Overslaan en naar de inhoud gaan

Vlakheid van asfaltwegen - Demonstratieproject rond 3D-frezen

Een goede vlakheid is van cruciaal belang voor de veiligheid en het comfort van de weggebruiker. Bij de heraanleg van asfaltwegen is het dan ook belangrijk om de vlakheid van de aangebrachte verharding goed te beheersen.

3D frezen

Het profiel van de bestaande weg dient doorgaans te worden aangepast. Daarbij mogen andere belangrijke parameters echter niet in het gedrang komen, bijvoorbeeld: naleving van de laagdikten tijdens de uitvoering; aansluitingen van de aangelanden (niveaus van de woningopritten). Dat is niet steeds eenvoudig. Degelijk opmeten van de bestaande toestand en het ontwerpen van een goed uitvoeringsplan door een topograaf zijn daarom heel belangrijk. Dit werk is echter zeer intensief en bovendien tijdrovend.

Nieuwe technologie

Sinds kort is nieuwe technologie beschikbaar om dit in de toekomst te vergemakkelijken.

Met 3D-technologie kan de bestaande toestand veilig en zeer nauwkeurig worden gescand. Met de data wordt een 3D-model gemaakt. In dit model worden de nieuwe werkhoogten bepaald en door simulatie kan op eventuele problemen worden geanticipeerd. Het goedgekeurde uitvoeringsplan wordt ingelezen in de sturing van de machines op de bouwplaats. Met behulp van geolokalisatie (gps) kan de machine het uitvoeringsplan nauwgezet uitvoeren.

Demonstratieproject

Om het gebruik van deze technologie te demonstreren, organiseerde het OCW samen met AWV, Topcon, Top-Off en Colas een demonstratieproject rond 3D-frezen. In OCW Mededelingen 119 is een uitgebreid artikel over het onderwerp verschenen.

De betrokken partners vonden het belangrijk de verworven kennis en ervaringen te delen met de sector. Daarom vond op vrijdag 25 oktober 2019 een studievoormiddag (casestudy) in de OCW-vestiging te Sterrebeek plaats.

 

Studievoormiddag3Dfrezen

Een goede vlakheid is van cruciaal belang voor de veiligheid en het comfort van de weggebruiker. Bij de heraanleg van asfaltwegen is het dan ook belangrijk om de vlakheid van de aangebrachte verharding goed te beheersen.

3D frezen

Het profiel van de bestaande weg dient doorgaans te worden aangepast. Daarbij mogen andere belangrijke parameters echter niet in het gedrang komen, bijvoorbeeld: naleving van de laagdikten tijdens de uitvoering; aansluitingen van de aangelanden (niveaus van de woningopritten). Dat is niet steeds eenvoudig. Degelijk opmeten van de bestaande toestand en het ontwerpen van een goed uitvoeringsplan door een topograaf zijn daarom heel belangrijk. Dit werk is echter zeer intensief en bovendien tijdrovend.

Nieuwe technologie

Sinds kort is nieuwe technologie beschikbaar om dit in de toekomst te vergemakkelijken.

Met 3D-technologie kan de bestaande toestand veilig en zeer nauwkeurig worden gescand. Met de data wordt een 3D-model gemaakt. In dit model worden de nieuwe werkhoogten bepaald en door simulatie kan op eventuele problemen worden geanticipeerd. Het goedgekeurde uitvoeringsplan wordt ingelezen in de sturing van de machines op de bouwplaats. Met behulp van geolokalisatie (gps) kan de machine het uitvoeringsplan nauwgezet uitvoeren.

Demonstratieproject

Om het gebruik van deze technologie te demonstreren, organiseerde het OCW samen met AWV, Topcon, Top-Off en Colas een demonstratieproject rond 3D-frezen. In OCW Mededelingen 119 is een uitgebreid artikel over het onderwerp verschenen.

De betrokken partners vonden het belangrijk de verworven kennis en ervaringen te delen met de sector. Daarom vond op vrijdag 25 oktober 2019 een studievoormiddag (casestudy) in de OCW-vestiging te Sterrebeek plaats.

 

Studievoormiddag3Dfrezen