Open Bedijvendag 2018
Ons YouTube-kanaal

Welkom op BRRC

OCW-studiedag Grondradartechniek voor wegconditieonderzoek

Gelieve hieronder de presentaties van de lesdag in pdf-opmaak te vinden.

OCW Mededelingen 112

Kerntaken (1)

>>

Het wemelt van informatie en innovatieve ideeën op het XXIIIe Belgische Wegencongres!

Op woensdag 4 oktober opent het niet te missen Belgische Wegencongres voor drie opeenvolgende dagen zijn deuren in het SQUARE Brussels Meeting Centre. Met tal van sessies rond de vier hoofdfasen in de levensduur van weginfrastructuur – ontwerp, uitvoering, onderhoud en exploitatie – heeft het voor elk wat wils in petto.
Het OCW is er zeer actief …

Continue deformatiecontrole van thermoplastische buizen voor straatriolering door middel van de BRRC-Defco-Test- MN 86/13 rev.1

Kerntaken (1)

>>

Een van de materiaalgroepen die voor de aanleg van buitenriolering wordt gebruikt, namelijk thermoplastische buizen, heeft de eigenschap flexibel te zijn. Bij een te hoge belasting tijdens het leggen van de buizen kan echter deformatie optreden.

Bij correcte verdichting kan deze deformatie, die volgens de geldende normen of bestekvoorschriften toelaatbaar is, binnen de grenzen worden gehouden.

Of en hoeveel deformatie na de aanleg is opgetreden, kan met verschillende technieken worden bepaald.

Het OCW is op zoek gegaan naar een techniek die eenvoudig kan worden uitgevoerd én in de meeste omstandigheden betrouwbaar is. Een van de eenvoudigste technieken om na te gaan of de deformatie binnen de grenzen van het toelaatbare blijft, is een controle met de “BRRC-Defco-Test”.

Deze publicatie beschrijft de werkwijze, de apparatuur en de wijze van rapporteren. Ze is een revisie en upgrade van de editie uit 2013. Ze annuleert en vervangt die dan ook volledig.

OCW en nv Stadsbader leggen de eerste proefvakken aan met verjongingsmiddel voor asfalthergebruik

Van 7 tot 9 september 2017 werden op de productiesite van de nv Stadsbader in Vaulx nabij Doornik proefvakken aangelegd, waarbij voor de eerste maal in ons land een verjongingsmiddel (rejuvenator) werd toegepast.
Een verjongingsmiddel is een algemene term voor een additief dat aan asfaltgranulaat (AG) wordt toegevoegd (figuur 2) om de kenmerken van het oude bindmiddel te regenereren zodat de oorspronkelijke prestaties grotendeels opnieuw worden bereikt.

OCW en aannemers zetten extra in op de kwaliteit van de verdichting van asfaltverhardingen – Resultaten van de OCW-ringanalyse

Zoals in de OCW Mededelingen 108 (april mei juni 2016) was aangekondigd, heeft het OCW een ringanalyse georganiseerd rond het gebruik van in-situdichtheidsmeters.
De meetcampagne vond plaats van 5 tot 7 oktober 2016 en had als voornaamste doelstellingen:

  • de verschillende interne procedures van elke deelnemer te vergelijken met een door het OCW voorgeschreven procedure;
  • de herhaalbaarheid en de reproduceerbaarheid van de verschillende metingen in situ te bepalen.

Het project is van start gegaan met vijf nucleaire toestellen (vier Troxler 3450TM en één Troxler 4640-BTM) [1] en twee elektromagnetische toestellen (Transtech PQI380TM) [2].
Dit artikel maakt een samenvattende analyse van de resultaten en trekt de belangrijkste conclusies. Een gedetailleerd, volledig verslag van de ringanalyse is beschikbaar op onze website [3].

Contact: 

Pagina's