Articles in Taxonomy

Temperatuurverloop in een pas aangebrachte asfaltlaag – OCW-publicatie RV 42/06

Op verzoek van de wegbeherende overheden en de aannemers heeft het OCW een onderzoeksproject opgezet om na te gaan hoeveel tijd een pas aangebrachte asfaltlaag nodig heeft om af te koelen. De onderliggende bedoeling is de wachttijd tussen de aanbrenging van het asfalt en de wederopenstelling voor het verkeer aan te passen.

OCW Mededelingen 110

Kerntaken (1)

>>

 • OCW-winteropleiding 2017 Duurzame wegen – Onderhoud en reparaties 20 april 2017 – Lesdag 4bis
  Onderhoud en duurzame reparatie van wegverhardingen en brugbedekkingen met bitumineuze materialen
 • OCW-opleiding Visuele inspectie van stedelijke en gemeentelijke wegennetten
  17-20-21-23 november 2017
 • OCW-opleiding Visueel rioolonderzoek voor inspecteurs volgens de NBN EN 13508-2:2003+A1:2011
  20-21-22-24 november 2017
 • Behandeling van ophooggrond – Beoordeling van de beschikbare bindmiddelen
 • Onderzoek naar flexibele podotactiele elementen voor buitentoepassingen in Brusselse openbare ruimten – Constateringen en aanbevelingen
 • Duurzame ontwikkeling en duurzaam aanbesteden in de wegenbouw – Nieuwe stappen en instrumenten
  • CWA 17089 Indicators for the sustainability assessment of roads
  • OCW-werkgroep Green Public Procurement
  • EDGAR – Evaluation and Decision process for Greener Asphalt Roads
  • Databank voor milieuproductverklaringen
 • Proefvakken voor PREMANAT-project op het OCW-terrein te Sterrebeek

OCW Mededelingen 108

Kerntaken (1)

>>
 • OCW-winteropleiding 2017 Duurzame wegen – Onderhoud en reparaties 26 januari 2017 – 28 maart 2017
 • Totaalbeoordeling van gemeentelijke wegennetten – Methodiek, opleiding en begeleiding!
 • Ringanalyse van dichtheidsmeters – OCW en aannemers zetten extra in op kwaliteit van de verdichting van asfaltverhardingen
 • APERROUT: onderzoek naar de prestaties van mengpuinsteenslag in de wegenbouw
 • OCW werkt mee aan project voor de herinrichting van het Eugène Keymplein in Watermaal-Bosvoorde
 • ECOROADS voor eenvormig beheer van de verkeersveiligheid op wegen en in tunnels

Handleiding voor industriële buitenverhardingen in beton - OCW Aanbevelingen A 82/11

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Deze publicatie handelt over industriële buitenverhardingen in beton die, voornamelijk omwille van de blootstelling aan weersinvloeden, duidelijk van industriële binnenvloeren moeten worden onderscheiden.

Handleiding voor het ontwerp en de uitvoering van verhardingen in betonstraatsenen - OCW Aanbevelingen A 80/09

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Deze handleiding handelt over verhardingen van betonstraatstenen. Volgens de Europese norm EN 1338 Betonstraatstenen – Eisen en beproevingsmethoden zijn betonstraatstenen geprefabriceerde betonnen verhardingselementen met een maximale lengte-dikteverhouding gelijk aan 4.

Pagina's