Skip to main content

Normensteunpunt

Informatie nodig over normalisatie, certificatie en technische specificaties bij wegenwerken? Doe een beroep op het OCW-normensteunpunt.

consistency testing tool

Voor kmo’s in de wegenbouw

De normenantenne biedt nuttige informatie over normalisatie en certificatie aan kmo’s in de wegenbouw. Ze doet dat met de steun van FOD Economie. Ook voor vragen over de toepassing van regels kan je bij OCW terecht.

Normalisatie – Certificatie – Regelgeving

OCW werkt mee aan nieuwe technische specificaties en certificatie (uitgevaardigd door het Europese comité voor normalisatie (CEN) en de internationale normalisatie-instelling ISO). Hoe? Door deel te nemen aan Belgische klankbordgroepen, Europese werkgroepen en internationaal vergelijkend prenormatief onderzoek. OCW neemt ook vaak het initiatief in deze overlegstructuren.

Het Bureau voor Normalisatie (NBN) erkent OCW als federale sectorale operator voor de Europese technische comités:

Informatie nodig over normalisatie, certificatie en technische specificaties bij wegenwerken? Doe een beroep op het OCW-normensteunpunt.

consistency testing tool

Voor kmo’s in de wegenbouw

De normenantenne biedt nuttige informatie over normalisatie en certificatie aan kmo’s in de wegenbouw. Ze doet dat met de steun van FOD Economie. Ook voor vragen over de toepassing van regels kan je bij OCW terecht.

Normalisatie – Certificatie – Regelgeving

OCW werkt mee aan nieuwe technische specificaties en certificatie (uitgevaardigd door het Europese comité voor normalisatie (CEN) en de internationale normalisatie-instelling ISO). Hoe? Door deel te nemen aan Belgische klankbordgroepen, Europese werkgroepen en internationaal vergelijkend prenormatief onderzoek. OCW neemt ook vaak het initiatief in deze overlegstructuren.

Het Bureau voor Normalisatie (NBN) erkent OCW als federale sectorale operator voor de Europese technische comités: