Overslaan en naar de inhoud gaan

CEN/TC226 Weguitrusting

Weguitrusting

CEN/TC226 is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van productnormen en proefmethoden voor weguitrusting. Weguitrusting is de verzamelnaam voor de producten die op of langs de weg worden geplaatst en die toelaten dat een weggebruiker zich veilig en vlot kan verplaatsen.

Het secretariaat van TC226 berust bij AFNOR.

Het NBN heeft de taak van sectoraal operator voor CEN/TC226 toevertrouwd aan het OCW. De sectorale operatoren dienen stakeholders te informeren over de vooruitgang van de normalisatie en hen de kans te geven hier actief aan bij te dragen.

Binnen CEN/TC226 zijn volgende werkgroepen actief. Elk van deze werkgroepen wordt opgevolgd door één of meerdere Belgische experten. Voor CEN/TC226/WG1 en CEN/TC226/WG2, CEN/TC226/WG3 en CEN/TC226/WG6 is er ook een Belgische spiegelgroep actief.

CEN/TC 226 Road Equipment

 • Dhr. Gauthier Michaux (SPW)
 • Dhr. Kris Redant (OCW)
 • Dhr. Erik De Bisschop (AWV-VWT)

CEN/TC 226/WG 1 Crash barriers, safety fences, guard rails and bridge parapets

 • Dhr. Jeffrey Himpe (GDTech)
 • Dhr. Luc Rens (Febelcem)
 • Dhr. Kim Vandenhoeke (COPRO)
 • Mevr. Claudia Cofano (CRM Group)
 • Dhr. Armand Rouffaert (--)
 • Dhr. Christophe Vanginderachter (AWV-EBS)
 • Dhr. Stefan De Craecker (Nissen)

CEN/TC 226/WG 2 Horizontal road signs

 • Dhr. Luc Goubert (OCW)
 • Dhr. Rik Nuyttens (3M)
 • Dhr. Gauthier Michaux (SPW)
 • Dhr. Stephane Dujardin (Sovitec)
 • Mevr. Karen De Winne (AWV-VWT)
 • Dhr. Philippe du Bus de Warnaffe (COPRO)

CEN/TC 226/WG 3 Vertical signs

 • Dhr. Gauthier Michaux (SPW)
 • Dhr. Rik Nuyttens (3M)
 • Mevr. Karen De Winne (AWV-VWT)

CEN/TC 226/WG 4 Traffic Control

 • Dhr. Stefan De Craecker (Nissen)
 • Dhr. Yannick Lathuy (AWV-EVT)

CEN/TC 226/WG 5 Street lighting

CEN/TC 226/WG 6 Noise reducing devices

 • Dhr. Jean-Pierre Clairbois (A-Tech)

CEN/TC 226/WG 9 Clockwork parking meters and automatic car park ticket dispensers

/

CEN/TC 226/WG 10 Break-away safety

 • Mevr. Carolien Willems (Safety-Products)
 • Dhr. Kris Redant (OCW)
 • Dhr. Jeffrey Himpe (GDTech)

CEN/TC 226/WG 11 Vertical signs - Variable message signs

 • Dhr. Michel Niezen (Niezen)
 • Mevr. Christine Van Laere (KULeuven)
 • Dhr. Kristof Rombaut (AWV-EVT)

CEN/TC 226/WG 12 Road interaction - ADAS / Autonomous vehicles

 • Dhr. Rik Nuyttens (3M)
 • Dhr. Kristof Rombaut (AWV-EVT)
 • M. Gauthier Michaux (SPW)

Meer info over CEN/TC226: hier

verkeersbord

CE-markering

Een belangrijk deel van de taak van CEN/TC226 is het ontwikkelen van geharmoniseerde normen en ondersteunende specificaties in het kader van de Bouwproductenverordening (Regulation 305/2011) en de opdracht van de Europese Commissie (Mandaat M/111 en M/132).

Fabrikanten van producten die binnen het toepassingsgebied vallen van één van de volgende normen, worden geacht een Prestatieverklaring (Declaration of Performance of DoP) op te stellen voor hun product(en). De Prestatieverklaring vermeldt de productprestaties (waarden) voor de essentiële kenmerken die voorzien zijn in de Bijlage ZA van de geharmoniseerde norm. Producten waarvoor een DoP werd opgesteld, moeten verplicht voorzien worden van een CE-markering. Door het aanbrengen van de CE-markering verklaart de fabrikant dat zijn producten voldoen aan de prestaties die in de Prestatieverklaring zijn vermeld. Vanaf de Date of Withdrawal (DoW) mogen enkel nog producten die voorzien zijn van een CE-markering op de markt gebracht worden.

Referentie | Titel | DoW

 • NBN EN 12676-1:2000 | Anti-verblindingssystemen voor wegen - Deel 1: Eisen en eigenschappen | 01/02/2006
 • NBN EN 12899-1:2008 | Permanente, verticale verkeerstekens. Deel 1: vaste verkeersborden | 01/01/2013
 • NBN EN 12899-2:2008 | Permanente, verticale verkeerstekens. Deel 2: Verkeerszuilen met binnenverlichting | 01/01/2013
 • NBN EN 12899-3:2008 | Permanente, verticale verkeerstekens. Deel 3: Reflectorpaaltjes en retro-reflectoren | 01/01/2013
 • NBN EN 1317-5:2007+A2:2012 | Afschermende constructies voor wegen - Deel 5: Producteisen en conformiteitsbeoordeling voor afschermende constructies voor wegvoertuigen (+AC:2012) | 01/01/2013
 • NBN EN 1463-1:2009 | Wegmarkeringsmaterialen : retroreflecterende wegdekreflectoren. Deel 1, initiële prestatie-eisen | 01/01/2011
 • NBN EN 14388:2005 | Verkeerslawaaibeperkende constructies - Specificaties | 01/05/2007
 • NBN EN 1423:2012 | Wegmarkeringsmaterialen - Nastrooimateriaal - Glasparels, stroefmakende middelen en mengsels van beide | 01/11/2012
 • NBN EN 12352:2006 | Verkeersregelinstallaties - Waarschuwings- en veiligheidslichten | 01/02/2008
 • NBN EN 12368:2007 | Verkeersregelinstallaties - Verkeerslichten | 01/02/2008
 • NBN EN 12966-1:2005+A1:2009 | Road vertical signs - Variable message traffic signs - Part 1: Product standard | 01/08/2010

Fabrikanten van producten die met een CE-markering op de markt worden gebracht, dienen bovendien een productiecontrolesysteem te implementeren. Dat systeem moet toelaten dat deze producten blijven voldoen aan de prestaties volgens de Prestatieverklaring.

In heel wat gevallen dient de fabrikant beroep te doen op een aangemelde instelling.

Voor bedrijven die deze producten verhandelen, ongeacht of dit enkel in eigen land of in heel Europa is, is het belangrijk zich goed te informeren over de correcte toepassing van al deze regels. De OCW-normenantenne staat alvast klaar om uw vragen hierover te beantwoorden.

Weguitrusting

CEN/TC226 is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van productnormen en proefmethoden voor weguitrusting. Weguitrusting is de verzamelnaam voor de producten die op of langs de weg worden geplaatst en die toelaten dat een weggebruiker zich veilig en vlot kan verplaatsen.

Het secretariaat van TC226 berust bij AFNOR.

Het NBN heeft de taak van sectoraal operator voor CEN/TC226 toevertrouwd aan het OCW. De sectorale operatoren dienen stakeholders te informeren over de vooruitgang van de normalisatie en hen de kans te geven hier actief aan bij te dragen.

Binnen CEN/TC226 zijn volgende werkgroepen actief. Elk van deze werkgroepen wordt opgevolgd door één of meerdere Belgische experten. Voor CEN/TC226/WG1 en CEN/TC226/WG2, CEN/TC226/WG3 en CEN/TC226/WG6 is er ook een Belgische spiegelgroep actief.

CEN/TC 226 Road Equipment

 • Dhr. Gauthier Michaux (SPW)
 • Dhr. Kris Redant (OCW)
 • Dhr. Erik De Bisschop (AWV-VWT)

CEN/TC 226/WG 1 Crash barriers, safety fences, guard rails and bridge parapets

 • Dhr. Jeffrey Himpe (GDTech)
 • Dhr. Luc Rens (Febelcem)
 • Dhr. Kim Vandenhoeke (COPRO)
 • Mevr. Claudia Cofano (CRM Group)
 • Dhr. Armand Rouffaert (--)
 • Dhr. Christophe Vanginderachter (AWV-EBS)
 • Dhr. Stefan De Craecker (Nissen)

CEN/TC 226/WG 2 Horizontal road signs

 • Dhr. Luc Goubert (OCW)
 • Dhr. Rik Nuyttens (3M)
 • Dhr. Gauthier Michaux (SPW)
 • Dhr. Stephane Dujardin (Sovitec)
 • Mevr. Karen De Winne (AWV-VWT)
 • Dhr. Philippe du Bus de Warnaffe (COPRO)

CEN/TC 226/WG 3 Vertical signs

 • Dhr. Gauthier Michaux (SPW)
 • Dhr. Rik Nuyttens (3M)
 • Mevr. Karen De Winne (AWV-VWT)

CEN/TC 226/WG 4 Traffic Control

 • Dhr. Stefan De Craecker (Nissen)
 • Dhr. Yannick Lathuy (AWV-EVT)

CEN/TC 226/WG 5 Street lighting

CEN/TC 226/WG 6 Noise reducing devices

 • Dhr. Jean-Pierre Clairbois (A-Tech)

CEN/TC 226/WG 9 Clockwork parking meters and automatic car park ticket dispensers

/

CEN/TC 226/WG 10 Break-away safety

 • Mevr. Carolien Willems (Safety-Products)
 • Dhr. Kris Redant (OCW)
 • Dhr. Jeffrey Himpe (GDTech)

CEN/TC 226/WG 11 Vertical signs - Variable message signs

 • Dhr. Michel Niezen (Niezen)
 • Mevr. Christine Van Laere (KULeuven)
 • Dhr. Kristof Rombaut (AWV-EVT)

CEN/TC 226/WG 12 Road interaction - ADAS / Autonomous vehicles

 • Dhr. Rik Nuyttens (3M)
 • Dhr. Kristof Rombaut (AWV-EVT)
 • M. Gauthier Michaux (SPW)

Meer info over CEN/TC226: hier

verkeersbord

CE-markering

Een belangrijk deel van de taak van CEN/TC226 is het ontwikkelen van geharmoniseerde normen en ondersteunende specificaties in het kader van de Bouwproductenverordening (Regulation 305/2011) en de opdracht van de Europese Commissie (Mandaat M/111 en M/132).

Fabrikanten van producten die binnen het toepassingsgebied vallen van één van de volgende normen, worden geacht een Prestatieverklaring (Declaration of Performance of DoP) op te stellen voor hun product(en). De Prestatieverklaring vermeldt de productprestaties (waarden) voor de essentiële kenmerken die voorzien zijn in de Bijlage ZA van de geharmoniseerde norm. Producten waarvoor een DoP werd opgesteld, moeten verplicht voorzien worden van een CE-markering. Door het aanbrengen van de CE-markering verklaart de fabrikant dat zijn producten voldoen aan de prestaties die in de Prestatieverklaring zijn vermeld. Vanaf de Date of Withdrawal (DoW) mogen enkel nog producten die voorzien zijn van een CE-markering op de markt gebracht worden.

Referentie | Titel | DoW

 • NBN EN 12676-1:2000 | Anti-verblindingssystemen voor wegen - Deel 1: Eisen en eigenschappen | 01/02/2006
 • NBN EN 12899-1:2008 | Permanente, verticale verkeerstekens. Deel 1: vaste verkeersborden | 01/01/2013
 • NBN EN 12899-2:2008 | Permanente, verticale verkeerstekens. Deel 2: Verkeerszuilen met binnenverlichting | 01/01/2013
 • NBN EN 12899-3:2008 | Permanente, verticale verkeerstekens. Deel 3: Reflectorpaaltjes en retro-reflectoren | 01/01/2013
 • NBN EN 1317-5:2007+A2:2012 | Afschermende constructies voor wegen - Deel 5: Producteisen en conformiteitsbeoordeling voor afschermende constructies voor wegvoertuigen (+AC:2012) | 01/01/2013
 • NBN EN 1463-1:2009 | Wegmarkeringsmaterialen : retroreflecterende wegdekreflectoren. Deel 1, initiële prestatie-eisen | 01/01/2011
 • NBN EN 14388:2005 | Verkeerslawaaibeperkende constructies - Specificaties | 01/05/2007
 • NBN EN 1423:2012 | Wegmarkeringsmaterialen - Nastrooimateriaal - Glasparels, stroefmakende middelen en mengsels van beide | 01/11/2012
 • NBN EN 12352:2006 | Verkeersregelinstallaties - Waarschuwings- en veiligheidslichten | 01/02/2008
 • NBN EN 12368:2007 | Verkeersregelinstallaties - Verkeerslichten | 01/02/2008
 • NBN EN 12966-1:2005+A1:2009 | Road vertical signs - Variable message traffic signs - Part 1: Product standard | 01/08/2010

Fabrikanten van producten die met een CE-markering op de markt worden gebracht, dienen bovendien een productiecontrolesysteem te implementeren. Dat systeem moet toelaten dat deze producten blijven voldoen aan de prestaties volgens de Prestatieverklaring.

In heel wat gevallen dient de fabrikant beroep te doen op een aangemelde instelling.

Voor bedrijven die deze producten verhandelen, ongeacht of dit enkel in eigen land of in heel Europa is, is het belangrijk zich goed te informeren over de correcte toepassing van al deze regels. De OCW-normenantenne staat alvast klaar om uw vragen hierover te beantwoorden.