Overslaan en naar de inhoud gaan

CEN/TC227 Materialen voor de wegenbouw

Asfaltverharding

CEN/TC227 is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van technische specificaties, proefmethoden en conformiteitscriteria voor materialen voor de aanleg en het onderhoud van wegen, verhardingen op vliegvelden of andere door verkeer belaste oppervlakken.

Het secretariaat van CEN/TC227 berust bij DIN.

Het NBN heeft de taak van sectoraal operator voor CEN/TC227 toevertrouwd aan het OCW. De sectorale operatoren dienen stakeholders te informeren over de vooruitgang van de normalisatie en hen de kans te geven hier actief aan bij te dragen.

Binnen CEN/TC227 zijn volgende werkgroepen actief. Elk van deze werkgroepen wordt opgevolgd door één of meerdere Belgische experten. Voor CEN/TC227/WG1 en CEN/TC227/WG2 is er ook een Belgische spiegelgroep actief.

CEN/TC227 Road Materials

Dhr. Margo Briessinck (AWV)

CEN/TC227/WG 1 Bituminous mixtures

Mevr. Ann Vanelstraete (OCW)

Dhr. Dirk Lacaeyse (COPRO)

Dhr. Erik Van den Kerkhof (OCW)

Dhr. Dirk Christianen (Van Wellen)

CEN/TC227/WG 2 Surface Dressing, Sprays and Slurry Surfacing (incorporating Microsurfacing)

Dhr. Bart Beaumesnil (OCW)

Dhr. Philippe Keppens (AWV)

CEN/TC227/WG 3 Materials for concrete roads including joint fillers and sealants

Dhr. Luc Rens (Febelcem)

Mevr. Anne Beeldens (AB-Roads)

Dhr. Pascal Buys (Robuco)

CEN/TC227/WG 4 Hydraulic bound and unbound mixtures (including byproducts and waste materials)

Mevr. Colette Grégoire (CRR)

Dhr. Gontran Herrier (Fediex)

Dhr. Pieter Ballieu (Lafarge Holcim)

Dhr. Luc Rens (Febelcem)

CEN/TC227/WG 5 Surface characteristics

Dhr. Luc Goubert (OCW)

Dhr. Margo Briessinck (AWV)

CEN/TC227/WG 6 Sustainability

/

CEN/TC227/WG7 Chairman’s advisory group

/

 

CE-markering

Meer info over CEN/TC227: hier.

Een belangrijk deel van de taak van CEN/TC227 is het ontwikkelen van geharmoniseerde normen en ondersteunende specificaties in het kader van de Bouwproductenverordening (Regulation 305/2011) en de opdracht van de Europese Commissie (Mandaat M/124 en M/387).

Fabrikanten van producten die binnen het toepassingsgebied vallen van één van de volgende geharmoniseerde normen, worden geacht een Prestatieverklaring (Declaration of Performance of DoP) op te stellen. De Prestatieverklaring vermeldt de productprestaties (waarden) voor de essentiële kenmerken die voorzien zijn in de Bijlage ZA van de geharmoniseerde norm. Producten waarvoor een DoP werd opgesteld, moeten verplicht voorzien worden van een CE-markering. Door het aanbrengen van de CE-markering verklaart de fabrikant dat zijn producten voldoen aan de prestaties die in de Prestatieverklaring zijn vermeld. Vanaf de Date of Withdrawal (DoW) mogen enkel nog producten die voorzien zijn van een CE-markering op de markt gebracht worden.

Betonverharding

Referentie | Titel | DoW

NBN EN 12271:2007 | Oppervlaktebehandeling van verhardingsoppervlakken - Eisen | 1/01/2011

NBN EN 12273:2008 | Slems : voorschriften | 1/01/2011

NBN EN 13108-1:2006 | Bituminous mixtures - Material specifications - Part 1: Asphalt Concrete | 1/03/2008

NBN EN 13108-2:2006 | Bituminous mixtures - Material specifications - Part 2: Asphalt Concrete for Very Thin Layers (BBTM) 1/03/2008

NBN EN 13108-3:2006 | Bituminous mixtures - Material specifications - Part 3: Soft Asphalt | 1/03/2008

NBN EN 13108-4:2006 | Bituminous mixtures - Material specifications - Part 4: Hot Rolled Asphalt 1/03/2008

NBN EN 13108-5:2006 | Bituminous mixtures - Material specifications - Part 5: Stone Mastic Asphalt 1/03/2008

NBN EN 13108-6:2006 | Bituminous mixtures - Material specifications - Part 6: Mastic Asphalt | 1/03/2008

NBN EN 13108-7:2006 | Bituminous mixtures - Material specifications - Part 7: Porous Asphalt | 1/03/2008

NBN EN 13108-1:2006 | Bituminous mixtures - Material specifications - Part 1: Asphalt Concrete | 1/03/2008

NBN EN 13877-3:2005 | Betonverhardingen : deel 3 : specificaties voor deuvels bij gebruik in betonverhardingen | 1/09/2006

NBN EN 14188-1:2004 | Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen - Deel 1: Specificaties voor warm aangebrachte afdichtingsmaterialen | 1/01/2007

NBN EN 14188-2:2005 | Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen - Deel 2: Specificaties voor koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen | 1/01/2007

NBN EN 14188-3:2006 | Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen - Deel 3 : Specificaties voor voorgevormde voegafdichtingsmaterialen | 1/11/2007

De normen zijn beschikbaar via het NBN.

Fabrikanten van producten die met een CE-markering op de markt worden gebracht, dienen bovendien een productiecontrolesysteem te implementeren. Dat systeem moet toelaten dat deze producten blijven voldoen aan de prestaties volgens de Prestatieverklaring.

In heel wat gevallen dient de fabrikant beroep te doen op een aangemelde instelling.

Voor bedrijven die deze producten verhandelen, ongeacht of dit enkel in eigen land of in heel Europa is, is het belangrijk zich goed te informeren over de correcte toepassing van al deze regels. De OCW-normenantenne staat alvast klaar om uw vragen hierover te beantwoorden.

 

Asfaltverharding

CEN/TC227 is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van technische specificaties, proefmethoden en conformiteitscriteria voor materialen voor de aanleg en het onderhoud van wegen, verhardingen op vliegvelden of andere door verkeer belaste oppervlakken.

Het secretariaat van CEN/TC227 berust bij DIN.

Het NBN heeft de taak van sectoraal operator voor CEN/TC227 toevertrouwd aan het OCW. De sectorale operatoren dienen stakeholders te informeren over de vooruitgang van de normalisatie en hen de kans te geven hier actief aan bij te dragen.

Binnen CEN/TC227 zijn volgende werkgroepen actief. Elk van deze werkgroepen wordt opgevolgd door één of meerdere Belgische experten. Voor CEN/TC227/WG1 en CEN/TC227/WG2 is er ook een Belgische spiegelgroep actief.

CEN/TC227 Road Materials

Dhr. Margo Briessinck (AWV)

CEN/TC227/WG 1 Bituminous mixtures

Mevr. Ann Vanelstraete (OCW)

Dhr. Dirk Lacaeyse (COPRO)

Dhr. Erik Van den Kerkhof (OCW)

Dhr. Dirk Christianen (Van Wellen)

CEN/TC227/WG 2 Surface Dressing, Sprays and Slurry Surfacing (incorporating Microsurfacing)

Dhr. Bart Beaumesnil (OCW)

Dhr. Philippe Keppens (AWV)

CEN/TC227/WG 3 Materials for concrete roads including joint fillers and sealants

Dhr. Luc Rens (Febelcem)

Mevr. Anne Beeldens (AB-Roads)

Dhr. Pascal Buys (Robuco)

CEN/TC227/WG 4 Hydraulic bound and unbound mixtures (including byproducts and waste materials)

Mevr. Colette Grégoire (CRR)

Dhr. Gontran Herrier (Fediex)

Dhr. Pieter Ballieu (Lafarge Holcim)

Dhr. Luc Rens (Febelcem)

CEN/TC227/WG 5 Surface characteristics

Dhr. Luc Goubert (OCW)

Dhr. Margo Briessinck (AWV)

CEN/TC227/WG 6 Sustainability

/

CEN/TC227/WG7 Chairman’s advisory group

/

 

CE-markering

Meer info over CEN/TC227: hier.

Een belangrijk deel van de taak van CEN/TC227 is het ontwikkelen van geharmoniseerde normen en ondersteunende specificaties in het kader van de Bouwproductenverordening (Regulation 305/2011) en de opdracht van de Europese Commissie (Mandaat M/124 en M/387).

Fabrikanten van producten die binnen het toepassingsgebied vallen van één van de volgende geharmoniseerde normen, worden geacht een Prestatieverklaring (Declaration of Performance of DoP) op te stellen. De Prestatieverklaring vermeldt de productprestaties (waarden) voor de essentiële kenmerken die voorzien zijn in de Bijlage ZA van de geharmoniseerde norm. Producten waarvoor een DoP werd opgesteld, moeten verplicht voorzien worden van een CE-markering. Door het aanbrengen van de CE-markering verklaart de fabrikant dat zijn producten voldoen aan de prestaties die in de Prestatieverklaring zijn vermeld. Vanaf de Date of Withdrawal (DoW) mogen enkel nog producten die voorzien zijn van een CE-markering op de markt gebracht worden.

Betonverharding

Referentie | Titel | DoW

NBN EN 12271:2007 | Oppervlaktebehandeling van verhardingsoppervlakken - Eisen | 1/01/2011

NBN EN 12273:2008 | Slems : voorschriften | 1/01/2011

NBN EN 13108-1:2006 | Bituminous mixtures - Material specifications - Part 1: Asphalt Concrete | 1/03/2008

NBN EN 13108-2:2006 | Bituminous mixtures - Material specifications - Part 2: Asphalt Concrete for Very Thin Layers (BBTM) 1/03/2008

NBN EN 13108-3:2006 | Bituminous mixtures - Material specifications - Part 3: Soft Asphalt | 1/03/2008

NBN EN 13108-4:2006 | Bituminous mixtures - Material specifications - Part 4: Hot Rolled Asphalt 1/03/2008

NBN EN 13108-5:2006 | Bituminous mixtures - Material specifications - Part 5: Stone Mastic Asphalt 1/03/2008

NBN EN 13108-6:2006 | Bituminous mixtures - Material specifications - Part 6: Mastic Asphalt | 1/03/2008

NBN EN 13108-7:2006 | Bituminous mixtures - Material specifications - Part 7: Porous Asphalt | 1/03/2008

NBN EN 13108-1:2006 | Bituminous mixtures - Material specifications - Part 1: Asphalt Concrete | 1/03/2008

NBN EN 13877-3:2005 | Betonverhardingen : deel 3 : specificaties voor deuvels bij gebruik in betonverhardingen | 1/09/2006

NBN EN 14188-1:2004 | Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen - Deel 1: Specificaties voor warm aangebrachte afdichtingsmaterialen | 1/01/2007

NBN EN 14188-2:2005 | Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen - Deel 2: Specificaties voor koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen | 1/01/2007

NBN EN 14188-3:2006 | Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen - Deel 3 : Specificaties voor voorgevormde voegafdichtingsmaterialen | 1/11/2007

De normen zijn beschikbaar via het NBN.

Fabrikanten van producten die met een CE-markering op de markt worden gebracht, dienen bovendien een productiecontrolesysteem te implementeren. Dat systeem moet toelaten dat deze producten blijven voldoen aan de prestaties volgens de Prestatieverklaring.

In heel wat gevallen dient de fabrikant beroep te doen op een aangemelde instelling.

Voor bedrijven die deze producten verhandelen, ongeacht of dit enkel in eigen land of in heel Europa is, is het belangrijk zich goed te informeren over de correcte toepassing van al deze regels. De OCW-normenantenne staat alvast klaar om uw vragen hierover te beantwoorden.