Overslaan en naar de inhoud gaan

OCW blijft inzetten op visuele inspectie van gemeentewegen

OCW is al sinds de jaren 1950 actief op het vlak van wegconditieonderzoek. Visuele weginspectie is een van de technieken en tools hiervoor. Ze levert objectieve informatie voor wegbeheerders om een algemeen beeldt te krijgen over de staat van hun wegennet. Dat is een uitgangspunt dan prioriteiten voor onderhoud of aanleg te stellen en budgetten te bepalen.

brac-visuele inspecties

Methodiek

OCW actualiseerde een methodiek voor visuele inspecties op netwerkniveau. Deze methodiek kan worden toegepast voor de drie meest voorkomende soorten van verhardingen: asfalt-, beton- en elementenverhardingen. De methodiek maakt een uniforme, herhaalbare en reproduceerbare uitvoering van visuele inspecties mogelijk. Ze presenteert ook de verschillende hulpmiddelen op het terrein en de berekeningswijze van de visuele index als score voor een onderzocht wegvak(onderdeel); ze bepaalt de te coderen schadebeelden, vanaf wanneer zij moeten worden geregistreerd, enz. Ze beschrijft ook de kadastrering van een wegennet. Dat is een voorwaarde vormt voor elke diagnose op netwerkniveau.

Opleidingen

OCW wil deze methodiek en zijn ervaring met zoveel mogelijk vakmensen in de wegenbouw delen. Daarom geeft het sinds 2015 geregeld opleidingssessies voor de verschillende wegbeheerders en terreinmedewerkers die hun wegennet op een “toegankelijke” manier met visuele inspectie willen evalueren.

Kijk in de Kalender van de Belgian Road Academy voor data en alle praktische informatie.

Tool voor op het terrein

Streetbloc is een tool voor het coderen van oppervlakschade aan gemeente- of daarmee vergelijkbare wegen. Hij vergemakkelijkt de toepassing van de OCW-methodiek op het terrein. De tool is door het Franse bedrijf LOGIROAD ontwikkeld en heeft de vorm van een specifieke softwareapplicatie die op een gewone tablet kan draaien.

Streetbloc is intuïtief en eenvoudig te gebruiken. Een inspecteur op het terrein kan ermee per partij van 5 m de verschillende schadebeelden coderen die in de OCW-methodiek worden vermeld, de verschillende indices (scores) voor elk onderzocht wegvakonderdeel in real time berekenen, desgewenst in situ foto’s en stemcommentaren registreren die specifiek op een bepaalde partij van 5 m betrekking hebben, enz. Het te onderzoeken wegvakonderdeel wordt gekozen uit een algemene database (BDG, of Base de Données Globale). De wegbeheerder kan die BDG op een eenvoudige manier opbouwen en met verloop van tijd naar behoefte kan aanvullen. Deze op een tablet geladen BDG kan ook worden uitgezet op een basiskaart. Dat vergemakkelijkt de identificatie van de te onderzoeken wegvakonderdelen.

Om de afstemming op onze methodiek te beoordelen en te optimaliseren, heeft OCW de verschillende fasen in de ontwikkeling van deze tool van nabij gevolgd en gecontroleerd. De versie 1.05 van Streetbloc, die het OCW heeft aangekocht, stemt overeen met onze methodiek en voldoet aan onze huidige verwachtingen. Zij draagt dan ook zowel het OCW-logo als de vermelding “Based on BRRC methodology”.

OCW is al sinds de jaren 1950 actief op het vlak van wegconditieonderzoek. Visuele weginspectie is een van de technieken en tools hiervoor. Ze levert objectieve informatie voor wegbeheerders om een algemeen beeldt te krijgen over de staat van hun wegennet. Dat is een uitgangspunt dan prioriteiten voor onderhoud of aanleg te stellen en budgetten te bepalen.

brac-visuele inspecties

Methodiek

OCW actualiseerde een methodiek voor visuele inspecties op netwerkniveau. Deze methodiek kan worden toegepast voor de drie meest voorkomende soorten van verhardingen: asfalt-, beton- en elementenverhardingen. De methodiek maakt een uniforme, herhaalbare en reproduceerbare uitvoering van visuele inspecties mogelijk. Ze presenteert ook de verschillende hulpmiddelen op het terrein en de berekeningswijze van de visuele index als score voor een onderzocht wegvak(onderdeel); ze bepaalt de te coderen schadebeelden, vanaf wanneer zij moeten worden geregistreerd, enz. Ze beschrijft ook de kadastrering van een wegennet. Dat is een voorwaarde vormt voor elke diagnose op netwerkniveau.

Opleidingen

OCW wil deze methodiek en zijn ervaring met zoveel mogelijk vakmensen in de wegenbouw delen. Daarom geeft het sinds 2015 geregeld opleidingssessies voor de verschillende wegbeheerders en terreinmedewerkers die hun wegennet op een “toegankelijke” manier met visuele inspectie willen evalueren.

Kijk in de Kalender van de Belgian Road Academy voor data en alle praktische informatie.

Tool voor op het terrein

Streetbloc is een tool voor het coderen van oppervlakschade aan gemeente- of daarmee vergelijkbare wegen. Hij vergemakkelijkt de toepassing van de OCW-methodiek op het terrein. De tool is door het Franse bedrijf LOGIROAD ontwikkeld en heeft de vorm van een specifieke softwareapplicatie die op een gewone tablet kan draaien.

Streetbloc is intuïtief en eenvoudig te gebruiken. Een inspecteur op het terrein kan ermee per partij van 5 m de verschillende schadebeelden coderen die in de OCW-methodiek worden vermeld, de verschillende indices (scores) voor elk onderzocht wegvakonderdeel in real time berekenen, desgewenst in situ foto’s en stemcommentaren registreren die specifiek op een bepaalde partij van 5 m betrekking hebben, enz. Het te onderzoeken wegvakonderdeel wordt gekozen uit een algemene database (BDG, of Base de Données Globale). De wegbeheerder kan die BDG op een eenvoudige manier opbouwen en met verloop van tijd naar behoefte kan aanvullen. Deze op een tablet geladen BDG kan ook worden uitgezet op een basiskaart. Dat vergemakkelijkt de identificatie van de te onderzoeken wegvakonderdelen.

Om de afstemming op onze methodiek te beoordelen en te optimaliseren, heeft OCW de verschillende fasen in de ontwikkeling van deze tool van nabij gevolgd en gecontroleerd. De versie 1.05 van Streetbloc, die het OCW heeft aangekocht, stemt overeen met onze methodiek en voldoet aan onze huidige verwachtingen. Zij draagt dan ook zowel het OCW-logo als de vermelding “Based on BRRC methodology”.