Articles in Taxonomy

Gebruik van grondradar voor wegconditieonderzoek – Methodieken - MN 91/16

Kerntaken (1)

>>

Dit document richt zich tot de gebruikers van grondradar voor wegconditieonderzoek. Het doet praktische aanbevelingen voor de keuze van de uitrusting en voor het inzamelen, verwerken en interpreteren van meetgegevens.

Bitumen analysis by FTIR spectrometry: testing and analysis protocol – BRRC Method of Measurement ME 85/13

Kerntaken (1)

>>

This publication describes a standardization protocol for the interpretation of FTIR spectra of dissolved bitumens. The objective is to determine various indicators (e.g. of ageing or the presence of polymers such as SBS or EVA) from absorbance values measured on FTIR spectra, through a semi-quantitative comparison of the intensities or surface areas of peaks within the normalization range.

Lijst van de Meetmethoden (referentie MN)

Kerntaken (1)

>>

Meetmethoden (referentie MN) zijn tot stand gekomen tijdens onderzoek en steunen op de resultaten van proeven in het laboratorium en op het werk. Zij vormen een belangrijk instrument voor kwaliteitscontrole in de wegenbouw.

Meetmethode voor het meten van de kleur van gekleurde bitumineuze verhardingen - Bepaling aan asfaltkernen – OCW Meetmethode MN 90/15

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Deze publicatie beschrijft de meetmethode en de objectieve opdeling in klassen van het OCW om de kleur van gekleurde bitumineuze verhardingen aan asfaltkernen te meten. Deze meetmethode maakt gebruik van een spectrofotometer (type 45°/0°) die kleur kan uitdrukken aan de hand van drie kleurcoördinaten L*, a* en b*.

Visuele inspectie voor wegennetbeheer – OCW Meetmethode MN 89/15

|

Kerntaken (1)

>>

Deze OCW-publicatie heeft als doel tot een eenvormige werkwijze voor visuele inspectie te komen. Ze beschrijft daartoe de methodiek voor visuele inspectie op netwerkniveau die door het OCW is uitgewerkt, de soorten van hulpmiddelen voor de praktische uitvoering (handmatige middelen, SAND-systeem, IMAJBOX®), de berekeningswijze van de visuele index IV als score voor een onderzocht wegvak(onderdeel), de relevante schadebeelden die voor de drie hoofdsoorten van verhardingen (asfaltbeton-, cementbeton- en elementen -verhardingen) moeten worden geregistreerd, mogelijke oorzaken en verloop van deze schaden, evenals vanaf wanneer deze moeten worden geregistreerd (registratiedrempel). Voorts belicht ze het nut van de visuele index IV voor wegbeheerders en de mogelijkheid om deze index in een volwaardig wegbeheersysteem (Pavement Management System – PMS, bijvoorbeeld ViaBEL-software) te integreren. Ten slotte wordt de aanpak voor toepassing op projectniveau besproken.

Pagina's