Overslaan en naar de inhoud gaan

Flexibele podotactiele elementen voor buitentoepassingen in openbare ruimten – Constateringen en aanbevelingen

Podotactiele

Flexibele podotactiele elementen maken integraal deel uit van het toegankelijkheidsbeleid dat het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest al een vijftiental jaren voor weggebruikers met specifieke behoeften voert. Ze helpen personen met een visuele beperking zich zelfstandig in openbare ruimten te verplaatsen.

Er doen zich echter twee geregeld terugkerende problemen voor. De duurzaamheid ervan laat het al eens afweten. Daardoor lopen ze soms snel schade op of komen ze los. De tastbaarheid (flexibiliteit, stroefheid van het oppervlak, enz.) tussen bepaalde elementen varieert. Daardoor voldoen sommige van de gebruikte materialen niet altijd aan de behoeften van de weggebruiker.

Daarom heeft OCW in opdracht van Brussel Mobiliteit:

  • onderzocht of de gebruikte flexibele elementen wel degelijk aan de behoeften van weggebruikers met een visuele beperking voldoen;
  • een lijst opgemaakt van de verschillende (soorten van) duurzaamheidsproblemen die zich met dergelijke elementen voordoen; 
  • regels van goede praktijk opgesteld voor de aanbrenging van deze elementen. Deze zijn gewoon op verzoek bij het OCW te verkrijgen;
  •  technische voorschriften uitgewerkt voor opname in het standaardbestek (TB) van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest wanneer het herzien wordt.

In OCW Mededelingen 110 is een uitgebreid artikel over het onderwerp gepubliceerd.

Podotactiele
Podotactiele
Podotactiele

Flexibele podotactiele elementen maken integraal deel uit van het toegankelijkheidsbeleid dat het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest al een vijftiental jaren voor weggebruikers met specifieke behoeften voert. Ze helpen personen met een visuele beperking zich zelfstandig in openbare ruimten te verplaatsen.

Er doen zich echter twee geregeld terugkerende problemen voor. De duurzaamheid ervan laat het al eens afweten. Daardoor lopen ze soms snel schade op of komen ze los. De tastbaarheid (flexibiliteit, stroefheid van het oppervlak, enz.) tussen bepaalde elementen varieert. Daardoor voldoen sommige van de gebruikte materialen niet altijd aan de behoeften van de weggebruiker.

Daarom heeft OCW in opdracht van Brussel Mobiliteit:

  • onderzocht of de gebruikte flexibele elementen wel degelijk aan de behoeften van weggebruikers met een visuele beperking voldoen;
  • een lijst opgemaakt van de verschillende (soorten van) duurzaamheidsproblemen die zich met dergelijke elementen voordoen; 
  • regels van goede praktijk opgesteld voor de aanbrenging van deze elementen. Deze zijn gewoon op verzoek bij het OCW te verkrijgen;
  •  technische voorschriften uitgewerkt voor opname in het standaardbestek (TB) van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest wanneer het herzien wordt.

In OCW Mededelingen 110 is een uitgebreid artikel over het onderwerp gepubliceerd.

Podotactiele
Podotactiele