Welkom op BRRC

OCW Mededelingen 109

Kerntaken (1)

>>

  • Een Belg voorzitter van PIARC
  • 65 jaar ervaring en samenwerking voor en met de Belgische wegenbranche
  • Agenda
  • OCW-winteropleiding 2017 Duurzame wegen – Onderhoud en reparaties
  • Donderdag 26 januari 2017 – dinsdag 28 maart 2017
  • Samen op weg naar nul dodelijke en zwaargewonde verkeersslachtoffers ITF-seminarie Zero Road Deaths and Serious Injuries: Leading a Paradigm Shift to a Safe System– Parijs – 3 oktober 2016
  • Energie-efficiënte materialen en techno - logieën voor duurzame wegen, ook in België! CEDR-studiedag – 10 november 2016 – Sterrebeek
  • Rubriek Inzoomen op wegbebakening
  • - Wat met het Reglement voor de wegbeheerder?
  • - Jean-Pierre Van de Winckel vertrekt met pensioen

Gebruik van grondradar voor wegconditieonderzoek – Methodieken - MN 91/16

Kerntaken (1)

>>

Dit document richt zich tot de gebruikers van grondradar voor wegconditieonderzoek. Het doet praktische aanbevelingen voor de keuze van de uitrusting en voor het inzamelen, verwerken en interpreteren van meetgegevens.

Energie-efficiënte materialen en technologieën voor duurzame wegen, ook in België! CEDR-studiedag – 10 november 2016 – Sterrebeek

CEDR (www.cedr.eu) is een samenwerkingsplatform van de Europese wegendirecteuren met als doel het wegvervoersysteem en de weginfrastructuur te verbeteren.

Het CEDR Transnational Research Programme is een initiatief om samen oproepen voor onderzoeksprojecten rond actuele thema’s in de wegenbouw uit te schrijven. De nadruk ligt daarbij op de toepassingsmogelijkheden voor de Europese wegbeheerders. Er moet worden gestreefd naar een optimale samenwerking tussen consortia en er dient te worden voortgebouwd op resultaten van voorgaande projecten, om het onderzoek optimaal te doen renderen.

In 2013 werd met steun van Duitsland, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Slovenië en het Verenigd Koninkrijk een oproep gedaan voor projectvoorstellen rond energie-efficiënte materialen en technologieën. Aanleiding voor deze oproep was het toenemende gebruik van zogenoemde “groene” materialen en nieuwe technologieën in de wegenbouw met het oog op een verhoogde algemene duurzaamheid. Dit plaatst de sector voor enorme uitdagingen op het gebied van onder meer materiaalkenmerking, voorschriften, ontwerp, uitvoering, onderhoud en groene openbare aanbestedingen (Green Public Procurement). De CEDR-oproep had als doel concepten, methodologieën en strategieën te ontwikkelen die deze overgang naar duurzamere wegenbouw bevorderen.

CEDR Event on Energy Efficient Materials and Technologies for Durable and Sustainable Roads - November 10, 2016

The transition towards more sustainable road materials with lower energy demand introduces many challenges and difficulties in procurement, product specification and characterization of delivered pavements. The projects of this CEDR Call 2013 focus on tools and methods to solve these issues.

OCW-winteropleiding 2017 – Duurzame wegen – Onderhoud en reparaties – Donderdag 26 januari 2017

Ontwaken we binnenkort in een oogverblindend wit sneeuwlandschap, verdrinken we in de gutsende regen op watergladde wegen of slepen we ons door een zachte, grijsgrauwe winter? Daarover durven wij ons niet uit te spreken. Zulke voorspellingen laten we aan professionele meteorologen over.
Wat wij wel weten, is dat een goede basiskennis van materialen, technieken en regels voor het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud onmisbaar zijn voor duurzame wegen. Dat is óns vak!
Wij nodigen u en alle actoren in de wegenbouw dan ook met genoegen uit op onze veertiende winteropleiding, die gespreid over vier lesdagen tussen 26 januari en 28 maart 2017 in het auditorium te Sterrebeek plaatsvindt. Dat is onze manier om samen met de sector werk te maken van innovatie, kwaliteit en duurzaamheid in de wegenbouw.
Na de keuze van de oplossingen en de materialen in 2015 en de productie, uitvoering en controle in 2016 staat deze basiscursus in 2017 volledig in het teken van onderhoud en reparaties.

Contact: 

Totaalbeoordeling van gemeentelijke wegennetten – Methodiek, opleiding en begeleiding!

Voor beheerders van zowel gemeentewegen in een stedelijke of landelijke omgeving als van wegen op haventerreinen, vliegvelden, enz. zijn regelmatige beoordeling en eerste analyse van de algemene staat van hun wegennet (aanpak op netwerkniveau) geen eenvoudige opgaven.
Onze enquêtes hebben uitgewezen dat heel wat wegbeheerders dan ook werkelijk nood hebben aan een onderbouwde, toegankelijke, geloofwaardige en duurzame methode voor een totaalbeoordeling van hun wegennet.

Ringanalyse van dichtheidsmeters – OCW en aannemers zetten extra in op kwaliteit van de verdichting van asfaltverhardingen

Aannemers schaffen steeds vaker een dichtheidsmeter aan om de kwaliteit van de verdichting van asfaltverhardingen in situ te meten. Op grond van zijn jarenlange ervaring met dichtheidsmetingen op de weg heeft het OCW het initiatief genomen om vergelijkende proeven voor het gebruik van dichtheidsmeters in situ te organiseren.

Momenteel worden in de Belgische wegenbouw twee soorten van toestellen gebruikt: nucleaire en elektromagnetische dichtheidsmeters.

Contact: 

MIRIAM-workshop in het OCW te Sterrebeek Rolling Resistance in Road Infrastructure Asset Management

MIRIAM, een onderzoeksproject met twaalf partners uit Europa en de Verenigde Staten onder leiding van het Danish Road Directorate (DRD), verzamelt en verspreidt nuttige informatie om duurzame, milieuvriendelijke weginfrastructuur te realiseren. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn vermindering van CO2-uitstoot en hogere energie-efficiëntie door toepassing van wegdekken met een lagere rolweerstand. Bij een lagere rolweerstand van het wegdek neemt het energieverbruik af.

Contact: 

Bijeenkomst van grondradargebruikers uit Frankrijk en Wallonië in het OCW

In Frankrijk gebruiken verschillende afdelingen van de onderzoekscentra CEREMA en IFSTTAR grondradartechniek voor de inspectie van bruggen en wegen. Tweemaal per jaar komen deze Franse gebruikers samen, om ervaringen uit te wisselen en vergelijkende metingen uit te voeren. Sinds enkele jaren nemen ook de Service public de Wallonie (SPW) en het OCW hieraan deel. De SPW past deze niet-destructieve techniek voornamelijk op bruggen toe, het OCW op wegen.

Van 29 tot 31 maart 2016 coördineerde het OCW een dergelijke bijeenkomst in zijn vestigingen te Sterrebeek en Waver. Het twintigtal deelnemers vertegenwoordigde een ruim gamma van gecommercialiseerde antennes – van 200 MHz tot 2,6 GHz en zelfs twee prototypes.

Pagina's