Welkom op BRRC

Bijeenkomst van grondradargebruikers uit Frankrijk en Wallonië in het OCW

In Frankrijk gebruiken verschillende afdelingen van de onderzoekscentra CEREMA en IFSTTAR grondradartechniek voor de inspectie van bruggen en wegen. Tweemaal per jaar komen deze Franse gebruikers samen, om ervaringen uit te wisselen en vergelijkende metingen uit te voeren. Sinds enkele jaren nemen ook de Service public de Wallonie (SPW) en het OCW hieraan deel. De SPW past deze niet-destructieve techniek voornamelijk op bruggen toe, het OCW op wegen.

Van 29 tot 31 maart 2016 coördineerde het OCW een dergelijke bijeenkomst in zijn vestigingen te Sterrebeek en Waver. Het twintigtal deelnemers vertegenwoordigde een ruim gamma van gecommercialiseerde antennes – van 200 MHz tot 2,6 GHz en zelfs twee prototypes.

OCW werkt mee aan de decarbonisering van vrachtverkeer op de weg …

Op 28 april 2016 heeft in de OCW-vestiging te Sterrebeek het LORRY-eindseminarie plaatsgevonden.

Het Europese onderzoeksproject LORRY (www.lorryproject.eu) werd uitgevoerd in het kader van het zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling van de Europese Commissie (KP7). Het had als doel innovatieve vrachtwagenbanden met een lagere rolweerstand (20 % ten opzichte van de huidige bandensoorten) te ontwikkelen, om de CO2-uitstoot van vrachtwagens terug te dringen. Tegelijk werd beoogd de slijtweerstand van de nieuwe bandensoorten met ten minste 10 % te verbeteren. Daartoe werd een aantal nieuwe concepten voor het bandenprofiel en de samenstelling van bandrubber gecombineerd. Met het oog op de verdere ontwikkeling van vrachtwagenbanden met lagere rolweerstand is ook een aantal simulatie- en laboratoriummethoden uitgewerkt.

Contact: 

OCW Mededelingen 108

Kerntaken (1)

>>
 • OCW-winteropleiding 2017 Duurzame wegen – Onderhoud en reparaties 26 januari 2017 – 28 maart 2017
 • Totaalbeoordeling van gemeentelijke wegennetten – Methodiek, opleiding en begeleiding!
 • Ringanalyse van dichtheidsmeters – OCW en aannemers zetten extra in op kwaliteit van de verdichting van asfaltverhardingen
 • APERROUT: onderzoek naar de prestaties van mengpuinsteenslag in de wegenbouw
 • OCW werkt mee aan project voor de herinrichting van het Eugène Keymplein in Watermaal-Bosvoorde
 • ECOROADS voor eenvormig beheer van de verkeersveiligheid op wegen en in tunnels

Testen van een telapparaat met rubberen telslangen van het type MetroCount 5620

Vakgebieden (1)

>>
|

Het MC5620-telapparaat is een mobiel toestel om het fietsverkeer op een gescheiden fietspad of fietsstrook op de rijbaan te analyseren. Het maakt gebruikt van twee rubberen dunwandige telslangen, die loodrecht op de fietsvoorziening worden bevestigd. Met de individuele telgegevens kunnen naderhand uitgebreide nalyses (volume, snelheid, wielafstand, enz.) worden uitgevoerd. Volgens de fabrikant van het apparaat (http://metrocount.com) is met de algoritmen een optimale gegevensverwerking voor tijdelijke fietstellingen mogelijk.

Contact: 

SilentRoads 2016: nog steeds grote belangstelling voor (de strijd tegen) verkeerslawaai in België en Nederland!

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Op 12 april 2016 heeft in het auditorium te Sterrebeek het symposium SilentRoads 2016 plaatsgevonden. Het evenement was een gezamenlijk initiatief van het OCW, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de Nederlandse consultant M+P.

De ruim honderdtwintig deelnemers werden onder leiding van dagvoorzitter Dick Botteldooren (Universiteit Gent) langs de verschillende thema’s in verband met (de strijd tegen) wegverkeerslawaai geleid.

Contact: 

Stille dunne asfaltdeklagen in stedelijke context: pilotstudie in Antwerpen

De stad Antwerpen heeft een pilotproject opgezet voor stille dunne asfaltdeklagen in stedelijke context. Dit project heeft als doel het gedrag van deze asfaltlagen te onderzoeken uit het oogpunt van geluidsproductie onder stedelijk (dus langzamer) verkeer, zonder daarbij de mechanische duurzaamheid uit het oog te verliezen.

Voor het project zijn proefvakken met verschillende dunne asfaltdeklagen aangelegd. Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden vonden uitgebreide visuele inspecties plaats, evenals temperatuurmetingen aan het oppervlak en in de laag bij het spreiden en het verdichten van het asfalt.

De proef- en referentievakken worden periodiek gemonitord door middel van textuur, geluids- (SPB- en CPX-) en rolweerstandmetingen.

Documentatiecentrum

Kerntaken (1)

>>

BRRCat, de catalogus van de bibliotheek van het OCW, is online beschikbaar voor iedereen!

De nieuwe Online Public Access Catalog (OPAC) van BRRCat is voortaan online beschikbaar voor iedereen.

Hij bevat momenteel meer dan 32 000 notities over werken in de vakgebieden van het OCW.

Handleiding voor zelfverdichtende uitgraafbare materialen (ZUM’s)

De handleiding is opgesteld door een werkgroep in het kader van een sectorovereenkomst tussen de Waalse Gewestregering en de Confédération de la Construction Wallonne (CCW). Ze heeft als doel het milieuaspect in de bouw te integreren en nuttig hergebruik van bouwafval in de branche onder de aandacht van openbare en private spelers te brengen.

PERSUADE-project afgesloten met seminarie in OCW te Sterrebeek

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Op 24 augustus 2015 tekende een zeventigtal deelnemers uit vijftien landen present in het OCW-auditorium te Sterrebeek voor het eindseminarie over PERSUADE (acroniem voor PoroElastic Road SUrface: an innovation to Avoid Damages to the Environment).

Dit zesjarige Europese onderzoeksproject (1 september 2009 - 31 augustus 2015) onder leiding van het OCW had als doel een veilig en duurzaam poro-elastisch wegdek te ontwikkelen, als middel om wegverkeerslawaai te bestrijden.

Een poro-elastisch wegdek bestaat uit rubberkorrels (gerecyclede autobanden), steentjes en een aantal andere additieven, die met een elastisch kunsthars (polyurethaan) worden gebonden. Het bevat geen bitumen en mag dus niet met rubberasfalt worden verward.

Vroegere experimenten hadden aangetoond dat een dergelijk wegdek het geluid van wegverkeer met 7 tot 12 dB kan verminderen.Ter vergelijking: met een geluidsscherm van 4 m hoog wordt een geluidreducerend effect van ongeveer 8 dB bereikt.

De duurzaamheid liet echter nog te wensen over, vooral wat rafeling en hechting op de onderlaag betrof. Om deze aspecten te verbeteren en een aantal hangende vragen te beantwoorden, was verder uitgebreid onderzoek noodzakelijk.

OCW Mededelingen 107

Kerntaken (1)

>>
 • Studiedag Geluidsschermen 6 oktober 2016, Sterrebeek
 • BRRCat, de onlinecatalogus van de bibliotheek van het OCW, is online beschikbaar voor iedereen
 • Stille dunne asfaltdeklagen in stedelijke context: pilotstudie in Antwerpen
 • Bijeenkomst van grondradargebruikers uit Frankrijk en Wallonië in het OCW
 • SilentRoads 2016: nog steeds grote belangstelling voor (de strijd tegen) verkeerslawaai in België en Nederland!
 • LORRY – OCW werkt mee aan de decarbonisering van vrachtverkeer op de weg …
 • Opleiding Visueel weginspecteur voor netbeheer (vervolg)
 • MIRIAM-workshop in het OCW te Sterrebeek
 • Rubriek Inzoomen op wegbebakening Toepassing van de nieuwe definitie voor plaatselijk verkeer
 • Post-Seoelstudiedag op 18 maart 2016: BWV blikt terug en vooruit
 • XXIIIe Belgisch Wegencongres 4-6 oktober 2017, Brussel

Pagina's