Welkom op BRRC

Ringanalyse van dichtheidsmeters – OCW en aannemers zetten extra in op kwaliteit van de verdichting van asfaltverhardingen

Aannemers schaffen steeds vaker een dichtheidsmeter aan om de kwaliteit van de verdichting van asfaltverhardingen in situ te meten. Op grond van zijn jarenlange ervaring met dichtheidsmetingen op de weg heeft het OCW het initiatief genomen om vergelijkende proeven voor het gebruik van dichtheidsmeters in situ te organiseren.

Momenteel worden in de Belgische wegenbouw twee soorten van toestellen gebruikt: nucleaire en elektromagnetische dichtheidsmeters.

Contact: 

Totaalbeoordeling van gemeentelijke wegennetten – Methodiek, opleiding en begeleiding!

Voor beheerders van zowel gemeentewegen in een stedelijke of landelijke omgeving als van wegen op haventerreinen, vliegvelden, enz. zijn regelmatige beoordeling en eerste analyse van de algemene staat van hun wegennet (aanpak op netwerkniveau) geen eenvoudige opgaven.
Onze enquêtes hebben uitgewezen dat heel wat wegbeheerders dan ook werkelijk nood hebben aan een onderbouwde, toegankelijke, geloofwaardige en duurzame methode voor een totaalbeoordeling van hun wegennet.

MIRIAM-workshop in het OCW te Sterrebeek Rolling Resistance in Road Infrastructure Asset Management

MIRIAM, een onderzoeksproject met twaalf partners uit Europa en de Verenigde Staten onder leiding van het Danish Road Directorate (DRD), verzamelt en verspreidt nuttige informatie om duurzame, milieuvriendelijke weginfrastructuur te realiseren. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn vermindering van CO2-uitstoot en hogere energie-efficiëntie door toepassing van wegdekken met een lagere rolweerstand. Bij een lagere rolweerstand van het wegdek neemt het energieverbruik af.

Contact: 

Bijeenkomst van grondradargebruikers uit Frankrijk en Wallonië in het OCW

In Frankrijk gebruiken verschillende afdelingen van de onderzoekscentra CEREMA en IFSTTAR grondradartechniek voor de inspectie van bruggen en wegen. Tweemaal per jaar komen deze Franse gebruikers samen, om ervaringen uit te wisselen en vergelijkende metingen uit te voeren. Sinds enkele jaren nemen ook de Service public de Wallonie (SPW) en het OCW hieraan deel. De SPW past deze niet-destructieve techniek voornamelijk op bruggen toe, het OCW op wegen.

Van 29 tot 31 maart 2016 coördineerde het OCW een dergelijke bijeenkomst in zijn vestigingen te Sterrebeek en Waver. Het twintigtal deelnemers vertegenwoordigde een ruim gamma van gecommercialiseerde antennes – van 200 MHz tot 2,6 GHz en zelfs twee prototypes.

OCW werkt mee aan de decarbonisering van vrachtverkeer op de weg …

Op 28 april 2016 heeft in de OCW-vestiging te Sterrebeek het LORRY-eindseminarie plaatsgevonden.

Het Europese onderzoeksproject LORRY (www.lorryproject.eu) werd uitgevoerd in het kader van het zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling van de Europese Commissie (KP7). Het had als doel innovatieve vrachtwagenbanden met een lagere rolweerstand (20 % ten opzichte van de huidige bandensoorten) te ontwikkelen, om de CO2-uitstoot van vrachtwagens terug te dringen. Tegelijk werd beoogd de slijtweerstand van de nieuwe bandensoorten met ten minste 10 % te verbeteren. Daartoe werd een aantal nieuwe concepten voor het bandenprofiel en de samenstelling van bandrubber gecombineerd. Met het oog op de verdere ontwikkeling van vrachtwagenbanden met lagere rolweerstand is ook een aantal simulatie- en laboratoriummethoden uitgewerkt.

Contact: 

OCW Mededelingen 108

Kerntaken (1)

>>
  • OCW-winteropleiding 2017 Duurzame wegen – Onderhoud en reparaties 26 januari 2017 – 28 maart 2017
  • Totaalbeoordeling van gemeentelijke wegennetten – Methodiek, opleiding en begeleiding!
  • Ringanalyse van dichtheidsmeters – OCW en aannemers zetten extra in op kwaliteit van de verdichting van asfaltverhardingen
  • APERROUT: onderzoek naar de prestaties van mengpuinsteenslag in de wegenbouw
  • OCW werkt mee aan project voor de herinrichting van het Eugène Keymplein in Watermaal-Bosvoorde
  • ECOROADS voor eenvormig beheer van de verkeersveiligheid op wegen en in tunnels

Testen van een telapparaat met rubberen telslangen van het type MetroCount 5620

Vakgebieden (1)

>>
|

Het MC5620-telapparaat is een mobiel toestel om het fietsverkeer op een gescheiden fietspad of fietsstrook op de rijbaan te analyseren. Het maakt gebruikt van twee rubberen dunwandige telslangen, die loodrecht op de fietsvoorziening worden bevestigd. Met de individuele telgegevens kunnen naderhand uitgebreide nalyses (volume, snelheid, wielafstand, enz.) worden uitgevoerd. Volgens de fabrikant van het apparaat (http://metrocount.com) is met de algoritmen een optimale gegevensverwerking voor tijdelijke fietstellingen mogelijk.

Contact: 

SilentRoads 2016: nog steeds grote belangstelling voor (de strijd tegen) verkeerslawaai in België en Nederland!

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Op 12 april 2016 heeft in het auditorium te Sterrebeek het symposium SilentRoads 2016 plaatsgevonden. Het evenement was een gezamenlijk initiatief van het OCW, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de Nederlandse consultant M+P.

De ruim honderdtwintig deelnemers werden onder leiding van dagvoorzitter Dick Botteldooren (Universiteit Gent) langs de verschillende thema’s in verband met (de strijd tegen) wegverkeerslawaai geleid.

Contact: 

Stille dunne asfaltdeklagen in stedelijke context: pilotstudie in Antwerpen

De stad Antwerpen heeft een pilotproject opgezet voor stille dunne asfaltdeklagen in stedelijke context. Dit project heeft als doel het gedrag van deze asfaltlagen te onderzoeken uit het oogpunt van geluidsproductie onder stedelijk (dus langzamer) verkeer, zonder daarbij de mechanische duurzaamheid uit het oog te verliezen.

Voor het project zijn proefvakken met verschillende dunne asfaltdeklagen aangelegd. Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden vonden uitgebreide visuele inspecties plaats, evenals temperatuurmetingen aan het oppervlak en in de laag bij het spreiden en het verdichten van het asfalt.

De proef- en referentievakken worden periodiek gemonitord door middel van textuur, geluids- (SPB- en CPX-) en rolweerstandmetingen.

Documentatiecentrum

Kerntaken (1)

>>

BRRCat, de catalogus van de bibliotheek van het OCW, is online beschikbaar voor iedereen!

De nieuwe Online Public Access Catalog (OPAC) van BRRCat is voortaan online beschikbaar voor iedereen.

Hij bevat momenteel meer dan 32 000 notities over werken in de vakgebieden van het OCW.

Pagina's