Overslaan en naar de inhoud gaan

Verjongingsmiddelen voor asfalthergebruik

In België wordt hergebruik van asfaltgranulaat (AG) al meer dan veertig jaar toegepast. Hiermee is ons land een van de koplopers in Europa en bij uitbreiding op wereldvlak. De ecologische en financiële baten van asfalthergebruik zijn hierbij de voornaamste drijfveren. Dit succesvolle hergebruik betekent dat de sector momenteel (en in de toekomst wellicht nog meer) aandacht moet besteden aan de problematiek van herhaald hergebruik (multiple recycling). Als we asfalthergebruik duurzaam (zonder prestatieverlies) willen blijven toepassen of, in het ideale geval, willen verhogen, is toevoeging van additieven en in het bijzonder van verjongingsmiddelen (rejuvenators) noodzakelijk.

verjongingsmiddelen voor asfalthergebruik

Verjongingsmiddelen

Een verjongingsmiddel is een algemene term voor een additief dat aan AG wordt toegevoegd om de kenmerken van het oude bindmiddel te regenereren, zodat de oorspronkelijke prestaties van het bindmiddel zo dicht mogelijk worden benaderd en het negatieve effect van de veroudering van het bindmiddel wordt tegengegaan.

Proefvakken

OCW en het onderzoeksteam EMIB (Energy and Materials in Infrastructure and Buildings) van de Universiteit Antwerpen werken als partners samen om het gebruik van verjongingsmiddelen uit technisch, economisch en milieuoogpunt af te toetsen. Het innovatieve karakter van deze technologie wordt voor de asfaltsector door middel van de proefvakken in de praktijk gedemonstreerd. Hierbij komt de toepassing van AG in zowel toplagen (momenteel niet toegestaan volgens de standaardbestekken) als onderlagen (verhoogde percentages AG) aan bod.

Het onderzoek wordt ondersteund door een tiental aannemers, asfaltproducenten, leveranciers en sectororganisaties die samen met de wegbeheerders inzetten op deze innovatie.

In OCW Mededelingen 119 is een uitgebreid artikel over het onderwerp verschenen.

In België wordt hergebruik van asfaltgranulaat (AG) al meer dan veertig jaar toegepast. Hiermee is ons land een van de koplopers in Europa en bij uitbreiding op wereldvlak. De ecologische en financiële baten van asfalthergebruik zijn hierbij de voornaamste drijfveren. Dit succesvolle hergebruik betekent dat de sector momenteel (en in de toekomst wellicht nog meer) aandacht moet besteden aan de problematiek van herhaald hergebruik (multiple recycling). Als we asfalthergebruik duurzaam (zonder prestatieverlies) willen blijven toepassen of, in het ideale geval, willen verhogen, is toevoeging van additieven en in het bijzonder van verjongingsmiddelen (rejuvenators) noodzakelijk.

verjongingsmiddelen voor asfalthergebruik

Verjongingsmiddelen

Een verjongingsmiddel is een algemene term voor een additief dat aan AG wordt toegevoegd om de kenmerken van het oude bindmiddel te regenereren, zodat de oorspronkelijke prestaties van het bindmiddel zo dicht mogelijk worden benaderd en het negatieve effect van de veroudering van het bindmiddel wordt tegengegaan.

Proefvakken

OCW en het onderzoeksteam EMIB (Energy and Materials in Infrastructure and Buildings) van de Universiteit Antwerpen werken als partners samen om het gebruik van verjongingsmiddelen uit technisch, economisch en milieuoogpunt af te toetsen. Het innovatieve karakter van deze technologie wordt voor de asfaltsector door middel van de proefvakken in de praktijk gedemonstreerd. Hierbij komt de toepassing van AG in zowel toplagen (momenteel niet toegestaan volgens de standaardbestekken) als onderlagen (verhoogde percentages AG) aan bod.

Het onderzoek wordt ondersteund door een tiental aannemers, asfaltproducenten, leveranciers en sectororganisaties die samen met de wegbeheerders inzetten op deze innovatie.

In OCW Mededelingen 119 is een uitgebreid artikel over het onderwerp verschenen.