Articles in Taxonomy

Temperatuurverloop in een pas aangebrachte asfaltlaag – OCW-publicatie RV 42/06

Op verzoek van de wegbeherende overheden en de aannemers heeft het OCW een onderzoeksproject opgezet om na te gaan hoeveel tijd een pas aangebrachte asfaltlaag nodig heeft om af te koelen. De onderliggende bedoeling is de wachttijd tussen de aanbrenging van het asfalt en de wederopenstelling voor het verkeer aan te passen.

Wintergedrag van zeer open asfalt - IJzelsimulatie in het laboratorium – OCW-publicatie RV 29/87

Vakgebieden (1)

>>
|

Ondanks de talrijke voordelen die verhardingen van zeer open asfalt bezitten, blijven er toch nog vragen aangaande het wintergedrag van dergelijke wegdekken. Terwijl bij sneeuw de verschillen met andere wegdekken door de weggebruiker kunnen worden opgemerkt en zeer zelden oorzaak zijn van ongevallen, is dit bij ijzel echter niet het geval.
Daarom heeft het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw in de klimaatkamer van het Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées van Nancy (Frankrijk), ijzelsimulatieproeven verricht op proefstukken van niet-bereden (dicht) asfaltbeton en zeer open asfaltbeton 0/10 (2 cm dik) en 0/14 (4 cm dik). Daarbij konden verschillende condities voor ijzelvorming worden gesimuleerd.

Twee rekenmethoden voor een eenassig voertuig ter bepaling van de dynamische krachten op een wegprofiel en hun experimentele verificatie – OCW-publicatie RV 24/84

Kerntaken (1)

>>

Deze studie werd uitgevoerd in het kader van het onderzoek naar het mechanische gedrag van uitzetvoegen in bedekkingen op kunstwerken. Deze uitzetvoegen zijn de laatste tijd de bron van belangrijke onderhoudswerken in het bruggenbeheer. De werken uiten zich vooral in een herstelling of volledige vervanging van de voeg en dikwijls ook van de randzones.

Onderhoudsstrategie voor drainerend asfalt – OCW-publicatie RV 39/98

Een werkgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van LIN, het MET en het OCW heeft het technisch-economische nut van de toepassing van drainerend asfalt (bij onze noorderburen bekend als "zeer open asfaltbeton" of "ZOAB") beoordeeld. Daarbij is rekening gehouden met de technische mogelijkheden tot reiniging en de daaraan verbonden kosten, de hergebruiksmogelijkheden en de kosten voor de opslag van het opgebroken materiaal.

Hergebruik ter plaatse van bitumineuze mengsels. Proefwegen te Maasmechelen en Geel – OCW-publicatie RV 30/88

Sedert 1977 zijn de procédés voor het ter plaatse hergebruiken van bitumineuze mengsels in België op 15 wegenwerken toegepast, over een totale oppervlakte van 400.000 m². De techniek biedt economische voordelen doordat zij het materiaalverbruik drukt en het aantal machines en het energieverbruik beperkt, en vermindert tevens in aanzienlijke mate de verkeershinder door onderhoudswerken aan flexibele wegen.

Pagina's