Overslaan en naar de inhoud gaan

PREMANAT – Prestatie-eisen voor materialen in natuursteenbestratingen

Natuursteenbestratingen genieten sinds kort een vernieuwde belangstelling in de wegenbouw. Ze hebben duidelijk weer hun plaats in een stedelijke context. Onder de materialen die tegenwoordig worden gebruikt, bevinden zich echter ook heel wat geïmporteerde materialen, waarover nog niet zoveel bekend is wat eigenschappen en toepasbaarheid in ons klimaat betreft. Bovendien zijn de aanbrengingstechnieken de laatste jaren ook sterk geëvolueerd. Ten slotte vertoont de normalisatie voor bepaalde aspecten van natuursteen bij toepassing in buitenbestratingen nog een aantal lacunes.

Het PREMANAT-project heeft dan ook als hoofddoel beproevingsmethoden en bijbehorende prestatie-eisen vast te leggen voor materialen die in natuursteenbestratingen onder verkeer worden toegepast.

Premanat

Projectverloop

Er werd gestart met een literatuurstudie, waarna een overzicht van bestaande methodes en bijbehorende prestatie-eisen werd opgesteld. Voor de voegplaatmaterialen in dilatatievoegen was er een eerste indeling in verschillende productgroepen, waaruit later een selectie zal worden gemaakt.

In de periode februari-maart 2017 zijn een aantal proefvakken in natuursteenbestrating aangelegd op het OCW-terrein in Sterrebeek. Hierbij werden een aantal variaties in structuuropbouw (fundering, stelbed), type natuursteen, oppervlakafwerking en voegmateriaal getest.

SRT

Ondertussen zijn de eerste proeven op natuurstenen bestratingselementen in het laboratorium  uitgevoerd. Daarnaast zijn ook verschillende materialen voor uitzettingsvoegen getest en zijn verschillende bouwplaatsen opgemeten ter validatie van de laboratoriumresultaten.

In 2018 zal een laatste vergadering tussen de partners (OCW en WTCB) plaatsvinden, onder meer voor het opstarten van numerieke simulaties met eindige-elementenberekeningen, om de thermische uitzettingen en spanningsopbouw in natuursteenbestratingen met courant gebruikte materialen te achterhalen.

Premanat
In 2018 zal een laatste vergadering tussen de partners (OCW en WTCB) plaatsvinden, onder meer voor het opstarten van numerieke simulaties met eindige-elementenberekeningen, om de thermische uitzettingen en spanningsopbouw in natuursteenbestratingen met courant gebruikte materialen te achterhalen.
Premanat
Premanat
Premanat

Natuursteenbestratingen genieten sinds kort een vernieuwde belangstelling in de wegenbouw. Ze hebben duidelijk weer hun plaats in een stedelijke context. Onder de materialen die tegenwoordig worden gebruikt, bevinden zich echter ook heel wat geïmporteerde materialen, waarover nog niet zoveel bekend is wat eigenschappen en toepasbaarheid in ons klimaat betreft. Bovendien zijn de aanbrengingstechnieken de laatste jaren ook sterk geëvolueerd. Ten slotte vertoont de normalisatie voor bepaalde aspecten van natuursteen bij toepassing in buitenbestratingen nog een aantal lacunes.

Het PREMANAT-project heeft dan ook als hoofddoel beproevingsmethoden en bijbehorende prestatie-eisen vast te leggen voor materialen die in natuursteenbestratingen onder verkeer worden toegepast.

Premanat

Projectverloop

Er werd gestart met een literatuurstudie, waarna een overzicht van bestaande methodes en bijbehorende prestatie-eisen werd opgesteld. Voor de voegplaatmaterialen in dilatatievoegen was er een eerste indeling in verschillende productgroepen, waaruit later een selectie zal worden gemaakt.

In de periode februari-maart 2017 zijn een aantal proefvakken in natuursteenbestrating aangelegd op het OCW-terrein in Sterrebeek. Hierbij werden een aantal variaties in structuuropbouw (fundering, stelbed), type natuursteen, oppervlakafwerking en voegmateriaal getest.

SRT

Ondertussen zijn de eerste proeven op natuurstenen bestratingselementen in het laboratorium  uitgevoerd. Daarnaast zijn ook verschillende materialen voor uitzettingsvoegen getest en zijn verschillende bouwplaatsen opgemeten ter validatie van de laboratoriumresultaten.

In 2018 zal een laatste vergadering tussen de partners (OCW en WTCB) plaatsvinden, onder meer voor het opstarten van numerieke simulaties met eindige-elementenberekeningen, om de thermische uitzettingen en spanningsopbouw in natuursteenbestratingen met courant gebruikte materialen te achterhalen.

Premanat
In 2018 zal een laatste vergadering tussen de partners (OCW en WTCB) plaatsvinden, onder meer voor het opstarten van numerieke simulaties met eindige-elementenberekeningen, om de thermische uitzettingen en spanningsopbouw in natuursteenbestratingen met courant gebruikte materialen te achterhalen.
Premanat
Premanat
Premanat