Open Bedijvendag 2018
Ons YouTube-kanaal

Welkom op BRRC

Workshop Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw – Pierres & Marbres Wallonie

Op 17 september vond in de Moulins de Beez te Namen de workshop “Natuursteenverhardingen verfraaien onze straten en openbare ruimten - als ze vakkundig worden aangebracht!” plaats. Deze workshop werd georganiseerd door het OCW en Pierres & Marbres Wallonie en richtte zich tot iedereen die betrokken is bij de inrichting van openbare ruimten. Ze zette ook de lancering van de nieuwe publicatie natuursteenbestratingen van het OCW de nodige luister bij.

Sint-Truiden pilotstad in project om de toegankelijkheid voetpaden te meten

Het stadsbestuur van Sint-Truiden en het Opzoekingcentrum voor de Wegenbouw (OCW) gaan samen een screening van alle voetpaden binnen de vesten van Sint-Truiden uitvoeren. De meting zal het comfort van de bestrating bepalen en zo een objectief beeld geven van de toegankelijkheid van de voetpaden.

Contact: 

Beheersystemen voor secundaire en lokale wegennetten – De OCW-systematiek – Meetmethode MN94

Kerntaken (1)

>>

De kunst van wegbeheer bestaat erin tijdig te investeren in technisch verantwoord onderhoud, dat het tevens mogelijk maakt op lange termijn met zo min mogelijke financiële middelen de prestaties die van de weg worden verlangd, te blijven leveren.

Contact: 

Handleiding voor de verwerking van bitumineuze mengsels –Aanbevelingen A 96

Kerntaken (1)

>>

Deze handleiding beschrijft de verwerking van bitumineuze mengsels. Zij sluit aan bij een reeks handleidingen die het OCW in het verleden al heeft gepubliceerd:

OCW Mededelingen 115

Kerntaken (1)

>>

  • Open Bedrijvendag – Ontdek met ons hoe je een weg opbouwt! 7 oktober 2018
  • Natuursteenverhardingen verfraaien onze straten en openbare ruimten … … als ze vakkundig worden aangebracht! 17 september 2018 – Namen
  • Visuele inspecties voor wegennetbeheer Opleiding op 13, 14, 19 en 20 november 2018 – Sterrebeek
  • Aflossing van de wacht in het OCW
  • Het OCW blijft inzetten op visuele inspectie van gemeentewegen
  • URBANWISE Construction Efficiënte bouwlogistiek door middel van een IT-platform
  • Het OCW al bijna twintig jaar in Waver!
  • Validatie van camerasystemen voor visueel rioolonderzoek
  • Valgewichtdeflectiemeter van OCW neemt deel aan vergelijkende proeven bij BASt
  • Oproep voor bijdragen aan het PIARCwereldwegencongres in Abu Dhabi

Vacature - Wetenschappelijk kaderlid (m/v)

Ben je creatief en nieuwsgierig, en heb je een passie voor wegenbouw en milieu? Ben je op zoek naar een baan met afwisseling, waarin je kantoor- en veldwerk kunt combineren? Ben je geboeid door onderzoek, ontwikkeling en experimenten?
Dan word jij misschien onze nieuwe collega die als wetenschappelijk kaderlid (m/v) het team in Sterrebeek komt versterken.

Contact: 

Vacature - Technicus (m/v)

Ben je creatief, nieuwsgierig en heb je interesse voor het werkgebied van waterafvoer- en rioolstelsels? Ben je op zoek naar een baan met afwisseling, waarin je kantoor- en veldwerk kunt combineren? Ben je geboeid door onderzoek, ontwikkeling en experimenten?
Dan word jij misschien onze nieuwe collega die als technicus (m/v) het team in Waver komt versterken.

Contact: 

Vacature - Calculator (m/v)

Ben je dynamisch, gedreven, nieuwsgierig en heb je een passie voor rekenwerk? Ben je geboeid door de wereld van de wegenbouw?
Dan word jij misschien onze nieuwe collega die als calculator (m/v) het team in Woluwe komt versterken.

Contact: 

Vacature - Onderzoeker (m/v)

Ben je creatief, nieuwsgierig en heb je interesse voor het werkgebied van waterafvoer- en rioolstelsels? Ben je op zoek naar een baan met afwisseling, waarin je kantoor- en veldwerk kunt combineren? Ben je geboeid door onderzoek, ontwikkeling en experimenten?
Dan word jij misschien onze nieuwe collega die als onderzoeker (m/v) het team in Waver komt versterken.

Contact: 

Nieuwe directeur-generaal voor het OCW

Met overtuiging, gedrevenheid en persoonlijke inzet heeft Claude Van Rooten de voorbije achttien jaar het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) geleid. Vanaf 1 mei 2018 volgt Annick De Swaef hem officieel op als directeur-generaal van het Centrum.

Claude Van Rooten neemt echter nog geen afscheid van de weg. Als directeur Internationale Relaties zal hij zich concentreren op internationale contacten. Dat sluit volledig aan op zijn voorzitterschap van de World Road Association (PIARC).

Annick De Swaef zal het OCW geestdriftig en resoluut naar de toekomst leiden, zodat het Centrum meer dan ooit mee aan de weg van morgen kan bouwen. Naast haar opleiding als burgerlijk ingenieur steunt zij daarbij op twintig jaar ervaring in diverse domeinen zoals strategische partnerschappen en algemeen management.

Wij wensen beiden veel succes in hun nieuwe opdracht.

Pagina's