Articles in Taxonomy

OCW Mededelingen 110

Kerntaken (1)

>>

 • OCW-winteropleiding 2017 Duurzame wegen – Onderhoud en reparaties 20 april 2017 – Lesdag 4bis
  Onderhoud en duurzame reparatie van wegverhardingen en brugbedekkingen met bitumineuze materialen
 • OCW-opleiding Visuele inspectie van stedelijke en gemeentelijke wegennetten
  17-20-21-23 november 2017
 • OCW-opleiding Visueel rioolonderzoek voor inspecteurs volgens de NBN EN 13508-2:2003+A1:2011
  20-21-22-24 november 2017
 • Behandeling van ophooggrond – Beoordeling van de beschikbare bindmiddelen
 • Onderzoek naar flexibele podotactiele elementen voor buitentoepassingen in Brusselse openbare ruimten – Constateringen en aanbevelingen
 • Duurzame ontwikkeling en duurzaam aanbesteden in de wegenbouw – Nieuwe stappen en instrumenten
  • CWA 17089 Indicators for the sustainability assessment of roads
  • OCW-werkgroep Green Public Procurement
  • EDGAR – Evaluation and Decision process for Greener Asphalt Roads
  • Databank voor milieuproductverklaringen
 • Proefvakken voor PREMANAT-project op het OCW-terrein te Sterrebeek

OCW Mededelingen 108

Kerntaken (1)

>>
 • OCW-winteropleiding 2017 Duurzame wegen – Onderhoud en reparaties 26 januari 2017 – 28 maart 2017
 • Totaalbeoordeling van gemeentelijke wegennetten – Methodiek, opleiding en begeleiding!
 • Ringanalyse van dichtheidsmeters – OCW en aannemers zetten extra in op kwaliteit van de verdichting van asfaltverhardingen
 • APERROUT: onderzoek naar de prestaties van mengpuinsteenslag in de wegenbouw
 • OCW werkt mee aan project voor de herinrichting van het Eugène Keymplein in Watermaal-Bosvoorde
 • ECOROADS voor eenvormig beheer van de verkeersveiligheid op wegen en in tunnels

OCW Mededelingen 109

Kerntaken (1)

>>

 • Een Belg voorzitter van PIARC
 • 65 jaar ervaring en samenwerking voor en met de Belgische wegenbranche
 • Agenda
 • OCW-winteropleiding 2017 Duurzame wegen – Onderhoud en reparaties
 • Donderdag 26 januari 2017 – dinsdag 28 maart 2017
 • Samen op weg naar nul dodelijke en zwaargewonde verkeersslachtoffers ITF-seminarie Zero Road Deaths and Serious Injuries: Leading a Paradigm Shift to a Safe System– Parijs – 3 oktober 2016
 • Energie-efficiënte materialen en techno - logieën voor duurzame wegen, ook in België! CEDR-studiedag – 10 november 2016 – Sterrebeek
 • Rubriek Inzoomen op wegbebakening
 • - Wat met het Reglement voor de wegbeheerder?
 • - Jean-Pierre Van de Winckel vertrekt met pensioen

OCW Mededelingen 107

Kerntaken (1)

>>
 • Studiedag Geluidsschermen 6 oktober 2016, Sterrebeek
 • BRRCat, de onlinecatalogus van de bibliotheek van het OCW, is online beschikbaar voor iedereen
 • Stille dunne asfaltdeklagen in stedelijke context: pilotstudie in Antwerpen
 • Bijeenkomst van grondradargebruikers uit Frankrijk en Wallonië in het OCW
 • SilentRoads 2016: nog steeds grote belangstelling voor (de strijd tegen) verkeerslawaai in België en Nederland!
 • LORRY – OCW werkt mee aan de decarbonisering van vrachtverkeer op de weg …
 • Opleiding Visueel weginspecteur voor netbeheer (vervolg)
 • MIRIAM-workshop in het OCW te Sterrebeek
 • Rubriek Inzoomen op wegbebakening Toepassing van de nieuwe definitie voor plaatselijk verkeer
 • Post-Seoelstudiedag op 18 maart 2016: BWV blikt terug en vooruit
 • XXIIIe Belgisch Wegencongres 4-6 oktober 2017, Brussel

OCW Mededelingen 97

Kerntaken (1)

>>
 • OCW-opleidingscyclus 2014: Duurzame wegen - Onderhoud en herstelling: dinsdag 21 januari - donderdag 20 maart 2014
 • Ultrasone tomografie - Een niet-destructieve techniek voor grondige analyse van betonwegen
 • OCW is partner in INTERREG-project LaMiLo - Ommezwaai in de vrachtbezorging door volop rekening te houden met de "laatste kilometers" in de leveringsketen
 • Niet-chemisch(e) onkruidbeheer(sing) op verhardingen met kleinschalige elementen - Nieuwe proefvakken met voegvullingsmaterialen op het OCW-terrein in Sterrebeek
 • Goede praktijken en recentste ontwikkelingen op het vlak van fietsmobiliteit - Een stand van zaken naar aanleiding van Velo-city 2013
 • Rubriek Inzoomen op wegbebakening - Onderborden
 • Ontwikkeling van grondradartechniek - Oproep voor medewerking aan terreinmetingen

Pagina's