Skip to main content
Title
Date
Learning format
Deze video presenteert het belang van aandacht voor actieve weggebruikers tijdens onderhoud en herstellingen van wegen.
Online
Deze video bespreekt de bijdrage van afschermende constructies aan verkeersveiligheid o.a. kenmerken van afschermende constructies, verwachtingen van de wegbeheerder, en de invloed vaninstallatie op de prestaties in de praktijk.
Online
Slemlagen zijn gevoelige mengsels die worden gebruikt bij wegbeheer en worden beïnvloed door verschillende parameters.
Online
De video bespreekt het proces van het beoordelen van de geschiktheid van wegen voor de toepassing van "slems".
Online
De video behandelt verschillende speciale toepassingen van beton, zoals rotondes, tweelaagse verhardingen en industriële buitenverhardingen.
Online
Online cursus met 6 video’s van +/- 20 minuten over alle aspecten van de controle bij de uitvoering.
Online
Online cursus met 6 video’s van +/- 20 minuten over alle aspecten van het onderhoud van asfaltverhardingen.
Online
Online cursus met 12 video’s van +/- 20 minuten over alle aspecten van het ontwerp van asfaltverhardingen.
Online
Deze video geeft een uitgebreid overzicht van verschillende asfaltfamilies en hun eigenschappen.
Online
De presentatie gaat over duurzaam wegonderhoud met behulp van asfalt overlays en inlays.
Online
Online cursus met 8 video’s van +/- 15 minuten over alle aspecten van slemlagen.
Online
Deze video bespreekt de basisprincipes van asfaltproductie, inclusief het mengen van granulaten, zand, bindmiddel, en optioneel gerecycled asfalt, evenals additieven zoals vezels en pigmenten.
Online
Hoe grond behandelen in het kader van een wegenwerk.
On demand
Laurent Leoskool, technologisch adviseur, bespreekt het belang van het behandelen van scheuren in wegverhardingen.
Online
De video behandelt verschillende prestatiekenmerken van asfalt o.a. de weerstand, de watergevoeligheid, de weerstand tegen thermische scheurvorming en rafeling.
Online
De video bespreekt prestatiekenmerken van asfaltmengsels, waaronder stijfheid, vermogen, weerstand tegen vermoeiing, stroefheid en geluidsabsorptie.
Online
Mohamed Oualmakran beschrijft de schade aan wegen gelinkt aan de aanwezigheid van sleuven.
Online
Online cursus met 6 video’s van +/- 20 minuten over alle aspecten van de controle bij de uitvoering van betonwegen.
Online
Online cursus met 6 video’s van +/- 20 minuten over alle aspecten van het onderhoud van betonwegen.
Online
Online cursus met 8 video’s van +/- 20 minuten over alle aspecten van het ontwerp van betonwegen.
Online
Bitumen is een essentieel onderdeel van wegasfalt, dat bijdraagt aan de stabiliteit en duurzaamheid.
Online
De video presenteert de hoofdbestanddelen van cement, waaronder vliegas, kalksteen, leisteen en microsilica.
Online
Uitvoering en interpretatie van controles met de Belgische plaatbelastingsproef.
On demand
Deze video presenteert het belang van de textuur en akoestische eigenschappen van wegdekken voor veiligheid en milieu, en introduceert gestandaardiseerde meetmethoden zoals de zandvlekproef en de laserprofielmeter.
Online
De video belicht de controle van het asfaltmengsel na uitvoering, met aandacht voor zowel de samenstelling van het asfaltmengsel als de kenmerken van de aangebrachte laag.
Online
In deze video wordt uitgelegt hoe de langsvlakheid van wegen en fietspaden gecontroleerd wordt.
Online
In deze video wordt uitgelegd dat stroefheid verband houdt met wrijving en essentieel is voor de veiligheid, met name voor het remmen en voorkomen van wegglijden.
Online
Deze video presenteert informatie over kwaliteitscontroles op betonwegen op de bouwplaats.
Online
De video begint met een introductie en bespreekt algemene aspecten van asfalttypen en -namen.
Online
Tijdens de opleiding wordt de nadruk gelegd op het belang van inrichtingsplannen, die gedetailleerde informatie moeten bevatten zoals materialen en de indeling van de ruimte.
Online
No results found.
No results found.