Overslaan en naar de inhoud gaan

Technische bijstand

Onze technologische adviseurs en technische bijstandscoördinator

Onze technologische adviseurs bieden technische hulp voor alle vragen over wegenbouw.

Ze geven onpartijdig, onafhankelijk en vertrouwelijk advies over materialen, technieken, wegopbouw, normen of bestekken, uitgaande van de technisch-wetenschappelijke realiteit.

In 2019 behandelden zij meer dan 600 adviesaanvragen. Lees hier twee voorbeelden.

Assistance

Om deze service voortdurend te verbeteren, is een technische bijstandscoördinator aangeduid. Met steun van het Managementteam zorgt de coördinator voor coherent beheer van onze technische bijstand.

Onze technische ombudsman

Sinds 1 juli 2020 is Yves Hanoteau onze technische ombudsman. Dat is een nieuwe rol om onze leden nog gerichter van dienst te zijn. Zijn ervaring, kennis en contacten in de sector zijn inderdaad echte troeven wanneer we worden ingeschakeld voor bijstand bij grootschalige werven en complexe projecten.

Onze technologische adviseurs en technische bijstandscoördinator

Onze technologische adviseurs bieden technische hulp voor alle vragen over wegenbouw.

Ze geven onpartijdig, onafhankelijk en vertrouwelijk advies over materialen, technieken, wegopbouw, normen of bestekken, uitgaande van de technisch-wetenschappelijke realiteit.

In 2019 behandelden zij meer dan 600 adviesaanvragen. Lees hier twee voorbeelden.

Assistance

Om deze service voortdurend te verbeteren, is een technische bijstandscoördinator aangeduid. Met steun van het Managementteam zorgt de coördinator voor coherent beheer van onze technische bijstand.

Onze technische ombudsman

Sinds 1 juli 2020 is Yves Hanoteau onze technische ombudsman. Dat is een nieuwe rol om onze leden nog gerichter van dienst te zijn. Zijn ervaring, kennis en contacten in de sector zijn inderdaad echte troeven wanneer we worden ingeschakeld voor bijstand bij grootschalige werven en complexe projecten.