Overslaan en naar de inhoud gaan

Droogtebestrijding en hemelwaterbeheer in de wegenbouw (webinar)

OCW verleende zijn medewerking aan deze opleiding van Ie-net.

Ie-net
Logo OCW

Op 10 november organiseerde de Expertgroep Wegenbouw het webinar ‘Droogtebestrijding & hemelwaterbeheer in de wegenbouw’. Met deze 2-delige infosessie buigen we ons over een hot topic, dat als gevolg van de klimaatverandering steeds urgenter wordt. Met een dicht wegennet en de impact daarvan op de waterhuishouding, werkt ook het Vlaams gewest aan concrete oplossingen voor de wegenbouw.
Zij nodigden een aantal experten uit die deze problematiek vanuit verschillende invalshoeken behandelen. 

Droogtebestrijding

Voormiddagsessie : aspect WATER (10u-12u)

Patrick Willems (KU Leuven)
Inleiding en probleemstelling 
Vlaanderen wordt steeds vaker geconfronteerd met zowel langdurige droogte als intense regenval en wateroverlast. Zowel de klimaatverandering als de toenemende urbanisatie zijn een deel van de oorzaak. Oplossingen bestaan o.a. in meer berging, hergebruik en infiltratie van regenwater. Deze zijn ook opgenomen als prioritaire maatregelen in het Blue Deal plan van de Vlaamse Regering

Bram Vogels (VMM)
Visie van VMM

Beleidsmatig wordt bij verhardingen al langer de nadruk gelegd op zowel periodes met intense neerslag of lange droogteperiodes. Daarom wordt ingegaan op de randvoorwaarden voor het vasthouden van water en de uitdagingen die nog voor ons liggen. We staan onder andere stil bij de hemelwaterverordening, de infiltratieplicht en de Blue Deal.

Rik Debusschere (Aquafin)
Verordening hemelwater - omgaan met piekdebieten
Een theoretische kijk op de toepassing van een infiltratiesysteem voor hemelwater in de weg. Wat bepaalt de dimensionering? Welke parameters hebben een fundamentele rol? Aan het einde van het theoretische deel zie je de resultaten van het waterverloop van typische infiltratietechnieken die kunnen toegepast worden in de wegenbouw.

Colette Grégoire (OCW)
Drainage in de wegenbouw
Een overzicht van de maatregelen die moeten worden genomen om het water van het wegoppervlak en uit het weglichaam af te voeren. Verder komen ook de In situ proeven voor het meten van de doorlatendheid aan bod.

Namiddagsessie – aspect WEGENIS (14u-16u)

Margo Briessinck (AWV)
Dimensionering opbouw van de wegstructuur
Het AWV heeft recent standaardstructuren gepubliceerd voor wegstructuren met waterdoorlatende (onder)funderingen. Er zal toegelicht worden hoe deze standaardstructuren tot stand kwamen en hoe ze gebruikt moeten worden.

Anne Beeldens (AB-Roads)
Waterdoorlaatbare betonverhardingen en bestratingen
De verschillende mogelijkheden voor waterdoorlatende verhardingen worden hier kort toegelicht met aandachtspunten voor keuze materiaal en uitvoering. 
 
Rik Debusschere (Aquafin)
Deel techniek  - concrete oplossingen buffering & infiltratie
Hier duiken we de praktijk in. Aan de hand van voorbeelden kom je te weten hoe je een infiltratie systeem uitbouwt met het oog op een duurzame werking, zowel naar stabiliteit als naar waterhuishouding.

Jurgen van Berleere (Willemen)
Praktijkvoorbeeld  - Drainphalt

Vragen of interesse?

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: +32 3 260 08 63
Email: christine.mortelmans@ie-net.be

OCW verleende zijn medewerking aan deze opleiding van Ie-net.

Ie-net
Logo OCW

Op 10 november organiseerde de Expertgroep Wegenbouw het webinar ‘Droogtebestrijding & hemelwaterbeheer in de wegenbouw’. Met deze 2-delige infosessie buigen we ons over een hot topic, dat als gevolg van de klimaatverandering steeds urgenter wordt. Met een dicht wegennet en de impact daarvan op de waterhuishouding, werkt ook het Vlaams gewest aan concrete oplossingen voor de wegenbouw.
Zij nodigden een aantal experten uit die deze problematiek vanuit verschillende invalshoeken behandelen. 

Droogtebestrijding

Voormiddagsessie : aspect WATER (10u-12u)

Patrick Willems (KU Leuven)
Inleiding en probleemstelling 
Vlaanderen wordt steeds vaker geconfronteerd met zowel langdurige droogte als intense regenval en wateroverlast. Zowel de klimaatverandering als de toenemende urbanisatie zijn een deel van de oorzaak. Oplossingen bestaan o.a. in meer berging, hergebruik en infiltratie van regenwater. Deze zijn ook opgenomen als prioritaire maatregelen in het Blue Deal plan van de Vlaamse Regering

Bram Vogels (VMM)
Visie van VMM

Beleidsmatig wordt bij verhardingen al langer de nadruk gelegd op zowel periodes met intense neerslag of lange droogteperiodes. Daarom wordt ingegaan op de randvoorwaarden voor het vasthouden van water en de uitdagingen die nog voor ons liggen. We staan onder andere stil bij de hemelwaterverordening, de infiltratieplicht en de Blue Deal.

Rik Debusschere (Aquafin)
Verordening hemelwater - omgaan met piekdebieten
Een theoretische kijk op de toepassing van een infiltratiesysteem voor hemelwater in de weg. Wat bepaalt de dimensionering? Welke parameters hebben een fundamentele rol? Aan het einde van het theoretische deel zie je de resultaten van het waterverloop van typische infiltratietechnieken die kunnen toegepast worden in de wegenbouw.

Colette Grégoire (OCW)
Drainage in de wegenbouw
Een overzicht van de maatregelen die moeten worden genomen om het water van het wegoppervlak en uit het weglichaam af te voeren. Verder komen ook de In situ proeven voor het meten van de doorlatendheid aan bod.

Namiddagsessie – aspect WEGENIS (14u-16u)

Margo Briessinck (AWV)
Dimensionering opbouw van de wegstructuur
Het AWV heeft recent standaardstructuren gepubliceerd voor wegstructuren met waterdoorlatende (onder)funderingen. Er zal toegelicht worden hoe deze standaardstructuren tot stand kwamen en hoe ze gebruikt moeten worden.

Anne Beeldens (AB-Roads)
Waterdoorlaatbare betonverhardingen en bestratingen
De verschillende mogelijkheden voor waterdoorlatende verhardingen worden hier kort toegelicht met aandachtspunten voor keuze materiaal en uitvoering. 
 
Rik Debusschere (Aquafin)
Deel techniek  - concrete oplossingen buffering & infiltratie
Hier duiken we de praktijk in. Aan de hand van voorbeelden kom je te weten hoe je een infiltratie systeem uitbouwt met het oog op een duurzame werking, zowel naar stabiliteit als naar waterhuishouding.

Jurgen van Berleere (Willemen)
Praktijkvoorbeeld  - Drainphalt

Vragen of interesse?

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: +32 3 260 08 63
Email: christine.mortelmans@ie-net.be