Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorbeelden van technische bijstand

Onze technologische adviseurs bieden technische hulp voor alle vragen over wegenbouw. Ze adviseren onpartijdig en onafhankelijk over materialen, technieken, wegopbouw, normen of bestekken. De vorm van bijstand hangt af van de gestelde vraag: antwoord aan de telefoon, opsturen van documentatie, bezoek ter plaatse, aanvullende laboratoriumproeven, bijwonen van vergaderingen of onderzoek van dossiers.

In 2019 behandelden zij meer dan 600 adviesaanvragen. Hieronder staan twee voorbeelden van hoe OCW je kan helpen met je projecten.

Voorbeeld 1

PROBLEMATIEK

Een aannemer ondervindt problemen met het draagvermogen van de ondergrond bij de aanleg van nieuwe weg: de geëiste waarde van de samendrukkingsmodulus voor het baanbed wordt niet bereikt. Hij vraagt OCW te adviseren over de oorzaak en hoe dit kan worden verholpen. Een goed draagvermogen is onmisbaar om een duurzame wegconstructie te realiseren en vroegtijdige schade te voorkomen.

AANPAK

Na een eerste telefonisch contact brengt een technologisch adviseur van het OCW een bezoek ter plaatse. Hij gaat na welke parameters het probleem kunnen veroorzaken: de plaatselijke terreinconfiguratie, de geologische voorgeschiedenis, de soort van grond en het daarmee verbonden draagvermogen, de aanwezigheid van grondwater, de afwezigheid van drainagevoorzieningen, enz. Hij kan beslissen om een of meer grondmonsters te laten nemen en daarop geotechnische proeven in het laboratorium uit te voeren. Met dergelijke proeven kan de korrelgrootteverdeling worden bepaald, de methyleenblauwwaarde en/of de Atterbergse grenzen en het natuurlijk watergehalte van de grond. Zo kan worden onderzocht of grondverbetering door toevoeging van kalk, cement of een ander bindmiddel een oplossing biedt. Terreinproeven zoals lichte slagsondering type OCW, grondboring, aanbrenging van peilbuizen, enz. geven een beter inzicht in de ondergrond. Voor zijn advies steunt de adviseur op alle verzamelde informatie. Hij beschrijft de oorzaak (of oorzaken) van het probleem en onderbouwt de oplossingen om het draagvermogen te verbeteren en de geëiste waarden te bereiken.

Bijstand
Bijstand

Voorbeeld 2

PROBLEMATIEK

Een gemeenteweg in asfalt vertoont scheuren en de technisch verantwoordelijke van de gemeente vraagt te adviseren over de oorzaak. Om een duurzame reparatie uit te voeren, moet inderdaad de juiste oorzaak van de schade bekend zijn en worden weggenomen.

AANPAK

De technologisch adviseur vraagt zoveel mogelijk documentatie en informatie over de weg op: wegdoorsnede, plannen, dimensioneringsnota’s, voorgeschiedenis (bv. wegverbreding in het verleden) en bijzonder bestek voor de laatste aanleg. Zo krijgt hij een goed beeld van de wegopbouw. Tijdens het bezoek ter plaatse voert hij een visueel onderzoek uit en eventueel ook eenvoudige proeven zoals metingen met de rei van 3 m om mogelijke vervormingen te kennen.

Meestal volstaat de verzamelde informatie om een onderbouwd advies over de scheurvorming te geven. Bij vermoeiingsscheuren in een relatief nieuwe weg kan echter twijfel over de juiste dimensionering ontstaan. Dan vraagt hij valgewichtdeflectiemetingen aan om een beeld krijgen over de vervorming van de weg onder invloed van een vrachtwagen. Op grond van de resultaten kan de dimensionering worden geverifieerd en kan over een mogelijke versterking van de constructie worden geadviseerd.

Assistance
FWD
3m

Vraag advies

Technisch advies nodig over materialen, technieken of wegopbouw? Stel je vraag via dit contactformulier. Wij bezorgen je zo snel mogelijk een antwoord. Indien nodig komen wij tot bij jou of op de werf.

Onze technologische adviseurs bieden technische hulp voor alle vragen over wegenbouw. Ze adviseren onpartijdig en onafhankelijk over materialen, technieken, wegopbouw, normen of bestekken. De vorm van bijstand hangt af van de gestelde vraag: antwoord aan de telefoon, opsturen van documentatie, bezoek ter plaatse, aanvullende laboratoriumproeven, bijwonen van vergaderingen of onderzoek van dossiers.

In 2019 behandelden zij meer dan 600 adviesaanvragen. Hieronder staan twee voorbeelden van hoe OCW je kan helpen met je projecten.

Voorbeeld 1

PROBLEMATIEK

Een aannemer ondervindt problemen met het draagvermogen van de ondergrond bij de aanleg van nieuwe weg: de geëiste waarde van de samendrukkingsmodulus voor het baanbed wordt niet bereikt. Hij vraagt OCW te adviseren over de oorzaak en hoe dit kan worden verholpen. Een goed draagvermogen is onmisbaar om een duurzame wegconstructie te realiseren en vroegtijdige schade te voorkomen.

AANPAK

Na een eerste telefonisch contact brengt een technologisch adviseur van het OCW een bezoek ter plaatse. Hij gaat na welke parameters het probleem kunnen veroorzaken: de plaatselijke terreinconfiguratie, de geologische voorgeschiedenis, de soort van grond en het daarmee verbonden draagvermogen, de aanwezigheid van grondwater, de afwezigheid van drainagevoorzieningen, enz. Hij kan beslissen om een of meer grondmonsters te laten nemen en daarop geotechnische proeven in het laboratorium uit te voeren. Met dergelijke proeven kan de korrelgrootteverdeling worden bepaald, de methyleenblauwwaarde en/of de Atterbergse grenzen en het natuurlijk watergehalte van de grond. Zo kan worden onderzocht of grondverbetering door toevoeging van kalk, cement of een ander bindmiddel een oplossing biedt. Terreinproeven zoals lichte slagsondering type OCW, grondboring, aanbrenging van peilbuizen, enz. geven een beter inzicht in de ondergrond. Voor zijn advies steunt de adviseur op alle verzamelde informatie. Hij beschrijft de oorzaak (of oorzaken) van het probleem en onderbouwt de oplossingen om het draagvermogen te verbeteren en de geëiste waarden te bereiken.

Bijstand
Bijstand

Voorbeeld 2

PROBLEMATIEK

Een gemeenteweg in asfalt vertoont scheuren en de technisch verantwoordelijke van de gemeente vraagt te adviseren over de oorzaak. Om een duurzame reparatie uit te voeren, moet inderdaad de juiste oorzaak van de schade bekend zijn en worden weggenomen.

AANPAK

De technologisch adviseur vraagt zoveel mogelijk documentatie en informatie over de weg op: wegdoorsnede, plannen, dimensioneringsnota’s, voorgeschiedenis (bv. wegverbreding in het verleden) en bijzonder bestek voor de laatste aanleg. Zo krijgt hij een goed beeld van de wegopbouw. Tijdens het bezoek ter plaatse voert hij een visueel onderzoek uit en eventueel ook eenvoudige proeven zoals metingen met de rei van 3 m om mogelijke vervormingen te kennen.

Meestal volstaat de verzamelde informatie om een onderbouwd advies over de scheurvorming te geven. Bij vermoeiingsscheuren in een relatief nieuwe weg kan echter twijfel over de juiste dimensionering ontstaan. Dan vraagt hij valgewichtdeflectiemetingen aan om een beeld krijgen over de vervorming van de weg onder invloed van een vrachtwagen. Op grond van de resultaten kan de dimensionering worden geverifieerd en kan over een mogelijke versterking van de constructie worden geadviseerd.

Assistance
FWD
3m

Vraag advies

Technisch advies nodig over materialen, technieken of wegopbouw? Stel je vraag via dit contactformulier. Wij bezorgen je zo snel mogelijk een antwoord. Indien nodig komen wij tot bij jou of op de werf.