Welkom op BRRC

OCW en aannemers zetten extra in op de kwaliteit van de verdichting van asfaltverhardingen – Resultaten van de OCW-ringanalyse

Zoals in de OCW Mededelingen 108 (april mei juni 2016) was aangekondigd, heeft het OCW een ringanalyse georganiseerd rond het gebruik van in-situdichtheidsmeters.
De meetcampagne vond plaats van 5 tot 7 oktober 2016 en had als voornaamste doelstellingen:

 • de verschillende interne procedures van elke deelnemer te vergelijken met een door het OCW voorgeschreven procedure;
 • de herhaalbaarheid en de reproduceerbaarheid van de verschillende metingen in situ te bepalen.

Het project is van start gegaan met vijf nucleaire toestellen (vier Troxler 3450TM en één Troxler 4640-BTM) [1] en twee elektromagnetische toestellen (Transtech PQI380TM) [2].
Dit artikel maakt een samenvattende analyse van de resultaten en trekt de belangrijkste conclusies. Een gedetailleerd, volledig verslag van de ringanalyse is beschikbaar op onze website [3].

Contact: 

OCW Mededelingen 111

Kerntaken (1)

>>

 • OCW-studiedag Grondradartechniek voor wegconditieonderzoek 24 oktober 2017 – Sterrebeek
 • OCW werkt mee aan nieuwe editie Verkeersveiligheidsauditor vanaf oktober 2017 aan de Universiteit Gent
 • 65 jaar OCW en 70 jaar besluitwet-De Groote
 • OCW en aannemers zetten extra in op de kwaliteit van de verdichting van asfaltverhardingen – Resultaten van de OCW-ringanalyse
 • Infiltratie op publiek domein, een noodzaak!
 • Nieuw pre-normatief onderzoek rond prestatie-eisen voor materialen in natuursteenbestratingen (PREMANAT)
 • OCW op XXIIIe Belgisch Wegencongres 4 tot 6 oktober 2017 in Brussel
 • BWV bezoekt werkzaamheden Woluwelaan
 • Drie Belgen in de commissies van PIARC

Duurzame ontwikkeling en duurzaam aanbesteden in de wegenbouw – Nieuwe stappen en instrumenten

Vakgebieden (1)

>>

Nieuwe inzichten, verwachtingen en eisen maken dat duurzame ontwikkeling ook in de wegenbouw een belangrijk aandachtspunt is. Aanbestedende overheden nemen naast technische en economische ook steeds meer milieuen sociale criteria in alle fasen van hun opdrachten op.

Uitdaging daarbij is voor wegbeheerders om voor elk project de duurzaamste en kostenefficiëntste oplossing te kiezen, en voor aannemers, producenten en leveranciers om de duurzaamheid van hun producten of technieken aan te tonen.

Concreet rijzen de volgende vragen:

 • hoe de maatschappelijke duurzaamheid tijdens de volledige levensduur van een weg beoordelen?;
 • hoe de duurzaamheidscriteria in de openbare aanbesteding meenemen?

Onderzoek naar flexibele podotactiele elementen voor buitentoepassingen in Brusselse openbare ruimten – Constateringen en aanbevelingen


Bij nieuwe inrichtingswerkzaamheden aan een gewest- of een gemeenteweg in Brussel dient de wegbeheerder flexibele podotactiele elementen aan te brengen op alle perrons van openbaarvervoerhalten en op plaatsen waar de geleidelijn voor personen met een visuele beperking van richting verandert [1]. Deze voorzieningen dienen om de weggebruiker te informeren, door hem bijvoorbeeld aan te geven waar hij zich moet opstellen om vooraan in een bus te stappen. Ze helpen personen met een visuele beperking zich zelfstandig in openbare ruimten te verplaatsen. Ze maken ook integraal deel uit van het toegankelijkheidsbeleid dat het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest al een vijftiental jaren voor deze weggebruikers met specifieke behoeften voert.
In het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest worden verschillende “flexibele” elementen gebruikt om dit informatiesignaal te geven. Met verloop van tijd zijn echter bij dergelijke elementen twee geregeld terugkerende problemen gerezen. Enerzijds laat de duurzaamheid ervan het al eens afweten, waardoor zij soms snel schade oplopen of loskomen. Anderzijds varieert de tastbaarheid (flexibiliteit, stroefheid van het oppervlak, enz.) tussen bepaalde elementen, waardoor sommige van de gebruikte materialen niet altijd aan de behoeften van de weggebruiker blijken te voldoen.

Behandeling van ophooggrond – Beoordeling van de beschikbare bindmiddelen


Grondbehandeling is in de wegenbouw een gangbare praktijk geworden om de geotechnische kenmerken van aanwezige grond te verbeteren met het oog op toepassing in een ophoging of als baanbed. De genormaliseerde bindmiddelen die in de standaardbestekken zijn opgenomen, zijn kalk, cement en hydraulische bindmiddelen voor wegenbouw. Tegenwoordig verschijnen op bouwplaatsen en op de markt geregeld producten die uit een industrieel procedé voortkomen, of ontwikkeld zijn om de draagvermogenskenmerken van grond te verbeteren. In deze context heeft het OCW een laboratoriumstudie verricht om een objectief oordeel te kunnen vellen over de doeltreffendheid van deze producten bij een in België bemonsterde grond die representatief is voor de grondsoorten in Europa. In dit artikel wordt bericht over de eerste resultaten van deze studie.

Proefvakken voor PREMANAT-project op het OCW-terrein te Sterrebeek

Vakgebieden (1)

>>
|

In het kader van het prenormatieve onderzoeksproject PREMANAT (voluit Prestatie-eisen voor Materialen in Natuursteenbestratingen) zijn recentelijk op het OCW-terrein te Sterrebeek verschillende proefvakken aangelegd.
Het tweejarige project (1/10/2016-30/09/2018) is opgezet door het OCW en het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) en geniet steun van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie en het Bureau voor Normalisatie (NBN).

Contact: 

Samen op weg naar nul dodelijke en zwaargewonde verkeersslachtoffers – ITF-seminarie Zero Road Deaths and Serious Injuries: Leading a Paradigm Shift to a Safe System Parijs – 3 oktober 2016

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Jaarlijks sterven wereldwijd 1,25 miljoen mensen in verkeersongevallen en ruim 50 miljoen lopen ernstige letsels op. Dat heeft aanzienlijke gevolgen op menselijk, maatschappelijk en economisch vlak (2 tot 5 % van het BNP). Daarom willen de Verenigde Naties het aantal verkeersdoden tegen 2020 met de helft verminderen.

Contact: 

OCW Mededelingen 110

Kerntaken (1)

>>

 • OCW-winteropleiding 2017 Duurzame wegen – Onderhoud en reparaties 20 april 2017 – Lesdag 4bis
  Onderhoud en duurzame reparatie van wegverhardingen en brugbedekkingen met bitumineuze materialen
 • OCW-opleiding Visuele inspectie van stedelijke en gemeentelijke wegennetten
  17-20-21-23 november 2017
 • OCW-opleiding Visueel rioolonderzoek voor inspecteurs volgens de NBN EN 13508-2:2003+A1:2011
  20-21-22-24 november 2017
 • Behandeling van ophooggrond – Beoordeling van de beschikbare bindmiddelen
 • Onderzoek naar flexibele podotactiele elementen voor buitentoepassingen in Brusselse openbare ruimten – Constateringen en aanbevelingen
 • Duurzame ontwikkeling en duurzaam aanbesteden in de wegenbouw – Nieuwe stappen en instrumenten
  • CWA 17089 Indicators for the sustainability assessment of roads
  • OCW-werkgroep Green Public Procurement
  • EDGAR – Evaluation and Decision process for Greener Asphalt Roads
  • Databank voor milieuproductverklaringen
 • Proefvakken voor PREMANAT-project op het OCW-terrein te Sterrebeek

Pagina's