U bent hier

Bescherming van persoonsgegevens – Uitsluiting van aansprakelijkheid

Bescherming van persoonsgegevens

Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) houdt zich aan de eisen die de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer stelt. Het OCW gebruikt de verstrekte persoonsgegevens enkel voor het aanmaken van uw account op zijn website zodat wij uw aanvragen voor inschrijving op onze evenementen en toegang tot onze diensten kunnen behandelen.

U hebt recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U kunt uw aanvraag daartoe indienen door middel van het contactformulier.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is door het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) zo volledig en nauwkeurig mogelijk opgesteld. Het OCW garandeert echter niet dat de aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Het OCW behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het OCW is niet aansprakelijk voor de informatie op de website of uw gebruik ervan.

Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten. Het OCW is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites of de vermelde webadressen en domeinnamen.

Het OCW garandeert niet dat deze website foutloos en ononderbroken zal functioneren. Ze is niet aansprakelijk voor onderbrekingen of andere technische problemen.