Skip to main content
Title
Date
Learning format
Online cursus met 6 video’s van +/- 20 minuten over alle aspecten van de controle bij de uitvoering.
Online
Online cursus met 6 video’s van +/- 20 minuten over alle aspecten van het onderhoud van asfaltverhardingen.
Online
Online cursus met 12 video’s van +/- 20 minuten over alle aspecten van het ontwerp van asfaltverhardingen.
Online
Online cursus met 8 video’s van +/- 15 minuten over alle aspecten van slemlagen.
Online
Hoe grond behandelen in het kader van een wegenwerk.
On demand
Online cursus met 6 video’s van +/- 20 minuten over alle aspecten van de controle bij de uitvoering van betonwegen.
Online
Online cursus met 6 video’s van +/- 20 minuten over alle aspecten van het onderhoud van betonwegen.
Online
Online cursus met 8 video’s van +/- 20 minuten over alle aspecten van het ontwerp van betonwegen.
Online
Uitvoering en interpretatie van controles met de Belgische plaatbelastingsproef.
On demand
Obtenez le certificat d'inspecteur d'égouts selon la norme NBN EN 13508-2:2003+A1:2011.
Classroom
Online cursus met 6 video’s van +/- 20 minuten over alle aspecten van de controle bij de uitvoering van grondwerken en drainagevoorzieningen.
Online
Online cursus met 4 video’s van +/- 20 minuten over alle aspecten van het onderhoud bij sleuven en rioleringen.
Online
Online cursus met 5 video’s van +/- 20 minuten over alle aspecten van het ontwerp van (onder)funderingen..
Online
Alles over grond en geotechnische kenmerken, grondmechanisch onderzoek en identificatieproeven.
On demand
Hoe stabiele, duurzame ophogingen en uitgravingen verkrijgen met natuurlijke (grond, stenen), kunstmatige of gerecyclede materialen.
On demand
Alles over het belang van hechtlagen voor duurzame asfaltverhardingen, samen met praktische aanbevelingen.
On demand
Suivez cette formation pour découvrir comment faire l'inspection visuelle du réseau routier dans votre commune.
Classroom
Opleiding over de verwerking van korrelvormige materialen als onderfundering en fundering conform de standaardbestekken, inclusief controleproeven.
On demand
Online cursus met 6 video’s van +/- 20 minuten over alle aspecten van de controle bij de aanleg van weginfrastructuur..
Online
Online cursus met 6 video’s van +/- 20 minuten over alle aspecten van het onderhoud van weginfrastructuur.
Online
Online cursus met 9 video’s van +/- 20 minuten over alle aspecten van het ontwerp van weginrichtingen..
Online
Deze opleiding is praktisch opgevat en bedoeld voor operators die een proef met de lichte slagsonde moeten uitvoeren volgens de beproevingsmethoden in de verschillende Belgische standaardbestekken.
On demand
Volg deze opleiding om te voldoen aan één van de eisen voor het verkrijgen van het COPRO.exe merk voor afdichtingen en beschermlagen in gietasfalt.
Hybride
Volg deze opleiding om te voldoen aan één van de eisen voor het verkrijgen van het COPRO.exe-merk voor de installatie van afschermende constructies.
Online
Theorie en praktijk in verband met de verdichting van grond en korrelvormige materialen, waarbij ook de controleproeven in de verschillende Belgische standaardbestekken aan bod komen.
On demand
Volg deze opleiding en leer het wegennet in jouw gemeente visueel te inspecteren.
Classroom
No results found.
No results found.