltmengsels met AG en verjongers werd toegelicht.

Meer informatie over dit onderwerp vind je in de downloadbare PDF bovenaan deze pagina en op de CROW Infradagen Community.