Overslaan en naar de inhoud gaan

Digitalisering in de wegenbouw

Digitalisering behoort tot de grootste uitdagingen van deze eeuw – ook voor de wegenbouw en OCW. De komende jaren is het dan ook een van onze voornaamste strategische aandachtspunten.

Daarom zetten we voor de sector projecten rond digitalisering op of werken eraan mee.

We lanceerden bijvoorbeeld het Digi-Barometerproject , een initiatief om de digitaliseringsgraad van wegenbouwbedrijven te meten. Tijdens de interactieve workshop Meet and greet smart road contractors van OCW op 24 oktober in het kader van de beurs Digital Construction Brussels 2019 vernamen de aanwezigen meer over de resultaten van deze benchmark en vervolgacties van OCW.

Op Europees niveau werken we mee in twee projecten. De kennis die we zo opbouwen, gebruiken we in nationale en regionale projecten die we voor en met de Belgische spelers uitvoeren.

CoDEC
white

CoDEC - Connected Data for Effective Collaboration

Dit tweejarig CEDR-project (Conference of European Directors of Roads) startte op 1 oktober 2019.

Het heeft als doel om op een zeer praktische manier inzicht te krijgen in de belangrijkste middelen voor de succesvolle invoering van communicatiewijzen en gegevensstromen tussen een BIM-omgeving en Asset Management Systems (AMS) voor toepassing op de drie belangrijke assets “wegen”, “bruggen” en “tunnels” in de wegenbouw in Europa.

De grote uitdaging van BIM is inderdaad het delen en hergebruiken van gegevens die in de verschillende levenscyclusfasen van een weginfrastructuur verzameld worden. Gedurende de decennialange fase waarin een weginfrastructuur in gebruik is, wil een wegbeheerder ook graag de processen voor het beheer en het onderhoud van de infrastructuur met BIM ondersteunen.

De eerste resultaten van het CoDEC-project worden binnenkort publiek beschikbaar gesteld via de website van CEDR.

Twee rapporten bespreken het huidige gebruik van BIM, AMS-software en moderne sensor- en scanningsmethoden door regionale of nationale wegbeheerders in Europa.

Momenteel wordt er gewerkt aan specificaties en voorbereidingen voor de implementatie van drie pilotprojecten die aan het einde van het project communicatiewijzen en gegevensstromen tussen een BIM- omgeving en AMS zullen illustreren.

Meer informatie:

BDPave
white

BDPave - Big Data for smart pavement management

Dit project is een initiatief van FEHRL (Forum of European National Highway Research Laboratories). In samenwerking met de Forever Open Road Programme Manager van FEHRL onderzoekt een groep van leden de mogelijkheden die big data kunnen bieden voor de wegbeheerders bij het ontwerp, de exploitatie en het beheer van het wegennet. Het onderzoek spitst zich toe op de schade aan wegen. Het doel is om na te gaan hoe de huidige meettechnieken kunnen worden geïntegreerd en welke aanvullende data sets kunnen worden gebruikt om de schadeontwikkeling beter te voorspellen, de wegbeheerders betere gegevens over de staat van hun wegennet te verschaffen en preventief onderhoud mogelijk te maken.

Meer informatie: http://www.fehrl.org/projects/detail/321 en http://www.bdpave.eu/

Vragen, ideeën of suggesties in verband met digitalisering?

Digitalisering behoort tot de grootste uitdagingen van deze eeuw – ook voor de wegenbouw en OCW. De komende jaren is het dan ook een van onze voornaamste strategische aandachtspunten.

Daarom zetten we voor de sector projecten rond digitalisering op of werken eraan mee.

We lanceerden bijvoorbeeld het Digi-Barometerproject , een initiatief om de digitaliseringsgraad van wegenbouwbedrijven te meten. Tijdens de interactieve workshop Meet and greet smart road contractors van OCW op 24 oktober in het kader van de beurs Digital Construction Brussels 2019 vernamen de aanwezigen meer over de resultaten van deze benchmark en vervolgacties van OCW.

Op Europees niveau werken we mee in twee projecten. De kennis die we zo opbouwen, gebruiken we in nationale en regionale projecten die we voor en met de Belgische spelers uitvoeren.

CoDEC
white

CoDEC - Connected Data for Effective Collaboration

Dit tweejarig CEDR-project (Conference of European Directors of Roads) startte op 1 oktober 2019.

Het heeft als doel om op een zeer praktische manier inzicht te krijgen in de belangrijkste middelen voor de succesvolle invoering van communicatiewijzen en gegevensstromen tussen een BIM-omgeving en Asset Management Systems (AMS) voor toepassing op de drie belangrijke assets “wegen”, “bruggen” en “tunnels” in de wegenbouw in Europa.

De grote uitdaging van BIM is inderdaad het delen en hergebruiken van gegevens die in de verschillende levenscyclusfasen van een weginfrastructuur verzameld worden. Gedurende de decennialange fase waarin een weginfrastructuur in gebruik is, wil een wegbeheerder ook graag de processen voor het beheer en het onderhoud van de infrastructuur met BIM ondersteunen.

De eerste resultaten van het CoDEC-project worden binnenkort publiek beschikbaar gesteld via de website van CEDR.

Twee rapporten bespreken het huidige gebruik van BIM, AMS-software en moderne sensor- en scanningsmethoden door regionale of nationale wegbeheerders in Europa.

Momenteel wordt er gewerkt aan specificaties en voorbereidingen voor de implementatie van drie pilotprojecten die aan het einde van het project communicatiewijzen en gegevensstromen tussen een BIM- omgeving en AMS zullen illustreren.

Meer informatie:

BDPave
white

BDPave - Big Data for smart pavement management

Dit project is een initiatief van FEHRL (Forum of European National Highway Research Laboratories). In samenwerking met de Forever Open Road Programme Manager van FEHRL onderzoekt een groep van leden de mogelijkheden die big data kunnen bieden voor de wegbeheerders bij het ontwerp, de exploitatie en het beheer van het wegennet. Het onderzoek spitst zich toe op de schade aan wegen. Het doel is om na te gaan hoe de huidige meettechnieken kunnen worden geïntegreerd en welke aanvullende data sets kunnen worden gebruikt om de schadeontwikkeling beter te voorspellen, de wegbeheerders betere gegevens over de staat van hun wegennet te verschaffen en preventief onderhoud mogelijk te maken.

Meer informatie: http://www.fehrl.org/projects/detail/321 en http://www.bdpave.eu/

Vragen, ideeën of suggesties in verband met digitalisering?