Ons YouTube-kanaal

Welkom op BRRC

Vacature - Calculator (m/v)

Ben je dynamisch, gedreven, nieuwsgierig en heb je een passie voor rekenwerk? Ben je geboeid door de wereld van de wegenbouw?
Dan word jij misschien onze nieuwe collega die als calculator (m/v) het team in Woluwe komt versterken.

Contact: 

Vacature - Onderzoeker (m/v)

Ben je creatief, nieuwsgierig en heb je interesse voor het werkgebied van waterafvoer- en rioolstelsels? Ben je op zoek naar een baan met afwisseling, waarin je kantoor- en veldwerk kunt combineren? Ben je geboeid door onderzoek, ontwikkeling en experimenten?
Dan word jij misschien onze nieuwe collega die als onderzoeker (m/v) het team in Waver komt versterken.

Contact: 

Nieuwe directeur-generaal voor het OCW

Met overtuiging, gedrevenheid en persoonlijke inzet heeft Claude Van Rooten de voorbije achttien jaar het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) geleid. Vanaf 1 mei 2018 volgt Annick De Swaef hem officieel op als directeur-generaal van het Centrum.

Claude Van Rooten neemt echter nog geen afscheid van de weg. Als directeur Internationale Relaties zal hij zich concentreren op internationale contacten. Dat sluit volledig aan op zijn voorzitterschap van de World Road Association (PIARC).

Annick De Swaef zal het OCW geestdriftig en resoluut naar de toekomst leiden, zodat het Centrum meer dan ooit mee aan de weg van morgen kan bouwen. Naast haar opleiding als burgerlijk ingenieur steunt zij daarbij op twintig jaar ervaring in diverse domeinen zoals strategische partnerschappen en algemeen management.

Wij wensen beiden veel succes in hun nieuwe opdracht.

OCW Mededelingen 114

Kerntaken (1)

>>

  • Agenda Ondergrondse infiltratievoorzieningen – OCW-informatiesessies 28 en 30 mei 2018 –Waver
  • Eerste succesvolle toepassingen OCW-meetmethode MN 89/15 voor visuele inspecties op netwerkniveau
  • Het OCW steunt de 13e editie van de Belgische Energie- en milieuprijs
  • Toepassing van uitgegraven grond van Waalse bouwplaatsen – Milieueisen en verwachte ontwikkelingen
  • Project “CPX-metingen DGO1 SPW” in de startblokken
  • Het OCW werkt mee aan de digitale ontwikkelingen van morgen: resultaten van het Tetra Road_IT-project
  • Zuiveringseffectiviteit van percolatiewater in drainerende wegconstructies – Onderzoeksprojecten DPOD en DPODRAIN
  • Het OCW bestudeert steenslag voor onderfunderingen

Het OCW steunt de 13e editie van de Belgische Energie- en milieuprijs

Deze Prijs wil Belgen bekronen voor een initiatief of project dat op lokaal, gewestelijk of nationaal niveau aan een duurzame toekomst bijdraagt. Alle actieve actoren met innovatieve ideeën voor duurzame ontwikkeling - van burgers over bedrijven en verenigingen tot steden, gemeenten, scholen en universiteiten - kunnen meedingen.

Vacature - Wetenschappelijk kaderlid (m/v)

Ben je creatief en nieuwsgierig, en heb je een passie voor toegepaste geomatica? Ben je op zoek naar een baan met afwisseling, waarin je kantoor- en veldwerk kunt combineren? Ben je geboeid door onderzoek, ontwikkeling en experimenten?
Dan word jij misschien onze nieuwe collega in de afdeling Mobiliteit-Veiligheid-Wegbeheer, die een wetenschappelijk kaderlid (m/v) voor het team in Waver zoekt.

Contact: 

Ontwerp, aanleg en onderhoud van riolerings- en infiltratiesystemen - OCW-documentatie gebundeld!

Hierna vindt u een overzicht van OCW-documentatie over het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van riolerings- en infiltratiesystemen.

Deze webpagina zal worden bijgewerkt telkens nieuwe informatie, documentatie, publicaties, enz. beschikbaar zijn.

OCW-winteropleiding 2018 "Duurzame wegen" - Keuze en ontwerp van betonwegen en bestratingen

Gelieve hieronder de presentaties van de lesdag in pdf-opmaak te vinden.

OCW-winteropleiding 2018 "Duurzame wegen" - Verwerking van bitumineuze mengsels

Gelieve hieronder de presentaties van de lesdag in pdf-opmaak te vinden.

Pagina's