Overslaan en naar de inhoud gaan

Handleiding voor slemlagen

Slemlagen

Deze handleiding voor slemlagen is het resultaat van een vier jaar durend prenormatief onderzoek, dat door het Bureau voor Normalisatie (NBN) (contract CCN NBN/PN16A04-B04) werd gesubsidieerd, en van de waardevolle medewerking verleend door de exploitanten van steengroeven, de producenten van emulsies en additieven, de aannemers van slemwerken en de wegbeherende overheden van Vlaanderen en Wallonië.

Een slem is een bitumineus mengsel van minerale aggregaten, emulsie, water en eventuele additieven (cement, brekingsremmer, pigment). Men onderscheidt vier soorten, naargelang het kaliber van het granulaatmengsel: 0/2, 0/4, 0/6,3 en 0/10 mm. Slemlagen worden toegepast als oppervlakbehandeling, in één of twee lagen.

Deze handleiding voor slemlagen bestaat uit zeven hoofdstukken en een bijlage. Een eerste inleidend hoofdstuk beschrijft de technologie, de doeleinden en het belang van slemlagen. In hoofdstuk 2 volgen dan een beschrijving van de bestanddelen van slemlagen, het gebruik van de CE-markeringen de definitie van de productfamilies. Hoofdstuk 3 bespreekt de voorafgaandelijke herstellingen en voorbereidende werken, die van cruciaal belang zijn voor de duurzaamheid van de slemlaag. Daarna, in hoofdstuk 4, volgen de soorten toepassingen en wordt aangegeven waar en wanneer een oppervlakbehandeling met slem gepast is. De keuze van de slemtoepassingen wordt aan de hand van een voorbeeld concreet geïllustreerd. Hoofdstuk 5 is gewijd aan de methodologie voor het mengselontwerp van de slems en aan de normatieve proeven die kunnen worden gebruikt om slems samen te stellen. Hoofdstuk 6 behandelt de uitvoering van de slems. In het laatste hoofdstuk wordt op de duurzaamheid van slems ingegaan. De proeven ter bepaling van geometrische en mechanische kenmerken van aggregaten (beschreven in hoofdstuk 2) worden in bijlage 1 kort beschreven.

Slemlagen

Deze handleiding voor slemlagen is het resultaat van een vier jaar durend prenormatief onderzoek, dat door het Bureau voor Normalisatie (NBN) (contract CCN NBN/PN16A04-B04) werd gesubsidieerd, en van de waardevolle medewerking verleend door de exploitanten van steengroeven, de producenten van emulsies en additieven, de aannemers van slemwerken en de wegbeherende overheden van Vlaanderen en Wallonië.

Een slem is een bitumineus mengsel van minerale aggregaten, emulsie, water en eventuele additieven (cement, brekingsremmer, pigment). Men onderscheidt vier soorten, naargelang het kaliber van het granulaatmengsel: 0/2, 0/4, 0/6,3 en 0/10 mm. Slemlagen worden toegepast als oppervlakbehandeling, in één of twee lagen.

Deze handleiding voor slemlagen bestaat uit zeven hoofdstukken en een bijlage. Een eerste inleidend hoofdstuk beschrijft de technologie, de doeleinden en het belang van slemlagen. In hoofdstuk 2 volgen dan een beschrijving van de bestanddelen van slemlagen, het gebruik van de CE-markeringen de definitie van de productfamilies. Hoofdstuk 3 bespreekt de voorafgaandelijke herstellingen en voorbereidende werken, die van cruciaal belang zijn voor de duurzaamheid van de slemlaag. Daarna, in hoofdstuk 4, volgen de soorten toepassingen en wordt aangegeven waar en wanneer een oppervlakbehandeling met slem gepast is. De keuze van de slemtoepassingen wordt aan de hand van een voorbeeld concreet geïllustreerd. Hoofdstuk 5 is gewijd aan de methodologie voor het mengselontwerp van de slems en aan de normatieve proeven die kunnen worden gebruikt om slems samen te stellen. Hoofdstuk 6 behandelt de uitvoering van de slems. In het laatste hoofdstuk wordt op de duurzaamheid van slems ingegaan. De proeven ter bepaling van geometrische en mechanische kenmerken van aggregaten (beschreven in hoofdstuk 2) worden in bijlage 1 kort beschreven.