Articles in Taxonomy

OCW werkt mee aan project voor de herinrichting van het Eugène Keymplein in Watermaal-Bosvoorde

De huidige inrichting van het Eugène Keymplein dateert van de jaren 1970 en is verouderd. Ze voldoet niet meer aan de huidige veiligheidseisen, verkeert in slechte staat en veroorzaakt congestie. De hinder en overlast die hieruit voortvloeien, maken een grondige herinrichting van het plein noodzakelijk.

Contact: 

Publicatie van cahier 5 "Methoden voor het tellen van voetgangers in openbare ruimten" van het Voetgangersvademecum van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

In het kader van een onderzoekovereenkomst met Brussel Mobiliteit voor de periode 2014-2015 heeft het OCW recentelijk meegewerkt aan het opmaken van een stand van zaken over methoden voor het tellen en waarnemen van voetgangersverkeer in stedelijke gebieden. Het rapport over dit onderzoek is gepubliceerd als cahier 5 Methoden voor het tellen van voetgangers in openbare ruimten van het Voetgangersvademecum van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Dossier 07 – De fiets, een duurzaam vervoermiddel dat bijzondere verkeers- en bouwtechnische oplossingen vereist

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

>Duurzame ontwikkeling is vandaag een fundamenteel beginsel, dat in alle geledingen van de huidige samenleving doordringt. Het is erop gericht de samenleving anders in te richten, door rekening te houden met de behoeften van de huidige en toekomstige generaties. Om die overgang naar een duurzamere samenleving te verwezenlijken, moet een duurzaam beleid worden gevoerd dat een evenwicht zoekt tussen de drie pijlers van duurzame ontwikkeling: sociale, milieutechnische en economische aspecten.

De fiets, het vervoermiddel waarover dit dossier handelt, is een belangrijk hulpmiddel voor beleidsmakers en burgers om een duurzamere samenleving en mobiliteit te bereiken. Fietsen – als ontspanning, als sportbeoefening of voor dagelijkse verplaatsingen – heeft inderdaad een gunstige invloed op de drie pijlers van duurzame ontwikkeling.

De kwaliteit van voetgangers- en fietsvoorzieningen garanderen

Voetgangers en fietsers zijn volwaardige weggebruikers. Wegeninfrastructuur moet dan ook aan hun specifieke behoeften en verwachtingen voldoen. Dat zijn veiligheid, comfort, aantrekkelijkheid en toegankelijkheid. De kwaliteit van de infrastructuur moet een dagelijkse prioriteit zijn voor ontwerpers, beheerders en aannemers.

Critères de conception et d’exécution pour un aménagement durable. Plateaux, ralentisseurs, coussins, îlots, … et équipements: choix des matériaux et mise en œuvre

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

X. Cocu
Critères de conception et d’exécution pour un aménagement durable. Plateaux, ralentisseurs, coussins, îlots, … et équipements: choix des matériaux et mise en œuvre
Formation continuée des Conseillers en Mobilité «Aménager les entrées d’agglomération». Namen, 05 en 07 mei 2009

Literatuur bij Verhoogde inrichtingen

Contact: 

Pagina's